• Главная <
 • Галерея
 • Карта сайта
 • Наши контакты
 • Обратная связь

Емісійні цінні папери: види, форми, ознака емісійного цінного паперу

 1. суть
 2. види
 3. Емісійні цінні папери і емісійна діяльність
 4. неемісійні ЦБ
 5. відмінності
 6. нюанси звернення
 7. РЦБ
 8. структура

Поняття «цінний папір» можна розглядати з економічної та юридичної точок зору. У Цивільному кодексі України прописано, що це документ встановленої форми, що засвідчує майнові права власника на частку в підприємстві. Як економічна категорія, ЦБ має ряд відокремлених характеристик. Їх класифікація допомагає розкрити суть, види і правила поводження.

суть

Цінний папір - це сертифікат, що засвідчує права власника на майно, реалізація або передача яких здійснюється тільки при пред'явленні документа. Яскравим прикладом є акція. Власник сертифіката має право отримати частину прибутку організації та активів у разі її ліквідації. Як юридична категорія, ЦБ засвідчує права володіння, управління, передачі або отримання власності.

Ознака емісійного цінного паперу:

 • закріплює сукупність прав;
 • емітується випусками;
 • має однакові обсяги, терміни реалізації прав незалежно від часу покупки сертифікату.

Як економічна, вона характеризується ліквідністю, прибутковістю, курсом, надійністю. Сертифікати емітують (випускають), продають і купують, а також погашають (анулюють).

види

Грамотно складена класифікація ознак дозволяє правильно організувати облік операцій з ЦП, контролювати їх рух і ефективно використовувати в зверненні.

ОзнакаРізновиди

Походження Первинні (з'являються на ринку вперше) і вторинні Термін Термінові і безстрокові Форма Паперові та бездокументарні Належність Вітчизняні та іноземні Тип Інвестиційні (акції, облігації, ф'ючерси та ін.) І не інвестиційні (векселі, чеки) Володіння На пред'явника, іменні та ордерні випуск Емісійні та неемісійні цінні папери Форма власності Державні, корпоративні Обертаємість Вільно обертаються і неринкові Рівень ризику Безризикові і ризикові

Емісійні цінні папери і емісійна діяльність

У ст. 143 ГК РФ представлений список сертифікатів, які випускаються великими партіями на спеціальних бланках з обов'язковими реквізитами. Емісійними цінними паперами є акції, облігації, чеки, ощадні сертифікати, коносаменти. Розглянемо їх детальніше.

Акції - це ЦБ, закріплюють права власника на отримання частини прибутку у вигляді відсотків і участь в управлінні організацією.

Облігації - це емісійні цінні папери, що підтверджують право власника в зазначений в документі термін отримати номінальну вартість сертифіката і зафіксований процентний дохід.

Депозитний сертифікат - це свідоцтво банку в письмовій формі про внесок коштів, яке засвідчує право власника після закінчення певного терміну одержати назад гроші, а також відсоткову винагороду.

Коносамент - це документ, в якому містяться умови договору перевезення вантажу.

неемісійні ЦБ

Вексель - це боргове зобов'язання, дає власнику право вимагати від особи, акцептовавшего документ, сплати обумовленої суми в зазначений термін.

Чек - це цінний папір, що містить розпорядження банку виплатити зазначену суму.

Складське свідоцтво - це папір, що підтверджує укладення договору зберігання товарів.

Варрант - це документ, що дає власнику право на отримання цінних компанії протягом зазначеного терміну за обумовленою ціною.

Ваучери - це сертифікати, що підтверджують право власника на частину державної власності.

Опціон - це договір, за яким одна зі сторін має право протягом зазначеного терміну придбати (продати) актив за встановленою ціною, зі сплатою за це право премії.

Ф'ючерс - це стандартний договір купівлі-продажу активу в зазначений термін в майбутньому за зафіксованою ціною.

Депозитна розписка - це свідчення непрямого володіння ЦБ іноземних фірм, які знаходяться на депозиті в банку країни-емітента.

Депозитна розписка - це свідчення непрямого володіння ЦБ іноземних фірм, які знаходяться на депозиті в банку країни-емітента

відмінності

Всі розглянуті види емісійних цінних паперів емітуються підприємствами або держорганізаціями в великих кількостях з рівними (в одному випуску) термінами реалізації прав. На відміну від них, неемісійні ЦБ випускаються поштучно або невеликими серіями.

Наприклад, якщо за привілейованими акціями передбачено нарахування доходу один раз в квартал, то не має значення, коли саме їх викуплять на ринку (протягом одного дня або одного місяця). Всі власники одного типу ЦБ будуть отримувати дохід одночасно. А ось якщо підприємство виписує в один день два векселі двох різних контрагентам, то сума і терміни погашення в них будуть різні.

нюанси звернення

Форми емісійних цінних паперів:

 • документарна - дані власника вказуються в сертифікаті;
 • бездокументарна - дані власника відображені в реєстрах або в записах за рахунком ДЕПО.

Всі цінні папери відрізняються між собою порядком передачі прав. Сертифікати на пред'явника вступають в силу після їх вручення. Особа, яка видала ЦП, несе відповідальність тільки в разі надання фальшивого документа. Всі претензії пред'являються до емітента. Перехід прав на іменний бездокументарний сертифікат здійснюється з моменту внесення даних по особовому або рахунку ДЕПО набувача. У випадку з документарної ЦБ - з моменту передачі сертифіката. За ордерним документам перехід прав здійснюється за допомогою передавального напису і підписи індосата.

Все емісійні цінні папери дають можливість власникам отримувати постійний або процентний дохід. Тримачі звичайних акцій отримують дохід в залежності від рівня прибутку організації за звітний період. Власники привілейованих ЦБ отримують дохід постійно, але в зафіксованому розмірі.

Емісійні цінні папери можуть знаходиться в обігу від 1 року до 30 років. Безстрокові сертифікати обмежені терміном існування емітента.

РЦБ

Економічні відносини учасників з питань випуску та обігу сертифікатів реалізуються на ринку ЦП. Тут через розглянуті фінансові інструменти відбувається перерозподіл грошових коштів. На сьогоднішній день емісійні цінні папери випускаються в бездокументарній формі. Фіксація прав здійснюється в спеціальному реєстрі, а сам сертифікат фізично відсутній.

Через РЦБ, як частина фінансового ринку, здійснюється накопичення, концентрація, централізація і перерозподіл капіталів. Через внутрішні джерела (амортизація і реінвестування прибутку) підприємства можуть залучити в середньому 50-75% від необхідного обсягу фінансових ресурсів. Частина, що залишилася потреба покривається за рахунок кредитів і капіталу з РЦБ. Щоб отримати дохід від продажу, потрібно знайти покупця. Але капітал можна вкласти в валютний ринок, покупку нерухомості або на банківський депозит. Тобто РЦБ повинен бути привабливий для інвестора - приносити дохід, сумірний з рівнем ризику, який обкладається менше, ніж прибуток, отриманий з інших ринків.

У розвинених країнах в фондовий ринок інвестується приблизно 25-30% коштів населення і такий же обсяг - через страхові і пенсійні фонди.

структура

Залежно від стадії обігу сертифікатів, РЦБ ділиться на первинний (випуск) і вторинний (реалізація раніше емітованих ЦБ). Продаж може здійснюватися організовано (за встановленими правилами) через фондовий ринок і на договірній основі. Практично всі ЦБ, крім акцій, звертаються поза біржею.

Питома вага публічних торгів (безпосереднього обговорення цін продавця і покупця при особистій зустрічі) дуже маленький. Більшість угод здійснюється через торговельні платформи на комп'ютерах в будь-який час доби.

Залежно від термінів, РЦБ ділиться на касовий ( «спот») і терміновий ринок. У першому випадку умови контракту повинні бути виконані протягом 1-3 днів. У другому випадку терміни подовжуються на кілька тижнів або місяців.

У другому випадку терміни подовжуються на кілька тижнів або місяців

На фондовому ринку акції і довгострокові облігації звертаються більше одного року. Тому його також називають ринком капіталу. Для швидкого залучення грошових коштів використовуються чеки, банківські сертифікати та векселі. Вони звертаються на грошовому ринку.

Новости