• Главная <
 • Галерея
 • Карта сайта
 • Наши контакты
 • Обратная связь

Ідеальна картка для обліку внесків

 1. Навіщо розробили нову форму
 2. Як заповнити бланк
 3. Розрахунок внесків за загальним тарифом
 4. Розрахунок додаткових внесків
 5. Відображення витрат на соцзабезпечення
 6. ПРИКЛАД
 7. Чим загрожують помилки в картці

Фонди розробили для компаній нову картку для обліку зарплати і нарахованих внесків. Її форма рекомендована, тому можна використовувати і свій бланк. Але простіше і зручніше заповнити картку за зразком.

* Картка індивідуального обліку ... приведена в спільному листі ПФР і ФСС Росії від 9 грудня 2014 р № АД-30-26 / 16030, № 17-03-10 / 08/47380.

Навіщо розробили нову форму

По кожному працівнику треба вести облік виплат і внесків ( п. 6 ст. 15 , подп. 2 п. 2 ст. 28 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ). Обов'язковий облік внесків і витрат на страхування з тимчасової непрацездатності та материнству передбачений також в пункті 1 статті 4.8 Федерального закону від 29 грудня 2006 № 255-ФЗ. Для цього використовують картку індивідуального обліку. Її колишня форма була рекомендована в спільному листі ПФР від 26 січня 2010 року № АД-30-24 / 691, ФСС Росії від 14 січня 2010 року № 02-03-08 / 08-56П . Але зараз вона не актуальна, тому що в ній всього один рядок для граничної бази по внесках, а з 2015 року ліміти у фондів різні. Крім того, багато будівельних організацій платять внески за додатковими тарифами в залежності від класів умов праці, визначених при Спецоцінка, а в старій формі вони не передбачені.

Є й інші коригування, що враховують, зокрема:

 • скасування поділу роботодавцем пенсійних внесків на страхову й накопичувальну частини;
 • ліквідацію розбивки внесків на медстрахування по фондам: в ФФОМС (Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування) і ТФОМС (територіальний фонд обов'язкового медичного страхування), так як внески перераховуються тільки в ФФОМС;
 • необхідність вказівки статусу працівника-іноземця (в зв'язку з обов'язком платити внески із зарплати іноземних працівників).

Тому тепер в картці замість однієї сторінки три (три розділи). Першу сторінку треба заповнювати по всім працівникам. Другу - тільки по тим, хто зайнятий на шкідливих або небезпечних роботах. А третю - по співробітниках, котрі одержують допомогу за рахунок коштів соцстраху.

Як заповнити бланк

Зупинимося докладніше на заповненні кожної сторінки картки.

Розрахунок внесків за загальним тарифом

На початку форми треба вказати загальні відомості про співробітника: П. І. Б., страховий номер, ІПН, вид і номер укладеного договору (трудової, цивільно-правової та т. Д.).

У табличці праворуч - код тарифу (якщо загальний, то 01), а також розміри тарифів у відсотках за видами внесків: на обов'язкове пенсійне страхування (ОПВ) - 22 відсотки; на обов'язкове медичне страхування (ОМС) - 5,1 відсотка; на обов'язкове соціальне страхування (ФСС) - 2,9 відсотка.

Далі треба визначити базу нарахування та суми внесків.

У ФФОМС. З 2015 року роботодавці сплачують внески на обов'язкове медичне страхування з усіх виплат, які обкладаються внесками (ліміт не встановлений). Тому в картці не передбачені рядки для понадлімітних виплат в частині ОМС. Потрібно показувати лише базу і суми нарахованих внесків.

У ПФР. Для пенсійних внесків ліміт бази - 711 тис. Руб. З усіх виплат понад цієї величини внески сплачують за тарифом 10 відсотків. Виплати понад ліміт потрібно відображати в картці в спеціальній рядку «Сума виплат, що перевищує встановлену ...». Вони не входять в базу, в картці їх вказують до рядки «База для нарахування страхових внесків на ОПС».

Тому і рядок, де відображаються пенсійні внески, розділена на дві частини: для внесків, нарахованих на виплати в межах бази, і для понадлімітних внесків.

Зверніть увагу: якщо будівельна компанія застосовує спрощенку, то виплати понад граничну бази внесками не обкладаються ( подп. 8 п. 1 ст. 58 закону № 212-ФЗ , лист Мінпраці Росії від 30 січня 2015 р № 17-3 / В-37 ).

У ФСС Росії. Ліміт для внесків у фонд соцстраху дорівнює 670 тис. Руб., Ця сума відрізняється від ліміту бази для пенсійних внесків ( постанову Уряду РФ від 4 грудня 2014 р № 1316 ). Тому на сторінці 1 картки з'явилися різні рядки для виплат, що перевищують ліміт за пенсійними внесками, і для виплат, що перевищують ліміт по внесках до фонду соціального страхування.

Зауважимо, що для внесків на травматизм ліміт не встановлений (вони нараховуються з усіх виплат).

Для витрат на допомоги є спеціальний рядок на сторінці 1, але одночасно виплати потрібно розшифрувати на сторінці 3.

Розрахунок додаткових внесків

За працівникам, які працюють у шкідливих та небезпечних умовах, треба заповнити сторінку 2 картки.

На цьому аркуші відображають суми виплат, що обкладаються внесками за додатковими фіксованим (6 або 9%) або диференційованим (від 2 до 8%) тарифами.

Також потрібно розрахувати і самі внески. Причому відомості необхідно розбити в залежності від того, до якого класу відносяться роботи.

Протягом року додатковий тариф може змінитися, якщо компанія проведе спеціальну оцінку умов праці. До дня затвердження звіту про оцінку внески треба нараховувати по тарифам 9 і 6 відсотків (для списків № 1 і № 2 відповідно). > |

А з дня затвердження звіту - за диференційованими тарифами: від 2 до 8 відсотків ( лист Мінпраці Росії від 13 березня 2014 р № 17-3 / В113 ). Внески за різними тарифами вказують в різних підрозділах картки.

Відображення витрат на соцзабезпечення

Сторінка 3 картки призначена для обліку сум допомог (лікарняних, декретних, дитячих, а також допомоги по страхуванню від нещасних випадків на виробництві) та інших виплат за рахунок ФСС Росії. Крім сум треба проставити кількість виплат або днів хвороби.

При відображенні щомісячної допомоги по догляду за дитиною (дітьми) окремо вказують, яка сума припадає на першу дитину, а яка на інших дітей.

Якщо є відповідні категорії працівників, треба уточнити, скільки грошей було видано за рахунок коштів федерального бюджету (наприклад, щодо виплат чорнобильцям). Так як в окремих випадках фінансове забезпечення витрат на соцстрах проводиться за рахунок міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету, що надаються ФСС Росії ( п. 5 ст. 3 закону № 255-ФЗ , ст. 5 Федерального закону від 1 грудня 2014 р № 386-ФЗ ).

Також в картці є рядок для заходів, які профінансував фонд соцстраху. У їх числі: Спецоцінка робочих місць, обов'язкові медогляди, придбання аптечок та ін.> |

На підставі даних сторінки 3 картки буде легко заповнити таблицю 2 «Витрати по обов'язковому соціальному страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством» і таблицю 8 «Витрати по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» форми-4 ФСС РФ.

ПРИКЛАД

Борисов І.І. працює в ТОВ «Будівництво». Зарплата - 80 000 руб. у місяць. У березні він сім днів хворів, зарплата в цьому місяці склала 73 000 руб., Допомога по непрацездатності - 2000 руб.

Понадлімітні виплати на ОПС і в ФСС треба відобразити в картці починаючи з вересня 2015 року.

Припустимо, що професія Борисова включена в список № 1 шкідливих робіт. У жовтні 2015 року компанія планує провести Спецоцінка умов праці. За її підсумками по робочому місцю цього співробітника буде встановлено клас 3.4 (шкідливий). Отже, до Спецоцінка компанія розраховує додаткові пенсійні внески за тарифом 9 відсотків, а після - за тарифом 7 відсотків ( п. 2.1 ст. 58.3 закону № 212-ФЗ ).

Звіт про Спецоцінка затверджений 16 жовтня 2015 року. Сума зарплати працівника в цьому місяці склала 40 000 руб. до оцінки і 40 000 руб. після неї (по 11 робочих днів з 1 по 15 і з 16 по 31 жовтня).

На думку автора, виходячи з норми законодавства і наведених Мінпраці Росії роз'яснень, зарплата і внески діляться пропорційно дням місяця: до дати затвердження звіту про Спецоцінка і після неї. Умови про те, що тариф потрібно змінити з наступного місяця, в законодавстві немає. Зразок заповнення картки на працівника наведено на стор. 77.

На думку автора, виходячи з норми законодавства і наведених Мінпраці Росії роз'яснень, зарплата і внески діляться пропорційно дням місяця: до дати затвердження звіту про Спецоцінка і після неї. Умови про те, що тариф потрібно змінити з наступного місяця, в законодавстві немає. Зразок заповнення картки на працівника:

Зразок заповнення картки на працівника:

Чим загрожують помилки в картці

При перевірці правильності нарахування внесків контролери з фондів можуть вимагати необхідні документи. До їх числа відносяться картки обліку або інші форми, в яких організація веде облік виплат працівникам і нарахованих внесків.

А якщо в картках будуть виявлені помилки, чи можуть за це покарати організацію?

Тільки за факт неправильного ведення обліку об'єктів оподаткування страховими внесками залучати компанію до відповідальності не повинні. Адже порядок ведення такого обліку законодавством РФ не врегульовано. І в законі № 212-ФЗ відповідальність за неправильне ведення індивідуального обліку нарахованих виплат та сум нарахованих внесків не встановлена.

Головне, щоб в самій звітності, яка здана в фонд, оподатковувана база і внески були розраховані вірно.

Якщо через помилки в картці внески будуть занижені, то за неповну сплату внесків в результаті спотворення бази організацію можуть оштрафувати. Сума штрафу - 20 відсотків від суми несплачених внесків. І 40 відсотків - при навмисному спотворенні даних в звітності. > |

А якщо в картках будуть виявлені помилки, чи можуть за це покарати організацію?
Новости