• Главная <
  • Галерея
  • Карта сайта
  • Наши контакты
  • Обратная связь

Напрями фінансового аналізу діяльності підприємства на ринку

Основною діяльністю маркетингу з управління збутом, цінами є вивчення діяльності підприємства на ринку. Одна з головних завдань дослідження ринку і положення на ньому підприємства полягає в необхідності розробки генеральної стратегії розвитку підприємства. На цій основі визначаються конкурентні позиції підприємства, його можливості досягнення поставлених цілей. Аналіз здійснюється за кожним видом продукції, по кожному сегменту ринку, а також в коротко- і довгостроковій перспективі. Аналіз дає можливість обґрунтованого вибору своєї "ніші" на ринку, продукту і оптимізації витрат на його виробництво і реалізацію, прийнятних варіантів ціни, відповідних заходів, кадрового забезпечення та ін. Перш за все вивчається динаміка обсягу продажів, фактори, на неї впливають. Окремо розглядається показник чистих обсягів продажів. Показником розширення ринків збуту підприємства буде також бути підвищення коефіцієнта зростання прибутку від реалізації. Розширення ринку збуту характеризує і випередження темпів зростання прибутку від реалізації в порівнянні з темпами зростання прибутку від фінансово-господарської діяльності. Показником ефективності дії підприємства на ринках є рентабельність продажів. Розрізняють декілька таких показників. В якості критерію вибору оптимального асортименту продукції застосовується показник рентабельності продукції. Іноді цей показник називають рентабельністю основної діяльності. Він визначається як відношення прибутку від реалізації певного виду продукції до її собівартості. Для визначення динаміки виручки від реалізації використовують коефіцієнт зростання виручки від реалізації продукції. Не менш важливий показник тривалості оборотності готової продукції. Він показує тривалість перебування готової продукції на складі. Фінансовий аналіз діяльності підприємства на ринку включає в себе також визначення критичного обсягу продажів, тобто мінімального обсягу виробництва і реалізації, нижче якого починаються збитки. При недостатності обсягів виручки фінансовим менеджерам рекомендується проводити аналіз причин їх зниження. Ними можуть бути недостатній обсяг продажів, занижена ціна, низький попит, застаріла продукція, неплатежі споживачів і ін.

P. Яблyкoвa

Фінансовий менеджмент...

Фінансовий менеджмент

Контакти

Зворотній зв'язок

Пошук по сайту

Всі розташовані на сервері матеріали є власністю їх авторів. Будь-яке відтворення, копіювання з метою комерційного використання цих матеріалів має узгоджуватися з авторами матеріалів.

© 1999-2019 www.inventech.ru
Москва

Новости