• Главная <
 • Галерея
 • Карта сайта
 • Наши контакты
 • Обратная связь

Технологія переробки нафти і газу

Підрозділ перепідготовки та підвищення кваліфікації
за фахом «Технологія переробки нафти і газу»

Керівник підрозділу - Бура Ірина Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент.

Телефон: +375 214 53-93-69, +375 29 719-88-07

Підрозділ перепідготовки та підвищення кваліфікації за фахом «Хімічна технологія виробництва і переробки органічних матеріалів» функціонує на базі кафедри хімічної технології палива та вуглецевих матеріалів в складі факультету інженерного профілю ІПК УО «ПГУ».

Основною метою діяльності підрозділу є: організація освітнього процесу, спрямованого на підвищення рівня професійної компетенції працівників нафтопереробних і нафтохімічних підприємств.

Організовані наступні форми навчання:

 • перепідготовка;
 • підвищення кваліфікації.

ПЕРЕПІДГОТОВКА

Перепідготовка слухачів на базі вищої технічної освіти за спеціальністю 1-48 01 72 «Технологія переробки нафти і газу» проводиться на платній основі.

Форми і тривалість навчання:

 • очна (вечірня) - 1,5 року,
 • заочна - 2 роки.

Зміст навчальних планів перепідготовки орієнтоване на актуальні проблеми нафтопереробної і нафтохімічної промисловості та погоджено з Міністерством освіти РБ і підприємствами концерну РБ «Белнефтехим» (ВАТ «Нафтан», ВАТ «Мозирський НПЗ» і ін.). Процес навчання слухачів враховує множинні зв'язку і динаміку змін і потреб галузі.

Навчальним планом зі спеціальності 1-48 01 72 «Технологія переробки нафти і газу» передбачається навчання слухачів по 19 дисциплін.

Основні дисципліни навчального плану:

Цикл загальнонаукових та загально-професійних дисциплін:

 • теоретичні основи хімії;
 • органічна хімія;
 • фізична хімія;
 • фізико-хімічні методи аналізу нафти і нафтопродуктів.

Цикл спеціальних дисциплін:

 • процеси і апарати хімічних виробництв;
 • управління якістю і сертифікація;
 • автоматика, автоматизація виробничих процесів і АСУ ТП;
 • хімія нафти і газу;
 • застосування ЕОМ в хімічній технології;
 • економіка галузі;
 • енергозбереження та енергетичний менеджмент;
 • охорона праці та промислова безпека;
 • обладнання НПЗ;
 • екологічні проблеми виробництва і застосування нафтопродуктів;
 • поверхневі явища і дисперсні системи в нафтопереробці;
 • технологія переробки нафти і газу;
 • основи технології нафтохімічного синтезу;
 • спецкурс по технології переробки і нафти і газу.

Навчальний процес проводять висококваліфіковані викладачі університету, а також провідні фахівці організацій і підприємств нафтопереробної промисловості.

Лекційні заняття на високому науково-методичному рівні, в тому числі із залученням мультимедійних засобів, ведуть викладачі, що мають наукові ступені та звання професорів і доцентів.

Закріплення теоретичних знань, формування професійних навичок, необхідних інженерам-хімікам-технологам, здійснюється на лабораторних і практичних заняттях.

При проведенні занять використовуються різноманітні форми і методи навчання:

 • аналіз конкретних виробничих ситуацій;
 • ділові ігри;
 • індивідуальні консультації;
 • тестування;
 • метод експертних груп;
 • метод оскарження думок.

Практикується проведення виїзних занять, в програму яких включаються актуальні питання заводської практики:

 • перспективи розвитку хімічних технологій в нафтопереробці і нафтохімії;
 • сучасні методи контролю якості сировини та виробленої продукції;
 • ресурсо- і енергозберігаючі технології;
 • охорона навколишнього середовища та промислова безпека.

Навчальним планом перепідготовки передбачається самостійна робота слухачів, яка полягає у виконанні рефератів, контрольних робіт і курсових проектів. Всі види самостійної роботи слухачів забезпечені необхідними навчально-методичними матеріалами. Для проведення технологічних розрахунків слухачам надається комп'ютерний клас, оснащений сучасним програмним забезпеченням.

Підрозділ має електронною базою книг, навчальних посібників і методичних вказівок по загальнонаукових і спеціальних дисциплін, що дозволяє слухачам оперативно отримувати необхідну інформацію. Також слухачам надається можливість користування матеріалами методичного кабінету факультету і книжковим фондом бібліотеки університету.

Слухачі, які виконали всі вимоги навчального плану, отримують диплом про перепідготовку державного зразка РБ з присвоєнням кваліфікації «інженер-хімік-технолог».

Перелік спеціальностей (шифрів) базової вищої освіти слухачів, що дозволяє їм проходити перепідготовку за спеціальністю 1-48 01 72 «Технологія переробки нафти і газу»:

 • Хімічні науки (31 05);
 • Екологічні науки (33 01);
 • Устаткування (36);
 • Транспорт (37);
 • Прилади (38);
 • Енергетика (43);
 • Деревообробка (46);
 • Хімічна промисловість (48);
 • Гірничодобувна промисловість (51);
 • Автоматизація (53);
 • Забезпечення якості (54);
 • Охорона навколишнього середовища (57);
 • Будівництво (70).

Перелік документів необхідних для зарахування:

Для осіб, які мають вищу освіту:

 • заяву встановленого зразка;
 • копія диплома про вищу освіту з додатком (виписка з заліково - екзаменаційної відомості);
 • напрямок організації або підприємства (для громадян, повністю оплачують навчання з особистих коштів, напрям не потрібно);
 • 3 фотографії 3х4.

Для студентів старших курсів денної форми навчання:

 • заяву встановленого зразка з візою проректора з навчальної роботи;
 • довідка з деканату;
 • 3 фотографії 3х4.

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Підрозділом підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців нафтопереробної і нафтохімічної промисловості організовано навчання на курсах за різними напрямками:

 1. Підвищення кваліфікації фахівців, що забезпечують безпеку виконання робіт на підприємствах хімічної та нафтопереробної промисловості.
 2. Підвищення кваліфікації фахівців, які перебувають в резерві для висунення на керівні посади.
 3. Підвищення кваліфікації фахівців комплексу каталітичного крекінгу (на замовлення ВАТ «Мозирський НПЗ»).
 4. «Методи управління якістю нафти і нафтопродуктів».
 5. Навчання «Нові процеси переробки нафти і газу».
 6. Підвищення кваліфікації викладачів теоретичного навчання.
 7. Підвищення кваліфікації фахівців і операторів маслоблока ВАТ «Нафтан».
 8. Підвищення кваліфікації фахівців ВАТ «Нафтан» виробництва присадок до мастил.
 9. І інше за запитами замовників.

Слухачам, які пройшли курси підвищення кваліфікації і виконав вимоги навчального плану, на підставі рішення випускний комісії видається свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації.

Наша адреса: 211440, м Новополоцьк, Вітебська обл., Білорусь
ул.Блохіна, 29, каб. 402
Тел. / Факс: +375 214 53-93-69
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. У вас повинен бути включений JavaScript для перегляду.

Новости