• Главная <
 • Галерея
 • Карта сайта
 • Наши контакты
 • Обратная связь

Порядок відображення в бухгалтерському обліку та при оподаткуванні реалізації готової продукції

Реалізацією (продажем) готової продукції вважається перехід права власності на неї до покупця (п. 1 ст. 223 ГК РФ).

Порядок відображення в бухгалтерському обліку реалізації готової продукції залежить від того, перейшло покупцеві право власності на неї чи ні.

У разі, коли право власності на продукцію перейшло до покупця, доходи і витрати від такої операції слід враховувати на рахунку 90 Продажі. Підставою для цього є первинні облікові документи, оформлені при реалізації продукції (ст. 9 Закону від 21 листопада 1996 № 129-ФЗ).

Доходом від реалізації буде виручка від продажу готової продукції. Її слід відображати за кредитом рахунку 90-1 в момент переходу до покупця права власності на продукцію.

Реалізувати готову продукцію можна як за готівковий, так і за безготівковий розрахунок, а також з використанням пластикових карт.

Продаж за готівку відображає проводка:

 • Дебет 50 Кредит 90-1 - відбитий виторг за продану за готівковий розрахунок готову продукцію.

Продаж за безготівковий розрахунок відображає проводка:

 • Дебет 62 Кредит 90-1 - відбитий виторг за продану за безготівковий розрахунок готову продукцію.

У момент визнання доходу в бухгалтерському обліку слід відобразити витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції. До таких витрат належать фактична собівартість продукції, а також витрати на продаж. Їх слід відображати за дебетом рахунка 90-2.

Фактичну собівартість реалізованої продукції слід списувати в порядку, який залежить від того, як враховується в організації готову продукцію: за фактичною собівартістю або за нормативною.

Облік готової продукції за фактичною собівартістю відображає проводка:

 • Дебет 90-2 Кредит 43 - врахована в складі витрат фактична собівартість реалізованої готової продукції.

Облік готової продукції за нормативною собівартістю відображає проводка:

 • Дебет 90-2 Кредит 43 - врахована в складі витрат нормативна собівартість реалізованої готової продукції.

Для того, щоб визначити вартість готової продукції, яку необхідно списати до витрат, слід використовувати собівартість кожної одиниці запасів, ФІФО або середню собівартість. Вибір методу оцінки вартості готової продукції слід закріпити в обліковій політиці для цілей бухобліку.

Коли організація, яка реалізує продукцію, є платником ПДВ, нарахувати цей податок слід в момент її передачі покупцеві. Нарахування ПДВ відображає дебет рахунку 90-3:

 • Дебет 90-3 Кредит 68 субрахунок Розрахунки по ПДВ - нарахований ПДВ з реалізації готової продукції.

Бухгалтерський облік реалізації продукції, де право власності не перейшло до покупця (бухгалтерський облік відвантаженої продукції), має свої особливості.

Відвантажену продукцію слід враховувати на рахунку 45 Товари відвантажені за фактичною вартістю і нормативної вартості. Фактичну вартість враховують на рахунку 43 Готова продукція за фактичною собівартістю, нормативну - на рахунку 43 Готова продукція за нормативною вартістю (фактичні витрати на її виробництво на рахунку 40 Випуск продукції).

Бухгалтерський облік відвантаженої продукції слід вести на підставі первинних облікових документів, наданих покупцеві (ст. 9 Закону від 21 листопада 1996 № 129-ФЗ). Передачу (відвантаження) продукції відображає проводка:

 • Дебет 45 Кредит 43 - передана покупцеві готову продукцію.

Для того, щоб визначити вартість готової продукції, яку необхідно відобразити за кредитом рахунка 43, слід використовувати собівартість кожної одиниці запасів, ФІФО або середню собівартість. Вибір методу оцінки реалізованої продукції слід закріпити в обліковій політиці для цілей обліку.

Коли організація, відвантажувати продукцію, є платником ПДВ, у момент відвантаження (передачі) продукцію покупцеві повинна нарахувати ПДВ (п. 3 ст. 38 НК РФ). У бухгалтерському обліку суму нарахованого податку відображає проводка:

 • Дебет 45 (76) субрахунок ПДВ по продукції, право власності на яку переходить до покупця в особливому порядку Кредит 68 субрахунок Розрахунки по ПДВ - нарахований ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за відвантаженої продукції, право власності на яку переходить до покупця в особливому порядку.

Як тільки право власності на відвантажену продукцію перейде до покупця, в обліку слід відобразити виручку від реалізації. В цей же момент необхідно списати до витрат вартість проданої продукції і витрати на продаж. Виручку від реалізації відображають такі проводки.

Організація продала готову продукцію за готівковий розрахунок:

 • Дебет 50 Кредит 90-1 - відбитий виторг за продану за готівковий розрахунок готову продукцію.

Організація продала готову продукцію за безготівковий розрахунок:

 • Дебет 62 Кредит 90-1 - відбитий виторг за продану за безготівковий розрахунок готову продукцію.

Вартість проданої продукції слід списувати до витрат в порядку, який залежить від того, як враховується в організації готову продукцію: за фактичною собівартістю або за нормативною.

Облік готової продукції за фактичною собівартістю відображає проводка:

 • Дебет 90-2 Кредит 45 - врахована в складі витрат фактична собівартість реалізованої готової продукції.

Одночасно з визнанням виручки і витрат слід відобразити у складі витрат суму пред'явленого ПДВ:

 • Дебет 90-3 Кредит 45 (76) субрахунок ПДВ по продукції, право власності на яку переходить до покупця в особливому порядку - нарахований ПДВ по відвантаженої продукції.

Порядок обліку реалізації готової продукції залежить від того, яку систему оподаткування застосовує організація.

Організація застосовує загальну систему оподаткування

Доходом від реалізації виробленої продукції є виручка (п. 1 ст. 249 НК РФ).

Якщо організація застосовує метод нарахування, при розрахунку податку на прибуток виручку слід враховувати в момент реалізації продукції, незалежно від того, коли надійшла оплата від покупців (п. 3 ст. 271 НК РФ).

Якщо організація застосовує касовий метод, виручку слід враховувати в момент отримання коштів за реалізовану продукцію (п. 2 ст. 273 , П. 1.1 ст. 251 НК РФ). Передоплату, отриману від покупця, також необхідно враховувати в складі доходів в момент отримання. З п. 8 інформаційного листа Президії ВАС від 22 грудня 2005 № 98 випливає, що це правило діє, навіть якщо продукція ще фактично не передана покупцеві

Виручку від реалізації слід зменшити на витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції. До таких витрат належать: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, суми нарахованої амортизації та інші витрати.

Організація застосовує ССО

Незалежно від того, який об'єкт оподаткування вибрала організація, доходи від реалізації готової продукції слід враховувати при розрахунку єдиного податку. Тут доходом буде виручка від реалізації.

Коли організація на спрощеній системі вибирає об'єктом оподаткування доходи, зменшені на витрати, виручку від реалізації слід зменшити на витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції. До витрат відносяться:

 • витрати на придбання, спорудження та виготовлення основних засобів;
 • витрати на придбання або самостійне створення нематеріальних активів;
 • матеріальні витрати, в тому числі витрати на покупку сировини і матеріалів;
 • витрати на оплату праці;
 • суми вхідного ПДВ, сплаченого постачальникам, і т. д.

Організація застосовує ЕНВД

Об'єктом оподаткування ЕНВД є поставлений дохід, тому на розрахунок єдиного податку доходи і витрати від продажу готової продукції не впливають.

Організація поєднує ЕНВД і загальну систему оподаткування

Доходи і витрати від реалізації продукції, які відносяться до загальної системи оподаткування, слід враховувати при розрахунку податку на прибуток. У тих випадках, коли реалізація продукції підпадає під ЕНВД, доходи і витрати при розрахунку єдиного податку враховувати не потрібно. Розраховувати ЕНВД слід виходячи з поставлений дохід. При цьому якщо якісь витрати організація використовує в обох видах діяльності, їх суму необхідно розподілити. Це пов'язано з тим, що при розрахунку податку на прибуток витрати, що відносяться до діяльності на ЕНВД, врахувати не можна. Для відокремленого обліку організації до відповідних рахунків обліку витрат слід відкрити субрахунки.

Для того, щоб розподілити витрати, необхідно визначити частку доходів, отриманих від різних видів діяльності.

Формула розрахунку частки доходів:

Частка доходів від діяльності організації на загальній системі оподаткування = Доходи від діяльності організації на загальній системі оподаткування: Доходи від усіх видів діяльності організації

Формула розрахунку суми витрат (загальна система оподаткування):

Витрати, які відносяться до діяльності організації на загальній системі оподаткування = Сума витрат, що використовуються в обох видах діяльності × Частка доходів від діяльності організації на загальній системі оподаткування

Формула розрахунку суми витрат (ЕНВД):

Витрати, які відносяться до діяльності організації, оподатковуваної ЕНВД = Сума витрат, що використовуються в обох видах діяльності - витрати, які відносяться до діяльності організації на загальній системі оподаткування

При визначенні частки доходів і витрат за конкретним видом діяльності слід використовувати показники за місяць, в якому розподіляються витрати. При визначенні податкової бази по податку на прибуток за звітний період витрати, які відносяться до діяльності організації на загальній системі оподаткування за місяць, слід підсумувати наростаючим підсумком.

---
Новости