• Главная <
  • Галерея
  • Карта сайта
  • Наши контакты
  • Обратная связь

Особливості державної заборгованості Росії та інших країн

  1. Особливості державної заборгованості Росії та інших країн


Слав'юк Н.Р.
Аспірантка Університету банківської справи Національного банку України, м.Київ, Україна
Науковий керівник: к.е.н, доцент Гірченко Т.Д.

Особливості державної заборгованості Росії та інших країн

Фінансова нестабільність світової економіки значно вплинула на фінансові ринки. Одна зі сфер, яка зазнала істотних змін - це державний борг.
Існування державної заборгованості - звичайне явище в усіх країнах світу.
Теоретичні та практичні аспекти державного боргу, його регулювання вивчалися економістами різних країн протягом століть. Серед дослідників, які зверталися до тематики державного запозичення, його ролі можемо назвати А. Сміта, Д. Рікардо, Ф. Кене, Дж.Кейнса, П. Кругман, українських економістів Т.Вахненко, І.Лютого, Н.Зражевскую, С. Марченко, Я.Оніщук.
Існують різні думки про значення державного запозичення, o його позитивної і негативної ролі для економіки країни. Наприклад, представники класичної політичної економії А. Сміт і Д. Рікардо вказували на негативний вплив державного боргу. А. Сміт писав, що «політика державної заборгованості поступово послаблює країну, яка користується нею». На противагу такій думці, німецький економіст Вільгельм Вагнер вважає, що інвестиції в матеріальне виробництво і нематеріальні активи необхідно фінансувати з допомогою державних запозичень, постійні ж витрати повинні фінансуватися за рахунок податкових платежів. Також Дж. Кейнс пропонував стимулювати споживання шляхом додаткових державних витрат за рахунок запозичень заощаджень приватного сектора.
У наш час економісти розуміють, що державний борг - це велике джерело фінансового капіталу для економіки, майбутніх інвестицій.
У той же час основна проблема державної заборгованості - це її допустимий розмір, який буде безпечним для економіки. У той же час, фінансова криза показала небезпеку неефективного управління державною заборгованістю.
Відповідно до Маастрихтського договору, країни-члени Європейського Союзу повинні утримувати державний борг на рівні 60%. Однак, під час прийняття євро рівень боргу в співвідношенні до зовнішнього валового продукту було близько 70%. Фінансова криза суттєво вплинула на зростання державного боргу (рис.1).
Греція стала першою країною, яка зіткнулася з проблемою кризи платіжної системи. До початку 2010 року суверенний борг країни становив 110% від ВВП. Важливим є той факт, що згідно з даними Єврокомісії уряд Греції фальсифікував статистичні дані про стан державної заборгованості.
Державний борг Іспанії в кількісному співвідношенні до ВВП значно нижче, ніж в Греції, і становить близько 66% від ВВП, але в той же час головною загрозою є великий розмір дефіциту державного бюджету - в 2009 року він перебував близько 11,4% ВВП.

Відповідно до думки Нобелівського лауреата Пола Кругмана Європейський Союз занадто рано прийняв загальну валюту, оскільки це зробило економіку країни мене гнучкою. Наприклад, якби Іспанія мала національну валюту, уряд країни змогло б девальвувати її та вирівняти платіжний баланс. Загальна валюта робить країни залежними, тим більше, що умови монетарної політики Європейського Союзу диктуються країнами, які є самим сильними [22].
В Україні показники співвідношення державного боргу до ВВП значно нижче (рис.1), наприклад, в 2007 році - 12,0%, випуску 2008 - 16,36 2009 - 20%. Характерною рисою державного боргу України є велика частка зовнішньої заборгованості в структурі державного боргу. У 2009 році вона досягла 73,36% всього обсягу державної заборгованості. У листопаді 2008 року МВФ прийняв рішення виділити 16,4 млрд. Дол. США уряду України для стабілізації економіки.
Однак в той же час існує ряд проблем, пов'язаних з державним боргом. Наприклад, згідно з підсумками Рахункової палати України, чинним законодавством України не врегульовано порядок витрат державного бюджету на управління державним боргом та повноваження органів державної влади.
Істотні недоліки існують на етапі планування витрат з обслуговування і управління державним боргом. Крім того, щорічні перевірки Рахункової палати виявляють численні порушення в процесі боргових виплат.
Державний борг Російської Федерації має один з найнижчих показників співвідношення до ВВП. Протягом останніх років відношення державного боргу до ВВП становить нижче 20% (рис.1).
Однак уряд Росії в 2010 році планує вийти на ринок зовнішніх запозичень з-за дефіциту бюджету і скорочення Резервного фонду. Згідно з прогнозами обсяг державного боргу Російської Федерації в 2010 році в порівнянні з 2009 роком збільшиться на 40,2%, в тому числі внутрішній борг зросте на 31,2%, зовнішній - в рублевому еквіваленті збільшиться в 1,6 рази. Однак, незважаючи на постійне зростання, до 2012 року державний борг буде складати тільки 15,4% ВВП. Згідно з прогнозами до 2012 року буде спостерігатися зростання частки зовнішнього боргу.
Витрати федерального бюджету на обслуговування державного боргу (процентні витрати) на 2010 рік передбачаються в сумі 304,0 млрд. Рублів. У порівнянні зі звітом 2008 року вони збільшуються на 150,7 млрд. Рублів, або в 2 рази, в порівнянні з затвердженими показниками на 2009 рік - на 101,2 млрд. Рублів, або в 1,5 рази [23].
Деякі аналітики звертають увагу на негативну тенденцію зростання дефіциту бюджету Російської Федерація, що підвищить ризики в секторі державних фінансів і знизить платоспроможність.
Стан державної заборгованості різних країн відчуло певні зміни внаслідок нестабільності світових фінансових ринків. Фінансова криза вказав на недоліки організації економік різних країн, в тому числі і проблеми контролю та облуговування державного боргу. Згідно нашу думку, важливою є проблема обліку та управління державною заборгованістю, контролю над веденням розрахунків по облуговування державного боргу.

19. Офіційний сайт бюджетної системи Російської Федерації: http://budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary000.htm
20. Офіційний сайт Європейської комісії: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
21. Офіційний сайт Міністерства Фінансів України: http://www.minfin.gov.ua/
22. Krugman Paul. The Making of a Euromess: www.nytimes.com/2010/02/15/opinion/15krugman.html
23. Офіційний сайт бюджетної системи Російської Федерації: http://budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary000.htm

Збірник наукових статей
« Росія на шляху виходу з економічної кризи »,
СПб .: Інститут бізнесу і права 2010 © Інститут бізнесу і права з 1994 року
Новости