• Главная <
 • Галерея
 • Карта сайта
 • Наши контакты
 • Обратная связь

Виписка з розрахункового рахунку в банку в 2019 році

 1. грошові документи
 2. Поняття банківської виписки
 3. Особливості формування документа
 4. Перевірка банківської виписки
 5. Правове регулювання
 6. Сумніви з приводу електронних виписок
 7. Зміст законодавчих вимог щодо паперових і електронних документів
 8. Поради тим, хто користується електронними виписками

Банківська виписка з - найважливіший фінансовий документ, доказово відображає вироблені банківські операції і рух коштів по рахунку.

грошові документи

Крім банківської виписки, до числа  грошових документів  також належать: Крім банківської виписки, до числа грошових документів також належать:

 • касові ордери - як прибуткові, так і витратні;
 • чеки;
 • квитанції про внесення грошей;
 • переклади до отримання;
 • талони на бензин;
 • поштові марки.

Грошові документи можуть бути двох основних різновидів:

 • надають їх власнику право отримати якісь суми грошей або реалізувати інші права при пред'явленні в майбутньому (наприклад, чек);
 • підтверджують грошові або товарні операції, вже вироблені в касі суб'єкта господарювання або на рахунку, відкритому кредитною організацією.

Поняття банківської виписки

Виписка банку по розрахунковому рахунку - це документ:

 • є точною копією записів фінансової установи про рахунок;
 • має фінансовий характер;
 • відображає надходження та витрачання власних коштів клієнта;
 • видатний йому обслуговуючим відділенням на руки, в електронному вигляді або пересилається поштою щодня або в інший встановлений звітний період.

До цього документа в обов'язковому порядку підлягають прикріплення:

 • документи, що надійшли від контрагентів, які послужили підставою для руху грошей - зарахування або списання;
 • паперу, оформлення установою.

Прийом та видача готівки, перерахування на рахунок проводяться кредитною організацією на підставі певних документів, наприклад:

Банківські виписки не мають однакового зовнішнього вигляду через різницю в застосовуваної техніці. Однак виписка банку з р / с завжди повинна відображати встановлений набір реквізитів:

 • двадцятизначні номер рахунку;
 • дата попередньої виписки, залишок власних коштів на момент її формування;
 • реквізити підтверджувальних документів, що стали підставою для проведення банківських операцій;
 • призначення скоєних платежів;
 • кореспондуючі рахунки контрагентів , Яким перераховувалися, або від яких прийняті гроші;
 • суми дебету і кредиту;
 • залишок грошей.

Особливості формування документа

Оскільки рахунок розрахунковий, фінансова установа зберігає гроші, що належать клієнту. Тому воно вважається боржником і відображає залишок по ньому в якості власної кредиторської заборгованості. При цьому:

 • особовий рахунок клієнта для кредитної організації є пасивним;
 • зарахування і залишок грошей в банківській виписці відображений за кредитом;
 • списані кошти видно по дебету, оскільки з точки зору фінансової установи факт переказу з рахунка зменшує його заборгованість перед клієнтом.

Виписка з розрахункового рахунку в банку є повним аналогом і повноцінною заміною регістра аналітичного обліку. Додані до виписки з банку фінансово-розрахункові документи погашаються відповідним штампом.

Якщо з вини клієнта помилково відбулося списання або зараховані, кошти підлягають переведенню на рахунок 63 «Розрахунки за претензіями», а кредитна організація негайно повідомляється про даний факт для внесення змін. У наступний документ фінансова установа вносить необхідні виправлення.

Перевірка банківської виписки

Перевірка і обробка виписки банку з розрахункового рахунку повинна проводитися в день видачі. Для цього бухгалтером проводяться наступні дії:

 1. підбір та кріплення всіх виправдувальних документів, що послужили підставами для твору взаєморозрахунків;
 2. максимально ретельна звірка всіх записів банківської виписки з доданими до неї первинними фінансовими документами, що дозволяє виявити незарахування або зайво нараховані суми, непроведені або надмірно проведені платежі або достовірно встановити повну відповідність з документами-підставами;
 3. в разі виявлення помилок - негайне повідомлення про цей факт уповноваженому представнику фінансової установи;
 4. проставлення кодів бухсчетов кореспондуючих з 51 «Розрахунковий рахунок» навпроти відповідних сум на полях банківської виписки;
 5. вказівка ​​на підтверджуючі документи порядкового номера їх відображення у виписці.

Ці дії проводяться з метою:

Правове регулювання

Статтею 9 ФЗ про бухоблік від 21.11.96 №129 встановлено, що операції, вироблені установою, в обов'язковому порядку доказово підтверджуються. Ця норма, як і закон в цілому, не встановили чіткого переліку виправдувальних документів. Однак те, що банківські виписки відносяться до їх числа, незаперечно. Виписки банку по розрахунковому рахунку є первинними бухгалтерськими документами, а відповідно:

 1. служать підставою твори бухгалтерського і податкового обліку;
 2. мають доказову силу в разі, якщо складені за встановленою формою і містять обов'язкові реквізити, встановлені п.2 ст.9 ФЗ №129;
 3. установа зобов'язана за власний рахунок виготовляти їх копії на паперових носіях:
 • для інших учасників господарських операцій;
 • на вимогу податкових та інших контролюючих структур, судів і прокуратури.

ФЗ про діяльність банків від 02.12.90 №395-1 встановив серед іншого обов'язок фінансових установ:

 • здійснювати і документувати розрахунки за нормами, стандартами і формами, встановленими ЦБ РФ (ст.31);
 • зберігати інформацію про здійснені банківські операції в електронних базах даних не менше 5 років, а також забезпечувати можливість доступу до зазначених відомостей за станом на кожен окремо взятий операційних день (ст.40.1).

Сумніви з приводу електронних виписок

Чи підлягає обов'язковій роздруківці виписка з розрахункового рахунку? Це питання є наріжним для безлічі бухгалтерів, чиї підприємства впровадили систему електронного документообігу, наприклад:

 • систему бухобліку 1C;
 • «Клієнт-банк» з кредитною організацією і одну з існуючих систем - з податкової і контролюючими структурами.

Ситуація ускладнюється багатьма факторами:

 1. відсутнє законодавче положення, яке б прямо заборонило або дозволило зберігати документ в електронній формі;
 2. діє загальне правило ст.9 ФЗ №129, відповідно до якого суб'єкт підприємництва на вимогу уповноваженої посадової особи зобов'язаний за свій рахунок виготовити і надати первинну документацію для перевірки.
 1. при переході на систему інтернет-обслуговування банки масово відмовляються від видачі витягів, пропонуючи клієнтам при необхідності самостійно роздруковувати та завіряти їх;
 2. електронний документообіг впроваджують зазвичай середні і великі установи, багато з яких мають не один, а кілька розрахункових рахунків, за якими щодня проводиться понад 100 операцій - паперові виписки мають відповідну довжину;
 3. правила зберігання цих документів передбачають необхідність приєднувати до них в якості додатків підтверджуючі документи, які в більшості теж доведеться роздруковувати; весь цей купу паперів потрібно зшивати і зберігати, а це зайві витрати на канцтовари, утримання архіву, заробітну плату працівника.

Зміст законодавчих вимог щодо паперових і електронних документів

 • П.7 ст. 9 ФЗ про бухоблік №129 дозволяє складати первинну документацію на машинних носіях.
 • Ст. 93 Податкового кодексу РФ встановлено, що якщо витребувані у суб'єкта підприємницької діяльності документи складені в належній формі і завірені ЕЦП, він має право направити їх до органу ФНС цифровими каналами зв'язку. Податковий інспектор може зажадати ще і паперовий носій тільки в разі недотримання зазначених вимог щодо оформлення. Крім того, Податковий кодекс:
 1. не вимагає зберігати відомості, що підтверджують господарські операції, виключно на паперових носіях;
 2. не містить порядку надання банківської виписки платниками податків до територіальної податкової інспекції;
 3. встановлює необхідність в ситуаціях, безпосередньо їм не врегульованих, в субсидіарної (додатковому) порядку застосовувати приписи банківського законодавства (ст.11 НК РФ).
 1. приналежність особового рахунку конкретній особі;
 2. цільове призначення рахунку (наприклад, транзитний, депозитний).

Відповідно до названих Правилами, відомості щодо особових рахунків друкуються у встановленій формі в двох примірниках:

 • перший підлягає зберіганню в бухгалтерії фінансової установи;
 • другий являє собою виписку з особового рахунку , І призначений для видачі клієнту на руки або відправки поштою.

Виписка з банку по розрахунковому рахунку передається клієнту на паперових носіях. Клієнт-платник податків на запити контролюючих органів зобов'язаний надавати паперові банківські документи з правильно заповненими реквізитами та штампом фінансової установи, який підтверджує їх дійсність.

ФЗ про електронний підпис від 06.04.11 №63 встановив, що оцифровані файли, підписані ЕЦП, визнаються електронними документами, по юридичним значенням рівним власноруч підписаного паперовому документу, крім випадку, коли ФЗ обумовлено інше. Звертають на себе увагу листи Мінфіну, що роз'яснюють можливості подачі електронних банківських документів, хоча вони і не є нормативними актами.

Поради тим, хто користується електронними виписками

Правова політика та нормативна база поступово рухаються в бік комп'ютеризації фінансової і податкової звітності. Про це свідчить той факт, що держава з кожним роком розширює коло осіб, зобов'язаних подавати звітність в ФНС і позабюджетні фонди в електронному вигляді. Сьогодні питання про те, чи може банківська виписка з розрахункового рахунку перебувати в оцифрованному вигляді, однозначно має на увазі позитивну відповідь.

Відсутність роздрукованих виписок надає документообігу деяку специфіку. При паперовому бухобліку банківські виписки з прикріпленими до них паперовими рахунками, виданими контрагентами для здійснення оплати, підлягають підшивці і передачі на зберігання. Електронний або змішаний документообіг передбачає, відповідно, і існування оцифрованого архіву. Однак цей процес підлягає належному оформленню локальними нормативними актами (наказ керівника, положення, інструкція), а архівні файли - посвідченню.

Підводять не тільки люди, а й техніка. Може вийти з ладу сервер або жорсткий диск. Є ще одне питання - організаційний. Особливість системи «клієнт-банк» в тому, що в разі реорганізації банківського відділення (укрупнення або навпаки - роз'єднання), а також ліквідації філії та перекладу клієнта на обслуговування до іншого, «старі» документи зникнуть з доступу. Тому потрібно подбати про регулярну (в ідеалі - щоденної) архівації даних на зовнішній носій.

Передбачається, що організація повинна забезпечити достатньо тривале зберігання цих даних. Вони можуть в будь-який момент бути витребувані не тільки при перевірці власника рахунку, а й для аналізу роботи контрагента. Як вже було зазначено, відповідно до ст. 40.1 від 02.12.1990 р №395-1 фінансові установи зобов'язані зберігати дані про проведені операції протягом 5 років. Організації можна відштовхуватися від цього терміну або від загального рядок позовної давності - 3 роки.

Потрібно пам'ятати, що банківська виписка завжди може знадобитися для власних потреб або для надання податковому органу з метою твори виїзної або зустрічної перевірки. Тому, будь то паперові або цифрові документи, вони повинні бути завжди під рукою і впорядковані в зручну для пошуку систему.

Новости