• Главная <
  • Галерея
  • Карта сайта
  • Наши контакты
  • Обратная связь

Інвестиції, інститути і економічне зростання

Незважаючи на оптимізм частини російських чиновників високого рангу, ситуацію в російській економіці слід характеризувати як стагнацію, а не пожвавлення Незважаючи на оптимізм частини російських чиновників високого рангу, ситуацію в російській економіці слід характеризувати як стагнацію, а не пожвавлення. Про це говорять і опитування, і динаміка інвестицій, і поведінку фондового ринку. У такій ситуації заходи середньо- і довгострокового плану, спрямовані на підтримку економічного зростання за рахунок вдосконалення інститутів і підвищення їх інклюзивності, повинні передувати заходами по його первинного пожвавленню. Ці заходи повинні бути спрямовані на придушення факторів, найбільш сильно обмежують поточні темпи зростання. Необхідно радикальне і швидке зниження невизначеності, а також зняття всіх бар'єрів для міжгалузевого переливу факторів виробництва. Інакше просто не буде чого підтримувати.

Останнім часом урядовці досить оптимістичні в оцінці економічної ситуації і часто говорять про відновлення економічного зростання в Росії як про доконаний факт. Відповідно до цього, заходи підтримки російської економіки, які повинні забезпечити в середньостроковій перспективі випередження нею темпів зростання світової, мабуть, будуть націлені на підтримку вже сформованого прискорення, а не на вихід з рецесії або стагнації. Це видно із загальної характеристики заходів, які, судячи з цитуванням у пресі керівників Мінекономрозвитку, готуються до травня - залучення та підготовка робочої сили, стимулювання інвестиційної активності, підтримка несировинного експорту. Кілька вибивається з цього списку заходів зростання продуктивності праці, збільшення якої, по ідеї, повинно бути підсумком всіх вжитих заходів, але, мабуть, мається на увазі цільова програма уряду по її підвищенню.

Нам видається, що справи йдуть інакше, ніж бачиться урядовим оптимістам: що стійкого пожвавлення економіки поки немає і що перш, ніж говорити про заходи з підтримки економічного зростання, необхідно надати імпульс його пожвавленню і виходу економіки із стагнації. При відсутності спеціально вжитих заходів стагнація може затягнутися дуже надовго. Це зробить важко реалізованими обговорювані заходи довгострокового характеру, що включають, крім описаних вище, судову реформу і інші кроки щодо вдосконалення інститутів, з метою надання їм належної інклюзивності, антикорупційної спрямованості і забезпечення відкритого (НЕ діскрімінацінного) доступу до факторів виробництва та результатами економічного розвитку. Говорячи це, ми маємо на увазі описувану в економічній літературі необхідність розрізняти, з одного боку, чинники економічної політики, що стимулюють ріст, а з іншого боку, чинники його підтримують, або, як їх ще називають, фактори первинної та остаточної каузальності (див., Наприклад : Maddison, A. 1991. "Dynamic Forces in Capitalist Development". Oxford, UK: Oxford University Press; Rodrik, D. 2003. "Growth Strategies.". Cambridge, MA: Kennedy School of Government, Harvard University). Наприклад, підвищення якості інститутів в бік посилення їх інклюзивності (зниження корупції та покращення бізнес-клімату і т.д.) - це фактор скоріше підтримки економічного зростання, так як емпірично спостерігалося багато випадків, коли при більш-менш стабільних інститутах зростання в країнах то прискорювався, то сповільнювався (при цьому також незалежно від бізнес-циклу).

Розглянемо поточну ситуацію з точки зору розрізнення факторів первинного ініціювання та підтримки зростання докладніше. За нашими оцінками, ВВП у 2-4 кварталах 2016 р дійсно зростав, але настільки незначно (близько 0,1% приросту в кожному з кварталів - рис. 1), що таку ситуацію не можна вважати пожвавленням, а краще вважати стагнацією. Це стає особливо очевидним, якщо врахувати, що в січні-лютому 2017 року темпи зростання базових секторів економіки, за нашою попередньою оцінкою, знову пішли в мінус, склавши на кінець лютого близько мінус 0,7% зі знятою сезонністю до грудня 2016 г. Не говорить про вихід економіки із стагнації, яка загрожує другою хвилею рецесії, і динаміка російських фондових індексів. Станом на 9 квітня 2017 р доларовий індекс РТС був нижче рівня кінця 2016 року на 3,4%, а рублевий індекс ММВБ - на 9,5% (рис. 2). При цьому схожим чином поводилися і більшість галузевих індексів (за винятком збільшують свою капіталізацію підприємств хімічної промисловості і, в меншій мірі, підприємств машинобудування і телекомунікацій).

1. Динаміка ВВП та інвестицій в основний капітал в реальному вираженні в 2005-2016 рр., 2004 року в середньому = 100%, сезонність усунена

, 2004 року в середньому = 100%, сезонність усунена

Джерело: CEIC Data, розрахунки Інституту "Центр розвитку" НДУ ВШЕ.

2. Динаміка російських фондових індексів і індексу волатильності RVI (на кінець періоду, права вісь): январь 1999 - 9 квітня 2017 рр.

Джерело: Московська Біржа, Росстат, розрахунки Інституту "Центр розвитку" НДУ ВШЕ.

Не підтримують версію про відновлення економічного зростання дані Росстату про зниження товарно-матеріальних запасів в економіці в 4-му кварталі 2016 р що може говорити про зниження оптимізму, а також динаміка інвестицій в основний капітал. Хоча в цілому за підсумками 2016 році темпи їх падіння сповільнилися приблизно в 10 разів у порівнянні з 2015 р, склавши мінус 0,9% по повному колу підприємств і 1,2% по великим та середнім підприємствам ( табл. 1 ), Однак аналіз внутрішньорічної поквартальною динаміки показує, що ознаки відновлення зростання інвестиційної активності в третьому кварталі 2016 року, коли зростання інвестицій щодо того ж періоду минулого року по великим та середнім підприємствам перевищив 3%, виявилися міражем - в четвертому кварталі 2016 р падіння відновилося, склавши мінус 0,6% рік до року ( табл. 1 ). Серед секторів-аутсайдерів по динаміці інвестицій в 2016 р були, в числі інших, майже всі галузі, орієнтовані на виробництво інвестиційних товарів і послуг - виробники машинобудівної продукції та будматеріалів, де темпи падіння склали від мінус 15% - в автопромі, до мінус 35 % - у виробників машин та обладнання ( табл. 1 ). Те ж можна сказати про інвестиції в сектори, що забезпечують акумуляцію людського капіталу - інвестиції в переоснащення охорони здоров'я та освіти впали в 2016 р на 9% і 23% відповідно ( табл. 1 ). При цьому освіта була одним з небагатьох секторів, де в 2016 р падіння інвестицій було сильніше, ніж в 2015 р, придбавши характер інвестиційної катастрофи (поряд з виробництвом будматеріалів, коксу та нафтопродуктів, шкіряних виробів і взуття). Хоча звітних даних про динаміку інвестицій на початку 2017 р Росстатом поки не опубліковано, проте за винятком зростання інвестиційного імпорту, який відбувається на тлі зміцнення рубля, інших непрямих ознак їх пожвавлення поки немає. При цьому саме по собі зміцнення рубля, в кінцевому рахунку, не зможе ефективно простимулювати попит на інвестиції, так як підриває цінову конкурентоспроможність російських товарів.

В умовах особливої ​​важливості, на тлі обвального зниження припливу валюти в економіку, модернізації виробництва для експансії на зовнішні ринки, до вогнищ зростання можна, за великим рахунком, відносити лише сектора економіки, де росте і випуск, і інвестиції. Останні дозволяють підвищувати поки низька в цілому якість продукції, що необхідно для виходу на нові ринки. Але до таких в 2016 р в складі промисловості можна було віднести лише целюлозно-паперову промисловість і поліграфію, видобувачів палива і підприємства хімічної промисловості, які сумарно виробляють лише близько 35% доданої вартості промисловості. Звідси випливає, що майже дві третини секторів демонструють незадовільну динаміку, а три машинобудівних сектора і виробники нафтопродуктів скорочували в 2016 р і випуск, і інвестиції в основний капітал (рис. 3).

3. Приріст інвестицій в основний капітал і випуску в секторах промисловості в січні-грудні 2016 р до того ж періоду попереднього року,%

Приріст інвестицій в основний капітал і випуску в секторах промисловості в січні-грудні 2016 р до того ж періоду попереднього року,%

Джерело: Росстат, розрахунки Інституту "Центр розвитку" НДУ ВШЕ.

На даному етапі зростання інвестицій відбувається лише в секторах, де рентабельність відвантаження на рівні або вище 10%. До них в 2016 р ставилися лише п'ять надзвичайно прибуткових сировинних секторів: підприємства хіміко-лісового комплексу, металургія і видобуток корисних копалин (рис. 4). Це говорить про надзвичайно сильному ступені самофінансування інвестицій, що є вимушеною реакцією підприємств в умовах, з одного боку, обмежень на приплив капіталу з-за кордону, а з іншого боку, вимушено жорсткої грошово-кредитної політики Банку Росії. Аналіз обсягів інвестицій, внутрішніх джерел їх фінансування і схильності підприємств вкладати в модернізацію (а не зберігати) наявні фінансові ресурси, показує, що основною причиною уповільнення інвестиційної динаміки є не зниження психологічної схильності до інвестування, а фактор стиснення фінансового балансу підприємств. Хоча балансовий прибуток економіки в 2016 р збільшилася на 3 184 млрд рублів, а обсяг інвестицій в основний капітал в економіці в цілому в 2016 р виріс лише на 743 мільярдів рублів, однак при цьому сукупний приплив грошей в економіку за рахунок отриманого прибутку і зміни обсягу акумульованих кредитів (свого роду кеш-флоу) скоротився на 3 185 млрд рублів. Це пов'язано зі зниженням сукупного обсягу виданих кредитів в економіці в 2016 р на 3 148 млрд рублів (табл. 2). Правда, таке зниження пов'язане в основному зі скороченням в рублевому вираженні обсягу валютних кредитів (а обсяг виданих рублевих кредитів в 2016 р навіть дещо зріс - на 526 млрд рублів), проте зниження рублевої маси виданих кредитів означає зменшення "купівельної спроможності" підприємств на ринку інвестиційних товарів. Зниження обсягу кредитної маси може бути наслідком і зниження потреби в кредитах (через погіршення перспектив економіки), і їх подорожчання (через зростання норми позичкового відсотка) - з'ясування цього є темою окремої розмови, проте в будь-якому випадку можна сказати, що співвідношення обсягу інвестицій і сукупного припливу грошей в нефінансовий сектор економіки в рублевому вираженні зросла з 120% в 2015 р до 179% - в 2016 р, що означає, що схильність бізнесу до інвестування з кеш-флоу в російській економіці в 2016 р помітно виросла несмот ря на кризу. А це говорить про те, що бізнес ще не втратив надій на поліпшення економічної ситуації в доступній для огляду перспективі, і влада не повинна обдурити цих його очікувань.

4. Приріст інвестицій в основний капітал рік до року і рівень рентабельності відвантаження в промислових секторах в січні-грудні 2016 р, в%

Приріст інвестицій в основний капітал рік до року і рівень рентабельності відвантаження в промислових секторах в січні-грудні 2016 р, в%

Джерело: Росстат, розрахунки Інституту "Центр розвитку" НДУ ВШЕ.

Табл. 2. Обсяги інвестицій в основний капітал по економіці в цілому і деякі внутрішні джерела їх фінансування, в поточних цінах, млрд руб. (якщо не вказано інше)

Джерело: Росстат, Банк Росії, розрахунки Інституту "Центр розвитку" НДУ ВШЕ.

Що ж все-таки може надати первинний імпульс економічному зростанню в нинішніх умовах, якщо на час абстрагуватися від необхідності

вироблення заходів щодо його подальшого підтримці? Для відповіді варто, зокрема, звернутися до аналізу опитувань Росстату про фактори, що обмежують, на думку підприємців, економічне зростання.

Нам бачиться, що спостерігається з січня 2017 р різке скорочення значущості основних факторів, що обмежують економічне зростання (про що ми писали в попередньому номері даного огляду), може бути пов'язано з недавньою зміною Росстатом панелі опитуваних підприємств. Для зняття виникаючих при цьому зрушень, на наш погляд, має сенс скорегувати динаміку показників за рахунок обліку лютневих змін відносно грудня 2016 року (при виключенні січневих даних). Результат такого роду коригування, представлений на рис. 5., говорить про те, що сильного зниження обмежень зростання поки не відбулося, а на першому місці як і раніше знаходиться фактор невизначеності економічної ситуації при трохи поступається йому факторі недостатнього попиту всередині країни. Тому зниження впливу на виробників шокового зростання невизначеності за рахунок пошуку заходів зворотного (позитивного) шоку для стимулювання виробничої, інвестиційної та споживчої активності залишається вкрай актуальним завданням. Рівень довіри до економічної політики та оптимізму в погляді на майбутнє повинен бути тим чи іншим чином підвищений.

5. Динаміка основних факторів, що обмежують економічне зростання, скоригована на зміну панелі (частка опитаних промисловців, які вказали на фактор, в%)

Динаміка основних факторів, що обмежують економічне зростання, скоригована на зміну панелі (частка опитаних промисловців, які вказали на фактор, в%)

Джерело: Росстат, ІСІЕЗ НДУ ВШЕ, розрахунки Інституту "Центр розвитку" НДУ ВШЕ.

Крім того, говорячи про надання первинного імпульсу до зростання, важливо мати на увазі, що, з огляду на світовий досвід, такого роду зростання - це ривок, а не стабільний процес переходу від стадії до стадії, це процес зникнення одних секторів і видів економічної активності і виникнення інших. Це процес творчого руйнування. Використовуючи образне порівняння одного відомого економіста, такого роду зростання - це не тривале очікування приросту поголів'я худоби в тваринництві, а скоріше поява грибів після дощу (Арнольд Харбергер в одній з робіт проводить відмінності між "" yeast "and" mushrooms "views of economic growth" (Harberger, AC 1998. A Vision of the Growth Process. American Economic Review 88 (1): 1-31.).

Стимулювання процесів творчого руйнування за рахунок швидкого усунення бюрократичних бар'єрів до зростання, поряд зі зниженням невизначеності за рахунок поліпшення судової системи і різкого зменшення, таким чином, невиправданого тиску на успішний бізнес, також дозволить ініціювати первинний імпульс до зростання.

При цьому важливим є створення умови для модернізації виробництва за рахунок стійкого пожвавлення інвестицій, зниження яких, як відомо, почалося ще до нинішньої кризи. Як було показано вище, психологічно підприємства все ще готові інвестувати, схильність до інвестування в широкому сенсі слова зростає, однак банки свою підтримку інвестиційного процесу знижують. Російські банки роблять це в силу скорочення попиту компаній на кредит на тлі високої ключової ставки і щодо низьку рентабельність більшості секторів економіки на внутрішньому ринку (рис. 4), а закордонні - в силу фінансових санкцій. При цьому, як видно на рис. 6, на початку 2017 р процес зниження припливу кредитів в економіку продовжився - їх накопичений обсяг знизився у реального сектора економіки в перші два місяці року, за нашою оцінкою, ще приблизно на 1 600 млрд руб.

6. Обсяг інвестицій в основний капітал, балансового прибутку і приросту кредитів небанківському сектору в російській економіці, за поточний квартал, в номінальному вираженні, млрд руб.

Обсяг інвестицій в основний капітал, балансового прибутку і приросту кредитів небанківському сектору в російській економіці, за поточний квартал, в номінальному вираженні, млрд руб

Джерело: Росстат, Банк Росії, розрахунки Інституту "Центр розвитку" НДУ ВШЕ.

Однією з причин знаходження ключової ставки на високому рівні в розмірі плюс 2-3% до інфляційних очікувань Банк Росії в останніх Основних напрямах грошово-кредитної політики називав високу закредитованность ряду секторів реального сектора економіки щодо інших ринків, що розвиваються. Зниження обсягів кредитної заборгованості реального сектора російської економіки, судячи з усього, вже призвело до зменшення боргового навантаження реального сектора нижче небезпечного бенч-марка, що дозволяє повернутися до питання пом'якшення грошово-кредитної політики. При цьому в своїх торішніх прогнозах російські регулятори сподівалися на те, що в цьому році почнеться приплив довгих грошей з міжнародних ринків, яких не торкнулася санкціями. Ми чекаємо конкретних результатів роботи російських урядових структур в цьому напрямку, що також повинно дозволити знизити напруженість фінансових балансів компаній і банків і надати реальний позитивний імпульс економічному зростанню. У зв'язку з цим має сенс продовжити вже почате нещодавно Банком Росії зниження ключової ставки і пом'якшення грошової політики при збереженні її антиінфляційної спрямованості за рахунок заходів, альтернативних підтримці високої ключової ставки.

Новости