• Главная <
 • Галерея
 • Карта сайта
 • Наши контакты
 • Обратная связь

Облік нафтопродуктів на АЗС: прилади, лічильники обліку, порядок обліку

 1. Неавтоматизовані методи обліку нафтопродуктів на автозаправних станціях
 2. Організація обліку при прийманні нафтопродуктів
 3. Порядок відпуску нафтопродуктів на автозаправних станціях
 4. Порядок передачі зміни та складання звітів по зміні
 5. Проведення інвентаризації
 6. Економічний аспект щільності НП
 7. Особливості акцизного оподаткування
 8. Як отримати податкове вирахування?
 9. Особливості продажу нафтопродуктів покупцям, які не мають свідоцтв
 10. Можливі варіанти роботи

На сучасних автозаправних станціях (далі - АЗС), як правило, застосовуються автоматизовані системи, що забезпечують облік нафтопродуктів на АЗС і вимір їх кількісних характеристик через вузол обліку (УУН). Однак, якщо таких систем на АЗС немає, є способи неавтоматизированного обліку нафтопродуктів.

Автоматизовані системи вирішують проблему обліку в автоматичному режимі, тому зупинятися на принципі їх роботи немає ніякого сенсу. А ось методи правильного ручного обліку ми розглянемо в даній статті.

Неавтоматизовані методи обліку нафтопродуктів на автозаправних станціях

Кількісний облік нафтопродуктів на АЗС регламентований діючою нормативною документацією. Основний такий нормативний документ - це Інструкція про порядок надходження, зберігання, обліку та відпуску нафтопродуктів на автозаправних станціях (далі - Інструкція).

Вона передбачає, що виконання обліково-розрахункових операцій відбувається у відповідності з усіма діючими ГОСТ-ами, методичними вказівками, правилами та іншими нормативами.

Згідно з пунктом 1.1 цієї Інструкції, облік кількості нафтопродуктів на АЗС проводиться в літрах.

Ця кількість може змінюватися в залежності від температурних коливань атмосферного повітря, і пов'язано з фізико-хімічними властивостями нафтопродуктів. Крім цього, нерідко в одну і ту ж ємність зливаються продукти хоч і однієї марки, але виготовлені різними виробниками, що розрізняються своєю сортностью і деякими пов'язаними з нею особливостями техніко-економічного характеру.

Щоб організувати оптимальну систему обліку кількості нафтопродуктів на АЗС, необхідно визначити:

 • порядок обліку і його організації, включаючи як саму систему, так і документообіг, а також періодичність інвентаризації;
 • матеріально-відповідальних осіб з числа працівників АЗС;
 • осіб, чий обов'язком буде здійснення контролю порядку і достовірності обліку;
 • склад інвентаризаційної комісії.

Організація грамотного кількісного обліку на АЗС має на меті визначення наступних показників:

 • кількість нафтопродуктів в резервуарах (у кожному резервуарі - окремо і по марками нафтопродуктів в сумі);
 • наявність нафтопродуктів в трубопроводах технологічного призначення;
 • кількість відпущених через паливо- і мастильнороздавальні колонки продуктів.

Для оперативності такий облік на АЗС ведуть в літрах, проте в контрольних цілях не завадить ведення обліку і в одиницях ваги (тоннах і кілограмах). Це пов'язано з тим, що вагові показники (на відміну від обсягу і щільності) за своїм кількісним значенням постійні, і не залежать від змін зовнішніх умов або параметрів.

Згідно вищезгаданої Інструкції, вага нафтопродукту (далі НП) розраховується так:

№ Корисна інформація 1 при використанні об'ємно-масового статичного методу вимірювань - шляхом перемноження щільності продукту і його обсягу, виміряних при однакових показниках температури і тиску, або їх приведених до однаковим значеннях 2 при використанні масового методу вимірювань (як для тарних нафтопродуктів, так і для автоцистерн ) - зважуванням на вагах 3 якщо використовується об'ємний метод - заміряють лише обсяг продукту 4 якщо береться гідростатичний спосіб, то маса нафтопродукту розраховується множенням різниці початково про та кінцевого значення тиску стовпа продукту (до і після товарної операції) на середню площу перетину тієї частини резервуара, звідки була зроблена відвантаження продукту. Потім цей твір ділять прискорення сили тяжіння, яке встановлено формулою, описаною в пункті 2.42 вищезгаданої Інструкції

Самим універсальним, а тому найбільш популярним з перерахованих є об'ємно-масовий спосіб.

Організація аналітичного обліку нафтопродуктів на АЗС має на увазі поділ їх за такими критеріями:

 • марка;
 • власні нафтопродукти і продуктів, які знаходяться на відповідальному зберіганні (продукти поклажодавців).

Організація обліку при прийманні нафтопродуктів

Нафтопродукти на АЗС можуть поставлятися наступними шляхами:

 • залізничними цистернами;
 • автомобільними цистернами;
 • за допомогою трубопроводів;
 • в тарі.

Найпоширеніший спосіб доставки продуктів до резервуара автозаправної станції - автоцистерна.

У товарно-транспортної накладної форми номер 1-Т постачальники (або поклажодавець) вказують наступні параметри товару:

 • точна назва марки нафтопродукту;
 • значення його температури, обсягу і щільності, виміряні при відвантаженні;
 • вага нафтопродукту.

Об'ємно-масовий метод визначення ваги має на увазі вимір показників щільності та обсягу в момент приймання товару за умови однакових (або приведених до однаковим) значень тиску і температури.

Обсяг отриманого нафтопродукту визначають за допомогою спеціальних градуювальних таблиць або через вимір рівня нафтопродукту в ємностях (резервуарах, ж / д цистернах, танках нафтоналивних суден), або - по місткості будь-який з перерахованих ємностей. Крім того, обсяг можна виміряти за допомогою лічильника рідини.

Щільність в транспортних засобах і резервуарах визначають шляхом відбору проб (відповідно до Державного стандарту номер 2517-85) з проведенням їх подальших лабораторних вимірювань. Визначити щільність проби можна як на місці, так і в лабораторних умовах (в залежності від наявного на АЗС обладнання).

Дані про фактично надійшов кількості нафтопродукту заносяться в процесі і після закінчення зливу одержуваного товару в резервуари заправної станції в спеціальний журнал надходжень, а також до звіту по зміні і в накладну.

Якщо фактична кількість прийнятого товару (в тоннах) співпадає з постачальником в поданій накладної, працівник АЗС ставить в ній свій підпис, один екземпляр залишає на АЗС, а три інших передає доставив товар водієві.

Якщо ці значення розрізняються, необхідно скласти акт недостачі. Він складається в трьох примірниках, перший з яких прикладають до звіту по зміні, другий - передають водієві, який привіз спірне вантаж, а третій - зберігають на самій заправної станції. Відповідну відмітку про таку недостачу необхідно зробити на всіх примірниках товарно-транспортної накладної, що супроводжує вантаж.

Можливість приймання нафтопродукту при виявленні кількісної недостачі, яка може бути наслідком порушення часу доставки товару автоцистерною до АЗС, недоливом на підприємстві постачальника або будь-яких інших причин, визначає або керівництво АЗС, або його власник, керуючись прийнятим в організації порядком ведення кількісного обліку.

Порядок відпуску нафтопродуктів на автозаправних станціях

Відпуск нафтопродуктів на АЗС можна здійснювати тільки за допомогою паливороздавальних (ТРК) чи мастильнороздавальні (МРК) колонок, і тільки в бак транспортного засобу.

Загальна маса всіх відпущених за одну зміну на АЗС нафтопродуктів розраховується за формулою:

М = P х V,

де М - загальна маса відпущених за зміну нафтопродуктів;

V - об'єм відпущених за зміну НП, згідно з даними рахункових механізмів на вузлах обліку;

Р - щільність НП, виміряна при температурі на момент передачі зміни.

Р - щільність НП, виміряна при температурі на момент передачі зміни

Порядок передачі зміни та складання звітів по зміні

У момент прийому / передачі зміни обидва оператора АЗС (і передає зміну, і приймає її) разом виконують такі дії:

 • знімають сумарні показання з усіх лічильників вузла обліку і всіх лічильників ПРК та ОРК;
 • спільно заміряють об'єм реалізованих протягом зміни нафтопродуктів (показник обсягу визначається за допомогою градуювальних таблиць після вимірювання рівня залишків НП);
 • використовуючи отримані значення об'єму і щільності, а також після вимірювання температури, проводять розрахунок кількісного значення маси залишків в кожному резервуарі АЗС;
 • виробляється передача залишків грошей і талонів, а також інших матеріальних цінностей;
 • здійснюють контроль похибок на кожній ТРК / МРК.

У момент передачі зміни оператори складають звіт по зміні. Форма звіту - або номер 25-НП, описана в Інструкції, або внутрішня форма, яка розроблена в конкретній організації на базі цього документа.

Крім основних, передбачених формою 25-НП, показників, бажано внести до змінного звіту дані результатів вимірів температури і щільності, зроблених протягом зміни.

Також в цьому звіті фіксується недостача або, навпаки, надлишок нафтопродуктів за зміну, які визначаються у вигляді різниці між показаннями, які дали лічильники ТРК (вузла обліку) і даних, отриманих шляхом проведення замірів залишку НП в резервуарах АЗС на момент передачі зміни.

Надлишок / недостача НП вказується в вагових одиницях, з урахуванням похибок вимірювальних приладів ТРК / МРК, і приймається бухгалтерією підприємства до обліку по кожній окремій зміні. Цей облік ведеться в контрольно-накопичувальної відомості протягом усього інтервалу між інвентаризаціями. На момент інвентаризації всі такі відхилення підраховуються в підсумковому кількості за весь міжінвентаризаційний період.

Щомісяця бухгалтерія підприємства формує оборотно-сальдову відомість, що відображає рух НП в одиницях маси, розділену за наступними критеріями:

 • марки нафтопродуктів;
 • право власності на них (власні або надані на зберігання поклажодавцями).

Проведення інвентаризації

Інвентаризація на автозаправній станції повинна проводитися щомісяця.

В її процесі виробляють зняття фактичних залишків в об'ємних одиницях на перше число місяця. Після вимірювання щільності зберігаються залишків, на підставі даних про їх обсяги проводять розрахунок фактичної кількості продуктів, що залишилися (по кожній марці) у вагових одиницях. Після цього проводиться звірка отриманих даних з даними бухгалтерських документів. Після цього визначають або недостачу, або надлишок НП.

Після цього визначають або недостачу, або надлишок НП

Результати проведеної інвентаризації фіксуються в так званій порівнювальної відомості, враховуючи при цьому похибки, якими володіють вимірювальні прилади.

Регулювання виявленої недостачі може відбуватися в такому розрізі:

 • спад матеріальних цінностей, що не перевищує встановлені норми і недостача нафтопродуктів в рамках норм похибок вимірювань приладів ТРК, розподіляють між власниками пропорційно часткам було реалізовано організацією нафтопродуктів і відданих поклажодавцям за звітний період;
 • недостача НП понад перерахованих вище норм і недостача, яка виходить за рамки похибок вимірювальних засобів АЗС, покривається за рахунок матеріально-відповідальних осіб підприємства - власника станції.

Виявлені надлишки розподіляються за тим же принципом, що і недостача в межах допустимих норм (див. Вище).

Розподіл втрат в межах норми проводиться у вагових одиницях.

Економічний аспект щільності НП

На сьогоднішній момент деякі АЗС практикують використання такого показника, як середня щільність нафтопродуктів .

Це дозволяє значно в цілях спростити розрахункові процедури обліку, якщо на підприємстві використовуються їх ручні варіанти.

Середня щільність обчислюється або за минулий звітний період, або її встановлюють внутрішніми документами на майбутній звітний період (наприклад, на весь сезон). За результатами проведеної в кінці такого періоду інвентаризації бухгалтерські залишки нафтопродуктів, розраховані за показником середньої щільності, порівнюють з фактичними, які розраховуються по щільності, заміряє в процесі інвентаризації.

При цьому середню щільність розраховують як среднеаріфметічкую.

Як було сказано вище, на АЗС обсяг і щільність з подальшим розрахунком ваги нафтопродуктів виробляють:

 • в момент прийому;
 • при здачі зміни;
 • під час інвентаризації.

При цьому значення щільності отримують розрахунковим шляхом, і воно залежить від конкретного моменту вимірювання. Це значення відрізняється при різних температурах, а кінцевий результат отримують за допомогою таблиць перекладу щільності, які призводять виміряне значення до температури +20 градусів Цельсія.

У зв'язку з цим щільність, як постійно змінюється величина, не може бути коректно використовуватися в цілях обліку в своєму середньому значенні, так як це призводить до спотворення результатів кількісного обліку нафтопродуктів в період між інвентаризаціями.

Ці спотворення з'являються через те, що під час інвентаризації виходять результати, що враховують не тільки фактичні надлишки / недостачі, але також відхилення розрахункових плотностних значень від середніх встановлених.

Середню щільність можна використовувати в управлінському обліку, коли необхідно отримати швидкий результат для прийняття рішення.

Варто сказати, що штучне підвищення значення надлишків за рахунок відхилення розрахункових значень від среднеустановленних, невигідно з економічної точки зору для платників акцизів, так як надлишки включаються в податкову базу при їх обчисленні.

З іншого боку, ніяких податкових відрахувань в частині акцизів при виявленні недостачі НП Податковий кодекс не передбачає.

Тому застосування середньої щільності в кількісному обліку невигідно також з точки зору акцизних виплат.

Особливості акцизного оподаткування

Платниками акцизів на нафтопродукти є організації, які мають свідоцтво про реєстрацію організації (або приватного підприємця), яка здійснює операції з НП. Крім того, платити акциз зобов'язані і особи, які не мають такого свідоцтва, в разі, якщо їх діяльність полягає у виробництві нафтопродуктів з давальницької сировини.

Варто сказати, що переробник платить акциз тільки тоді, коли власника давальницької сировини немає вищевказаного свідоцтва.

З іншого боку, такі свідоцтва є підставою, що дозволяє застосовувати податкові відрахування в частині акцизних виплат. Оскільки отримання свідоцтва на проведення операцій з НП є не обов'язком, а правом організації, варто розглянути доцільність його отримання в залежності від кола партнерів підприємства.

Навіть маючи таке свідоцтво, право на відрахування можна і не отримати, якщо продавати товар не має свідчень покупцям. Приймати рішення необхідно після аналізу сформованих на підприємстві договірних відносин.

Як отримати податкове вирахування?

Для отримання вирахування за тим самим заплаченим акцизам платник податків зобов'язаний надати в податковий орган такі документи:

 • договору з хто має засвідчення покупцем;
 • всю товаросопроводительную документацію;
 • рахунки-фактури, на яких є позначка податкового органу, на обліку в якому перебуває покупець НП.

Ця позначка ставиться податковим органом після перевірки відповідності даних, зазначених покупцем в його податковій декларації і даних, відображених в рахунках-фактурах.

Податок можуть зарахувати всім, крім останнього продавця, в якості якого найчастіше і виступають АЗС, тому багато такі станції свідоцтва не мають, щоб акциз платили нафтопереробні підприємства.

Особливості продажу нафтопродуктів покупцям, які не мають свідоцтв

Акциз, сплачений в момент отримання нафтопродуктів, у разі їх продажу особам без свідоцтв (в тому числі - при роздрібному продажі на автозаправних станціях) включають в ціну НП. При цьому ні на цінниках, ні на ярликах товарів, що реалізуються, а також ні в чеках, ні в інших видаються кінцевому покупцеві документах сума акцизу окремо не фігурує.

Все це робить реалізацію нафтопродуктів особам без свідоцтв економічно невигідною, оскільки платник податку змушений збільшувати на суму акцизу показник своєї виручки, а це збільшує базу для обчислення податку на додану вартість.

Можливі варіанти роботи

Варіант перший - ні виробник, ні оптовик, ні роздрібний продавець свідоцтва не мають.

В цьому випадку акциз плати виробник, так як свідоцтв та інших учасників товарної ланцюжка немає, і вони купують НП за цінами, в яких акцизи вже враховані, і тому самі цей податок не нараховують і в бюджет - не платять.

Варіант другий - у виробника є свідчення, а у оптовика і роздрібного продавця немає.

Як і в першому варіанті, опеньків акції платить виробник. Незважаючи на наявність у нього свідоцтва, податкове вирахування він отримати не зможе, оскільки він надається тільки при здійсненні операцій з нафтопродуктами, при яких свідчення мають обидві сторони договору. Ця вимога закріплена пунктом 8 статті 200 Податкового кодексу РФ. Оптовик і роздрібний продавець свідоцтв не має, і відрахування виробникові не лежав. Акциз включається в вартість НП виробником, а решта учасників угоди акциз не нараховують і не сплачують.

Третій варіант - свідоцтва є і у виробника, і у оптовика, немає його тільки у роздрібного торговця.

В цьому випадку акцизне тягар лягає на оптовика, так як виробник акциз подає до відрахування. Підприємство оптової торгівлі нафтопродуктами працює з покупцем без свідоцтва, і право на відрахування втрачає, вимушений включати суму податку до вартості реалізованої продукції. Роздрібний продавець цей податок не сплачує.

І, нарешті, четвертий варіант - свідоцтво є у виробника і у роздрібного торговця, але його немає у оптовика.

Як і в другому варіанті. виробник зобов'язаний нарахувати податок і заплатити його до бюджету, так як право на відрахування він втрачає. Сума акцизу включається в вартість реалізованого товару.

Оптовик, купуючи товар за ціною з врахованим в ній акцизом, цей податок не нараховує і не сплачує. так як не має свідоцтва і не займається переробкою.

Роздрібний продавець, незважаючи на наявне свідоцтво, купуючи НП у такого оптовика, зобов'язаний нарахувати податок повністю і виплатити його в бюджет, оскільки права на відрахування він також не має.

У цьому випадку має місце подвійне оподаткування, оскільки акциз за один і той же товар сплачується двічі - виробником і роздрібним торговцем.

Облік нафтопродуктів в резервуарних парках

Як отримати податкове вирахування?
Новости