• Главная <
  • Галерея
  • Карта сайта
  • Наши контакты
  • Обратная связь

Главная Новости

Актуальні ціни і наявність від компанії

Опубликовано: 03.04.2021

Снижения затрат на отопление дома и подогрев ГВС легко добиться благодаря установке с солнечными коллекторами. Они характеризуются наивысшей энергоэффективностью по сравнению с другими нагревательными приборами, поскольку им требуется небольшое количество электроэнергии для работы циркуляционного насоса в солнечной установке. Например, установка, состоящая из 3-х плоских коллекторов с общей площадью поглотителя 5, 4 м 2, в летний день с солнечной радиацией 1000 Вт / м 2 должна получать максимум 3-4 кВт тепла. Электроэнергия, временно потребляемая циркуляционным насосом на уровне 20-30 Вт, поэтому составляет менее 1% тепла, получаемого от коллекторов. Ни одно из известных технических решений не может похвастаться такой эффективностью. Более подробно узнать о возможностях этого оборудования и приобрести его можно перейдя по ссылке Https://prel.prom.ua/g9495911-sonyachni-kolektori, на сайт компании ПП Правильне електроживлення.

Актуальні ціни і наявність від компанії

Представленная ПП Правильне електроживлення компания Hewalex - одна из немногих компаний на европейском рынке, которая производит солнечные коллекторы в нескольких технических вариантах. Их разнообразные технические параметры и закупочные цены позволяют адаптировать выбор к инвестиционным требованиям - техническим и экономическим. Производство солнечных коллекторов включает плоские пластинчатые коллекторы общей площадью от 2, 06 до 3, 20 м 2 . У них есть поглотители алюминий-медь (Al-Cu, алюминиевый лист и медные трубы). Для них характерно выгодное соотношение цены и качества.

Структурированное стекло является основным типом крышки корпуса коллектора. Он обеспечивает очень высокий коэффициент пропускания солнечного излучения. Можно обеспечить еще более высокий КПД солнечного коллектора. Вы можете выбрать коллектор с крышкой из антибликового стекла. Он увеличивает коэффициент пропускания излучения на несколько процентов, но стеклянное покрытие требует более тщательной установки и ухода.

Актуальні ціни і наявність від компанії

У большинства поглотителей есть арфа. Поглотитель арфы отличается низким сопротивлением потоку и благоприятным поведением в случае перегрева (быстрое удаление гликоля). Коллекторы с такими поглотителями можно подключать разными способами - параллельно и последовательно. Коллекторы с меандровыми поглотителями, в свою очередь, могут быть подключены с одной стороны, что уменьшает длину трубопровода солнечной установки.

uk

Зменшення витрат на опалювання будинку і підігрів ГВП легко домогтися завдяки установці з сонячними колекторами. Вони характеризуються найвищою енергоефективністю в порівнянні з іншими нагрівальними приладами, оскільки їм потрібна невелика кількість електроенергії для роботи циркуляційного насоса в сонячної установки. Наприклад, установка, що складається з 3-х плоских колекторів із загальною площею поглинача 5, 4 м 2, в літній день з сонячною радіацією тисячі Вт / м 2 повинна отримувати максимум 3-4 кВт тепла. Електроенергія, тимчасово споживана циркуляційним насосом на рівні 20-30 Вт, тому становить менше 1% тепла, одержуваного від колекторів. Жодне з відомих технічних рішень не може похвалитися такою ефективністю. Більш детально дізнатися про можливості цього обладнання і придбати його можна перейшовши за посиланням Https://prel.prom.ua/g9495911-sonyachni-kolektori, на сайт компанії ПП Правильне електроживлення.

Представлена ​​ПП Правильне електроживлення компанія Hewalex - одна з небагатьох компаній на європейському ринку, яка виробляє сонячні колектори в декількох технічних варіантах. Їх різноманітні технічні параметри і закупівельні ціни дозволяють адаптувати вибір до інвестиційних вимогам - технічним та економічним. Виробництво сонячних колекторів включає плоскі пластинчасті колектори загальною площею від 2, 06 до 3, 20 м 2. У них є поглиначі алюміній-мідь (Al-Cu, алюмінієвий лист і мідні труби). Для них характерно вигідне співвідношення ціни і якості.

Структурована скло є основним типом кришки корпусу колектора. Він забезпечує дуже високий коефіцієнт пропускання сонячного випромінювання. Можна забезпечити ще більш високий ККД сонячного колектора. Ви можете вибрати колектор з кришкою з антиблікового скла. Він збільшує коефіцієнт пропускання випромінювання на кілька відсотків, але скляне покриття вимагає більш ретельної установки і догляду.

У більшості поглиначів є арфа. Поглинач арфи відрізняється низьким опором потоку і сприятливим поведінкою в разі перегріву (швидке видалення гліколю). Колектори з такими поглиначами можна підключати різними способами - паралельно і послідовно. Колектори з меандрового поглиначами, в свою чергу, можуть бути підключені з одного боку, що зменшує довжину трубопроводу сонячної установки.

видео Актуальні ціни і наявність від компанії | видеo Актyaльні ціни і нaявність від кoмпaнії
Рамазан Эдуардович Рамазан ЭдуардовичPogostkiy Allah Ivanych
12.08.2021 в 15:13
3.1.3. Юридическое обязательство (Персональные данные обрабатываются для достижения цели, указанной в п. 3.2.7 Правил);

Все комментарии
Новости
rss