• Главная <
  • Галерея
  • Карта сайта
  • Наши контакты
  • Обратная связь

Ринок цінних паперів (Україна) - TextReferat.com - безкоштовний архів рефератів плагіату

Ринок цінних паперів (Україна)

ПЛАН.

Вступ.

І. Ринок цінних паперів як складова частина інфраструктури ринкової економіки.

§ 1. Ринок цінних паперів, його суть і види.

§ 2. Економічний зміст цінних паперів та їх види.

§ 3. Організація фондової біржі і біржові операції.

ІІ. Законодавче регулювання ринку цінних паперів.

ІІІ. Ринок цінних паперів на Україні.

§ 1. Особливості становлення і розвитку ринку цінних паперів на Україні.

§ 2. Вплив НБУ на ринок цінних паперів.

§ 3. Перспективи становлення і розвитку ринку цінних паперів на Україні.

Висновок.

Список літератури.

Вступ.

Уже понад 4 роки існує ринок цінних паперів на Україні, але ж ще зовсім недавно ринок цінних паперів ми бачили тільки з телеекрана життя Заходу і він здавався абсолютно немислимим в умовах нашої країни. Але все поступово міняється і ось вже і громадяни України стикаються з цим явищем, що має великий вплив на найважливіші аспекти життєвого укладу в країнах з розвиненою ринковою економікою.

Акції, облігації, сертифікати, чеки, векселі та інші цінні папери, які ще зовсім недавно були новинкою, тепер міцно увійшли в наше життя нарівні з такими звичними словами як "біржа" і "депозитарій". Цінні папери стали способом вираження особистого або колективного підприємницького ризику, давно переставши бути об'єктами ритуального поклоніння, що на жаль вельми часто зустрічалося і зустрічається у нас.

У роботі будуть розглянуті основні аспекти ринку цінних паперів в Україні, його структура, основи регулювання, що складають і його місце в національному господарстві, а також такі нові для ринку явища як торгівля державними цінними паперами і позабіржовий ринок цінних паперів.

Глава І. Ринок цінних паперів як складова частина інфраструктури ринкової економіки.

§ 1. Ринок цінних паперів, його сутність, види.

Приватизація і акціонування приватної власності, розвиток підприємництва та кредитних інститутів приводять до поглибленого розвитку грошових і кредитних відносин. З'являється особливий сектор господарювання, який пов'язаний з оборотом цінних паперів - фінансовий ринок.

Фінансовий ринок вимагає не тільки правового регулювання обороту цінних паперів, але і виникнення організації, яка б забезпечувала цей оборот. Такою організацією є фондова біржа. Фондова біржа - це організований і регулярно функціонуючий ринок для купівлі-продажу цінних паперів, обов'язковий елемент регулювання ринку цінних паперів.

Фінансовий ринок умовно можна розділити на дві частини: ринок банківських позичок і ринок цінних паперів. Ринок цінних паперів доповнює систему банківського кредиту і взаємодіє з нею. Комерційний банк рідко видає позики на довгий термін (більше року). Цінні папери дають можливість отримати гроші на довгий період (на десятиліття - облігації) або в безстрокове користування (акції). Завдання РЦП полягає в тому, щоб забезпечити більш повне і швидке переливання заощаджень за ціною, яка влаштовує обидві сторони. Для цього потрібні біржі і діючі на РЦБ посередники.

Біржа - це організований РЦП, який функціонує на основі офіційно зареєстрованих правил ведення торгівлі, де угода про розміщення і купівлю-продаж цінних паперів здійснюється обмеженим числом біржових посередників. Емітентами (організаціями або підприємствами, які випускають в обіг гроші або цінні папери) на ринку цінних паперів виступають приватні національні, державні національні, приватні і державні іноземні організації.

Всі цінні папери, які обертаються на ринку, можна розділити на три групи: акції, облігації та спеціальні цінні папери. Що стосується інвестицій і стабільності приливу прибутку, найбільш якісними вважаються державні облігації, особливо короткострокові ощадні векселі. Потім йдуть приватні облігації і акції великих компаній, які регулярно платять дивіденди.

Розглядаючи сучасну інститутну структуру РЦП, потрібно виділити чотири категорії учасників операцій: комерційні банки, інвестиційні банки, біржові фірми і кредитно-фінансові організації, які об'еденіни під назвою "Інституційні інвестори" (страхові компанії, пенсійні та інвестиційні фонди ". Розподіл обов'язків між основними групами учасників ринку загалом показане на малюнку 1.

Залежно від значення, яке має РЦП в економіці, його можна поділити на два види: первинний і вторинний. Первинний - це ринок, на якому розміщуються уперше випущені папери. Саме тут здійснюється мобілізація грошових коштів акціонерними товариствами і позика їх державою. Первинний ринок включає інвестиційні і комерційні банки, через які акціонерні товариства і держава здійснюють розміщення своїх паперів.

Вторинний ринок - це ринок, на якому продаються і купуються випущені раніше цінні папери. Тут відбувається зміна власника цих паперів. Цей ринок, в свою чергу, ділиться на централізований і децентралізований. Формою централізованого РЦБ є фондова біржа, на якій постійно обертаються цінні папери, але не всі, а тільки ті, які допущені до обороту біржовими комітетами. Децентралізований - це ринок, на якому обертаються як допущені, так і недопущені до обороту на фондових біржах цінні папери. Цей ринок складається із значного числа брокерсько-дилерських фірм, які підтримують між собою зв'язки за допомогою телефонно-телеграфних мереж і пошти. До них відносяться комерційні банки, оскільки багато хто з них займаються аналогічними операціями з цінними паперами.

Для сучасних РЦБ характерним є досить велика кількість угод, які укладаються поза біржею, і це складає позабіржовий оборот. Отже, сучасний РЦБ складається з біржового обороту з зареєстрованими і незареєстрованими на біржі цінними паперами, а також позабіржового обороту.

Позабіржовий і біржовий ринки в деякій мірі протистоять один одному, в той же час взаємно доповнюючи один одного. Ця суперечність виникає тому, що виконуючи загальну функцію торгівлі і обороту цінних паперів, вони керуються специфічними методами їх відбору і реалізації. Позабіржовий оборот, як правило, охоплює тільки нові випуски цінних паперів і головним чином розміщує облігації торгово-промислових корпорацій. Навпаки, на біржі котируються старі випуски цінних паперів і в основному акції торгово-промислових корпорацій. Якщо через позабіржовий оборот здійснюється в основному фінансування промислового процесу, то на біржі за допомогою скупки акцій здійснюється контроль над корпораціями і фірмами, йде формування контролю і його перерозподілу між різними фінансовими групами. Біржа здійснює також значну частину фінансування, в основному через дрібного і середнього вкладника.

§ 2. Економічний зміст цінних паперів та їх види.

Існують різні види фондових цінностей: цінні папери з фіксованим доходом; акції - свідчення про участь в капіталі. Є також їх змішані форми. Цінні папери, будучи реальним капіталом, не мають ніякої реальної вартості, їх ціна або курс визначається згідно з прибутками у вигляді дивідендів по акціях або процента по облігаціях, а також позичкового відсотка. Біржовий курс цінних паперів піддається коливанню і в кожний момент залежить від співвідношення між пропозицією цих паперів і попитом на них. Через фондову біржу здійснюється розміщення акцій, облігацій, яке йде переважно великими банками.

Цінні папери з фіксованим доходом - це боргові зобов'язання, в яких емітент зобов'язується виконати відповідні дії. Як правило, це оборотна виплата грошової суми і процентної винагороди.

Існують такі різновиди цінних паперів з фіксованим доходом:

- державна позика (позика уряду на створення спеціальних фондів);

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9

скачати реферат

Новости