• Главная <
  • Галерея
  • Карта сайта
  • Наши контакты
  • Обратная связь

Бухгалтерський і податковий аутсорсинг - Консалтинговий Центр «А +»

Термінологічно «аутсорсинг» (outsourcing) - англомовне запозичення, що застосовується в російській бізнес-мовою без перекладу і що означає використання фірмою-замовником (споживачем) на контрактній основі ресурсів (факторів, джерел) сторонній організації (юридичної особи або підприємницької структури без утворення юридичної особи.

У країнах з ринковою економікою цей термін міцно увійшов в бізнес-мову на початку 80-х років минулого століття. У вітчизняній економічній літературі і практиці бізнес-спільноти аутсорсинг застосовується з другої половини 90-х років ХХ століття.

У найбільш загальному значенні аутсорсинг - це покупка фірмою-замовником ряду послуг (або робіт), які традиційно виконувалися її внутрішніми підрозділами, на основі довгострокових контрактів з аутсорсинговими компаніями.

Основні функції аутсорсингу в системі сучасного підприємництва

переваги аутсорсингу

  • По-перше, «піти» від другорядних видів робіт за допомогою передачі їх експертам-аутсорсерам, зосередження зусиль і концентрацію ресурсів на основному бізнесі з метою отримання або реалізації своїх конкурентних переваг. Це звільняє менеджмент компанії від універсалізації їх знань, дозволяє йому концентруватися на реалізації стратегічних установок власників бізнесу;
  • По-друге, включення аутсорсера означає отримання гарантованого доступу до сучасних технологій і рішенням вищого рівня, яких не може бути у самій організації через бюджетних обмежень. Це відноситься не тільки до малого і середнього бізнесу, а й великим корпораціям, які також прагнуть до оптимізації своєї організаційної структури;
  • По-третє, скорочується час на створення і використання передових бізнес-технологій: показник економічного часу особливо важливий в стрімко мінливого бізнес-середовищі, де запізнення з використанням високоякісних послуг та нових технологій обертається великими втратами в якості продукції, втратою частки на ринку і зниження стратегічного потенціалу фірми;
  • По-четверте, це зниження операційних та інвестиційних витрат на основну, комерційну та управлінську діяльність. Використання вузькоспеціалізованого аутсорсера, який досить інтенсивно використовує власні ресурси для надання послуг та виконання робіт, дешевше створення, утримання і керівництва власної внутрішньої організаційною структурою;
  • По - п'яте, в умовах нерозвиненості локальних ринків праці відчувається дефіцит висококваліфірованних фахівців з необхідними практичним навичками і залучення аутсорсингових фірм знімає обмеження локального ринку праці та дозволяє ефективно використовувати наявні ресурси організації;
  • По-шосте, споживач послуг звільняється від вирішення проблем з персоналом в разі звільнення або скорочення працівників, перекладаючи витрати і ризики на аутсорсера.

Питання про переваги аутсорсингу безпосередньо пов'язаний з ефективністю аутсорсингу, яка визначається з урахуванням стратегічних, тактичних і оперативних цілей компанії і в найбільш загальному вигляді розраховується як співвідношення результату і витрат. Під результатом (ефектом) розуміється досягнення цілей фірми як в широкому значенні - у взаємозв'язку зі стратегічними устремліннями підприємців, як і у вузькому значенні - отримання поточного фінансового результату. Таким чином, в широкому сенсі розглядається не тільки економічний, а й соціальний і екологічний ефект.

Ведення бухгалтерського і податкового обліку
Постановка бухгалтерського і податкового обліку
Відновлення бухгалтерського обліку
Підготовка і здача звітності
Консультування з питань бухгалтерського обліку та оподаткування (підрозділ)

Заявки надсилати на e-mail [email protected]

Новости