• Главная <
  • Галерея
  • Карта сайта
  • Наши контакты
  • Обратная связь

Поняття і форми державного фінансування підприємницької діяльності

У ринкових умовах господарювання 1теударство бере на себе обов'язок фінансувати пріоритетні державні програми розвитку промисловості, сільського господарства, транспорту, зв'язку, а також забезпечувати грошовими коштами функціонування соціальної інфраструктури. Джерелом державного фінансування є кошти федерального бюджету чи бюджету суб'єкта Російської Федерації. Розглянутий вид фінансування носить строго цільовий характер. Витрачання коштів не за цільовим призначенням може служити підставою для застосування заходів відповідальності. Для забезпечення можливості контролю за цільовим використанням державних коштів вони відображаються на окремих субрахунках по кредиту рахунку "Цільові фінансування і надходження". Бухгалтерський облік наданих бюджетних коштів здійснюється відповідно до Положення з бухгалтерського обліку від 16 жовтня 2000 року "Облік державної допомоги". Для організацій, що виконують державне замовлення за рахунок коштів федерального бюджету, передбачено обов'язок вести окремий облік результатів фінансово-господарської діяльності по кожному державним замовленням.

Державне фінансування здійснюється в наступних формах:

  • надання бюджетних коштів на оплату товарів, робіт, послуг, які виконуються фізичними та юридичними особами за державними контрактами;
  • надання дотацій, субсидій, субвенцій фізичним і юридичним особам, а також бюджетам інших рівнів бюджетної системи Російської Федерації;
  • надання бюджетних асигнувань казенним підприємствам на виконання плану-замовлення в разі недостатності для цього їх власних коштів;

І. Epшoвa

Підприємницьке право...

Підприємницьке право

Контакти

Зворотній зв'язок

Пошук по сайту

Всі розташовані на сервері матеріали є власністю їх авторів. Будь-яке відтворення, копіювання з метою комерційного використання цих матеріалів має узгоджуватися з авторами матеріалів.

© 1999-2019 www.inventech.ru
Москва

Новости