• Главная <
  • Галерея
  • Карта сайта
  • Наши контакты
  • Обратная связь

Бухоблік в будівництві

Будівництво є різновидом виробництва. В бухгалтерському обліку будівельного підприємства використовується практично той же набір рахунків, що і в бухгалтерському обліку виробничого підприємства. Найбільш близькими по бухгалтерського обліку до будівельних організацій є виробничі підприємства, які виготовляють дорогі і складні вироби за індивідуальними замовленнями і використовують позамовний метод обліку витрат і калькулювання.

Особливості бухгалтерського обліку для будівельних організацій полягають в особливій термінології, яку використовують в будівельних організаціях, а також у вимогах обов'язкового пооб'єктного обліку доходів і витрат будівельної організації: бухгалтерський облік будівельної організації повинен відокремлено відображати доходи, витрати, прибутки і збитки по різних об'єктах будівництва, використовуючи для цього субрахунка або методи аналітичного обліку. Пооб'єктний облік доходів і витрат в будівництві аналогічний позамовному методу в промисловому виробництві.

Операційний цикл будівельної організації являє собою наступний ланцюжок перетворень матеріальних цінностей: матеріали (будівельні) - незавершене будівництво - завершене будівництво Операційний цикл будівельної організації являє собою наступний ланцюжок перетворень матеріальних цінностей: матеріали (будівельні) - незавершене будівництво - завершене будівництво. В аналогічній ланцюжку перетворень виробничого підприємства замість незавершеного будівництва згадується незавершене виробництво, а замість завершеного будівництва - готова продукція. Операційний цикл в будівництві, як правило, триваліше операційного циклу звичайного виробничого підприємства.

Об'єкт будівництва визначається на підставі договору на будівництво. Таким об'єктом є окрема будівля або споруда, сукупність будівель і споруд, комплекс робіт. Зазвичай в основі проекту об'єкта будівництва лежить типова розробка. Проте кожен об'єкт будівництва має індивідуальні риси. Договір на будівництво (договір будівельного підряду) встановлює зобов'язання сторін по новому будівництву, реконструкції і ремонту будівель і споруд, а також з виробництва окремих видів і комплексів підрядних робіт. Договір укладається між організацією, що забезпечує фінансування будівництва, - забудовником, і організацією, яка виконує підрядні роботи для забудовника за договором на будівництво, - підрядником.

До складу підрядних робіт входять будівельні і монтажні роботи, а також роботи по ремонту будівель і споруд та інші види робіт згідно з договором на будівництво. Відповідно до договору на будівництво розрахунки між забудовником і підрядником можуть здійснюватися:

  • - у формі авансів (проміжних платежів) за виконані підрядником роботи на конструктивних елементах або етапах;
  • - після завершення всіх робіт на об'єкті будівництва. Розрахунки за об'єкти будівництва відображаються виходячи з договірної вартості, яка визначається в договорі на будівництво і може розраховуватися:
  • - на основі вартості (ціни), яка визначається відповідно до проекту (тверда ціна), з урахуванням застережень в договорі на будівництво, що стосуються порядку їх зміни;
  • - на умовах відшкодування фактичної вартості будівництва в сумі прийнятих витрат, оцінених в поточних цінах, плюс узгоджена договором на будівництво прибуток підрядника (відкрита ціна).

Дохід може визначатися або за окремим виконаним роботам, або по об'єкту будівництва в цілому. При визначенні доходу по окремих виконаним роботам фінансовий результат у підрядника виявляється за певний звітний період після завершення окремих робіт по конструктивних елементах або етапам, передбаченим проектом, як різниця між обсягом виконаних робіт і припадають на них витрат. Обсяг виконаних робіт визначається виходячи з їх договірної вартості і застосовуваних методів її розрахунку.

Цей розрахунок проводиться, коли обсяг робіт і витрати, що припадають на них, можуть бути достатньою мірою оцінені Цей розрахунок проводиться, коли обсяг робіт і витрати, що припадають на них, можуть бути достатньою мірою оцінені. Витрати на виробництво робіт враховуються у підрядника наростаючим підсумком як незавершене виробництво, а проміжна оплата цих робіт - як аванси, отримані до повного завершення робіт за договором на об'єкті будівництва.

При визначенні доходу по об'єкту будівництва в цілому фінансовий результат у підрядника виявляється при повному завершенні робіт за договором на будівництво як різниця між договірною вартістю закінченого будівництвом об'єкта та витратами з його виробництва. При цьому витрати по виконанню робіт в обліку накопичуються як незавершене виробництво і беруть участь в процесі визначення фінансового результату у підрядника тільки після повного завершення робіт на об'єкті будівництва.

При виконанні будівельних робіт можуть бути побудовані тимчасові будівлі і споруди. До них відносяться виробничі, складські, допоміжні, побутові і громадські будівлі і споруди, необхідні для виконання будівельно-монтажних робіт і обслуговування будівельних робітників. Такі об'єкти спеціально зводяться на період будівництва. По завершенні будівельно-монтажних робіт тимчасові об'єкти підлягають або списанню з обліку в якості інвентарного об'єкта (що супроводжується його ліквідацією з виконанням робіт по демонтажу, розбирання і подальшим оприбуткуванням цінностей, які можуть бути повторно використані в будівельній організації), або переміщенню на нову будівельний майданчик .

Новости