• Главная <
 • Галерея
 • Карта сайта
 • Наши контакты
 • Обратная связь

Екопромпроект - Приклад заповнення розділу розрахунку екологічних платежів. "Відходи"

 1. Прості схеми руху відходів
 2. коригуючий звіт
 3. Законодавча база розрахунку плати за "Розміщення відходів виробництва і споживання"
 • Delta ПЛАТЕЖІ
 • інвентаризація
 • Розрахункові модулі

 • Прості схеми руху відходів

  Складні схеми руху відходів

  Початок таблиці розділу "4. Відходи" Початок таблиці розділу 4 При наявності ліміту на розміщення встановлюється галка "Ліміт на розміщення", вказується номер і термін дії.
  Заповнюється перелік відходів (див. Delta ПЛАТЕЖІ - Закладка "4. Відходи" ).
  Вказується маса утвореного чи надходження в звітному періоді відходу. I кв. II кв. III кв. ..продолженіе таблиці розділу "4. Відходи" Описується спосіб поводження з відходом (рух відходу).
  Важливим моментом при заповненні даних є поняття права власності на відхід.
  Наприклад, відхід передається для поховання. Якщо в договорі передбачено передачу (відчуження) права власності на відхід, то платником за негативний вплив (розміщення / захоронення) стає новий власник відходу.
  Як правило, при передачі відходу на поховання право власності не передається, тобто Ви фактично залишаєтеся власником захоронювати відходу і, відповідно, платником за негативний вплив за розміщення (захоронення) відходу.
  Колонка "зберігається" блоку "Рух власних відходів в звітному періоді" розраховується автоматично, як різниця маси утвореного і переданого (використаного, похованого) відходу.
  Платою обкладається маса розміщеного відходу. Тобто та маса, яку Ви вказали в колонці "похована" + розрахована в колонці "зберігається" блоку "Рух власних відходів в звітному періоді." I кв. * Для схеми №5 в II кварталі вказуємо передачу тільки
  маси відходу, утвореної в цьому кварталі до моменту передачі (тобто 1т) II кв. III кв. ..продолженіе таблиці розділу "4. Відходи" Жовта маркування осередку "Тимчасове зберігання не більше 3 років" вказує на можливість застосування коефіцієнта 0 до відходів, які були використані (утилізовані) протягом 3-х років з моменту розміщення. Тобто вказує на можливість надання коригуючого звіту.
  Вказується характеристика і місце розміщення відходу (див. Delta ПЛАТЕЖІ - Закладка "4. Відходи" ).
  При наявності, вказується ліміт на розміщення відходу.
  * Для схеми №4 в I кварталі ліміт розміщення (зберігання на проммайданчику) - 0,5 т I кв. ** для схеми №4 в II і III кварталі ліміт розміщення (захоронення) - 20т II кв. III кв. ..окончаніе таблиці розділу "4. Відходи" Блок "розміщено в попередні періоди" відображає відомості і розміщенні відходу наростаючим підсумком з початку року.
  У колонці "всього" необхідно ввести масу відходу, розміщену раннє (до початку поточного періоду), значення інших колонок розраховується на підставі наявних даних.
  Колонка "Залишок розміщення" розраховується автоматично і відображає фактичну масу відходу, розміщену в попередні періоди. Значення колонки зменшується при передачі для використання в поточному періоді відходу, утвореного в попередньому періоді. У разі зменшення значення осередку, вона забарвлюється в зелений колір.
  Блок "розміщено в звітному періоді" відображає відомості про розміщення відходів, які беруть участь в розрахунку суми платежу за розміщення відходу. I кв. * Для схеми №5 в II кварталі вказується "розміщено в попередні періоди", "всього"
  "0" тонн, тому що весь відхід, утворений в I кварталі (2т), переданий для використання. II кв. ** для схеми №5 в III кварталі вказується "розміщено в попередні періоди", "всього"
  "1" тонн, тому що з 2т, утворених в II кварталі, 1т вже була передана. III кв.

  коригуючий звіт

  Відповідно до [Л7], Коригувальний розрахунок подається при: Відповідно до [Л7], Коригувальний розрахунок подається при:

  Відповідно до [Л7], Коригувальний розрахунок подається при:

  виявленні територіальними органами Ростехнагляду або платником помилок, невідповідності розмірів плати, зазначених у первинному Розрахунку, фактично наданому негативному впливу на навколишнє середовище, виявленого при проведенні заходів по контролю, перевірки результатів виробничого контролю, звітності
  виявленні територіальними органами Ростехнагляду або платником помилок, невідповідності розмірів плати, зазначених у первинному Розрахунку, фактично наданому негативному впливу на навколишнє середовище, виявленого при проведенні заходів по контролю, перевірки результатів виробничого контролю, звітності  поданні підтверджуючих документів з метою застосування коефіцієнта 0 до відходів виробництва і споживання, які були фактично використані (утилізовані) протягом 3-х років з моменту розміщення у власному виробництві або передаються для використання поданні підтверджуючих документів з метою застосування коефіцієнта 0 до відходів виробництва і споживання, які були фактично використані (утилізовані) протягом 3-х років з моменту розміщення у власному виробництві або передаються для використання.

  Інструкція по створенню коригуючого звіту на підставі існуючого, наведена в розділі Закладка Звіти, пункт  Створення, видалення, копіювання звітного періоду  Керівництва користувача ПК Delta ПЛАТЕЖІ Інструкція по створенню коригуючого звіту на підставі існуючого, наведена в розділі "Закладка Звіти", пункт " Створення, видалення, копіювання звітного періоду "Керівництва користувача ПК" Delta ПЛАТЕЖІ ".

  З метою застосування коефіцієнта 0, в розділі розрахунку плати за Розміщення відходів виробництва і споживання призначений стовпець 18 З метою застосування коефіцієнта "0", в розділі розрахунку плати за "Розміщення відходів виробництва і споживання" призначений стовпець 18. Відповідно до [Л7]:

  Відповідно до [Л7]:

  У стовпці 18 вказується маса відходів, фактично використаних (утилізованих) протягом 3 років з моменту розміщення у власному виробництві відповідно до технологічного регламенту або переданих для використання іншої організації протягом цього терміну.
  У стовпці 18 вказується маса відходів, фактично використаних (утилізованих) протягом 3 років з моменту розміщення у власному виробництві відповідно до технологічного регламенту або переданих для використання іншої організації протягом цього терміну Стовпець 18 заповнюється тільки в межах ліміту в тому випадку, якщо використання відходів протягом 3-х років підтверджується первинними документами.
  Документи, що підтверджують фактичне використання (утилізацію) відходів, додаються до Розрахунку та є його невід'ємною частиною.
  При відсутності підтверджуючих документів в цій графі ставиться прочерк.

  * Фактично, відповідно до положень чинного законодавства, уявити коригуючий звіт з метою застосування коефіцієнта "0" можливо тільки для попередніх звітних періодів, в яких одход був розміщений на зберіганні. Коригуючий звіт для поточного періоду зробити не можна, тому що в звітному періоді (поточному), в якому відхід передається для використання (утилізації), розміщення відходу відсутній.

  Законодавча база розрахунку плати за "Розміщення відходів виробництва і споживання"

  Федеральний закон від 26 грудня 2002 N 7-Ф3 "Про охорону навколишнього середовища" [1]

  Негативний вплив на навколишнє середовище є платним.
  Негативний вплив на навколишнє середовище є платним Розміщення відходів виробництва і споживання відноситься до видів негативного впливу на навколишнє середовище.
  Порядок обчислення і справляння плати за негативний вплив на навколишнє середовище встановлюється законодавством Російської Федерації. Федеральний закон від 24.06.1998 р N 89-Ф3 "Про відходи виробництва і споживання". [2] Плата за розміщення відходів стягується з індивідуальних підприємців та юридичних осіб відповідно до законодавства Російської Федерації
  Розміщення відходів - зберігання та захоронення відходів
  Зберігання відходів - зміст відходів в об'єктах розміщення відходів з метою їх подальшого поховання, знешкодження або використання
  Захоронення відходів - ізоляція відходів, що не підлягають подальшому використанню, в спеціальних сховищах з метою запобігання потрапляння шкідливих речовин в навколишнє природне середовище
  Використання відходів - застосування відходів для виробництва товарів (продукції), виконання робіт, надання послуг або для отримання енергії
  Знешкодження відходів - обробка відходів, в тому числі спалювання і знезараження відходів на спеціалізованих установках, з метою запобігання шкідливому впливу відходів на здоров'я людини і навколишнє природне середовище
  Ліміт на розміщення відходів - гранично допустима кількість відходів конкретного виду, які дозволяється розміщувати певним способом на встановлений термін в об'єктах розміщення відходів з урахуванням екологічної обстановки на даній території
  Право власності на відходи належить власнику сировини, матеріалів, напівфабрикатів, інших виробів чи продуктів, а також товарів (продукції), в результаті використання яких ці відходи утворилися
  Право власності на відходи може бути придбане іншою особою виходячи з договору купівлі-продажу, міни, дарування чи іншого угоди відчуження відходів Міждержавний стандарт ГОСТ 30772-2001 "Ресурсозбереження. Поводження з відходами. Терміни та визначення" (введений в дію постановою Держстандарту РФ від 28 грудня 2001 N 607-ст). [3] Утилізація відходів - діяльність, пов'язана з використанням відходів на етапах їх технологічного циклу, і / або забезпечення повторного (вторинного) використання або переробки списаних виробів. Федеральний закон про федеральний бюджет. (на поточний рік). [4] Встановлює коефіцієнти інфляції (на поточний рік) для нормативів плати встановлених в 2003 і 2005 рр. постановою Уряду РФ від 12 червня 2003 р №344 Постанова Уряду РФ від 12 червня 2003 р №344 "Про нормативи плати за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами, скиди забруднюючих речовин у поверхневі і підземні водні об'єкти, розміщення відходів" (в ред. Постанови Уряду РФ від 01.07. 2005 року N 410). [5] Встановлює нормативи плати за розміщення відходів
  Встановлює коефіцієнти екологічних факторів Постанова Уряду Російської Федерації від 28 серпня 1992 р N 632 "Про затвердження порядку визначення плати і її граничних розмірів за забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, інші види шкідливого впливу". [6] Затверджує порядок визначення плати і її граничних розмірів за забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, інші види шкідливого впливу Наказ Федеральної служби з екологічного, технологічного і атомного нагляду від 5 квітня 2007 р N 204 "Про затвердження форми Розрахунку плати за негативний вплив на навколишнє середовище та порядку заповнення і подання форми Розрахунку плати за негативний вплив на навколишнє середовище" (в редакції Наказу Ростехнагляду від 27.03.2008 N 182). [7] Утвеждает форму Розрахунку плати за негативний вплив на навколишнє середовище.
  Затверджує Порядок заповнення та подання форми Розрахунку плати за негативний вплив на навколишнє середовище.

Новости