• Главная <
 • Галерея
 • Карта сайта
 • Наши контакты
 • Обратная связь

Базовий прибуток на акцію

Базовий прибуток на акцію - англ. Basic Earnings per Share, є одним з основних показників діяльності компанії, який розраховується як відношення суми чистого прибутку після виплати дивідендів за привілейованими акціями за звітний період до середньозваженого кількості звичайних акцій в обігу. Фактично, базова прибуток на акцію є розміром дивіденду на одну звичайну акцію, якби керівництво компанії прийняло б рішення розподілити весь прибуток, отриманий в звітному періоді. Формула розрахунку цього показника виглядає наступним чином:

Basic Earnings per Share,

де Net Profit - чистий прибуток за звітний період;

Preferred Dividends - дивіденди за привілейованими акціями, які були виплачені у звітному періоді;

Weighted Average Outstanding Shares - середньозважена кількість звичайних акцій, які перебували в обігу в звітному періоді.

Хоча базовий прибуток на акцію не розглядається аналітиками як найбільш точний показник, тим не менш, він застосовується при проведенні фундаментального аналізу акцій, а також повинен бути обов'язково відображений у фінансовій звітності компанії. Щоб краще розібратися з порядком його розрахунку розглянемо наступний приклад.

Основні показники діяльності Компанії DHK за другий квартал виглядають наступним чином:

 • чистий прибуток 15000000 у.о .;
 • дивіденди за привілейованими акціями 850000 у.о .;
 • кількість звичайних акцій в обігу на початок кварталу (на 1 квітня) 6750000 штук;
 • 17 травня проведена додаткова емісія звичайних акцій в кількості 500000 штук;
 • 2 червня здійснено викуп звичайних акцій компанією у акціонерів в кількості 90000 штук.

Щоб розрахувати базову прибуток на акцію необхідно скористатися наведеної вище формулою, для чого, в свою чергу, необхідно провести наступні розрахунки.

1. Чистий прибуток після виплати дивідендів по привілейованих акціях складе 14150000 у.о. (15000000-850000).

2. Щоб розрахувати середньозважену кількість звичайних акцій в обігу необхідно визначити вагові коефіцієнти:

 • в період з 1 квітня по 16 травня в обігу перебувало 6750000 звичайних акцій, таким чином, ваговий коефіцієнт для цього періоду складе 46/91 = 0,505 (46 - кількість днів в періоді, 91 - кількість днів у звітному кварталі);
 • в результаті проведення додаткової емісії 17 травня кількість звичайних акцій в обігу збільшилася до 7250000 (6750000 + 500000), а ваговий коефіцієнт за цей період (з 17 травня по 1 червня) становить 16/91 = 0,176;
 • в результаті зворотного викупу, виробленого 2 червня, кількість звичайних акцій в обігу зменшилася до 7160000 (7250000-90000), а ваговий коефіцієнт за період с 2 червня по 30 червня склав 29/91 = 0,319.

3. Таким чином, середньозважена кількість звичайних акцій в обігу за звітний період склало:

6750000 * 0,505 + 7250000 * 0,176 + 7160000 * 0,319 = 6968790

Проведені розрахунки дозволяють визначити базову прибуток на акцію:

Basic EPS = 14150000/6968790 = 2,03 у.о.

Аналітики можуть використовувати цей показник, як один з факторів, який впливає на вартість акцій, що є важливим аспектом при торгівлі цінними паперами. Інвестори, які розглядають можливість включення певних акцій в свої портфелі, також використовують показник «базова прибуток на акцію» для оцінки потенційного доходу, на отримання якого можна обґрунтовано розраховувати. Також цей показник може використовуватися при прийнятті рішення щодо подальшого утримання існуючих акції, їх продажу або спробі придбання додаткових акцій. Компанії, в свою чергу, також використовують базову прибуток на акцію, щоб оцінити ефективність роботи компанії з точки зору її здатності нарощувати обсяги продажів і прибуток.

Якщо величина базового прибутку на акцію за звітний період виявляється менше, ніж в попередньому періоді, це є сигналом про зміни, що відбуваються. Однак така ситуація не обов'язково означає, що компанія почала зазнавати фінансових труднощів. Наприклад, зниження чистого прибутку в звітному періоді могло статися внаслідок змін в структурі ціноутворення виробленої та проданої продукції. Крім того, зниження чистого прибутку може бути викликано здійсненням кульових платежів по кредитах, що призведе до тимчасового погіршення фінансового становища, але буде носити тимчасовий характер і малоймовірно повторитися в найближчому майбутньому. Однак якщо для зниження базової прибутку на акцію не виявлено подібних причин, необхідно провести аналіз і виявити фактори, які викликали це зниження і вжити заходів для усунення проблеми.Новости