• Главная <
 • Галерея
 • Карта сайта
 • Наши контакты
 • Обратная связь

Курс Бухгалтер на виробництві: облік, оподаткування і розрахунок заробітної плати з урахуванням специфіки виробничих підприємств

 1. Короткий опис
 2. Місце проведення
 3. Дата і час проведення
 4. формат навчання
 5. Документ по закінченні навчання
 6. Мета семінару / курсу
 7. Для кого призначений
 8. Цей захід відноситься до тем

Програма курсу поєднує всі питання, найбільш актуальні для діяльності бухгалтера на виробничому підприємстві. Всі питання розглядаються на конкретних прикладах, з розбором рекомендацій ФНС і арбітражної практики.

 • Короткий опис

 • повна програма

 • викладачі

В рамках курсу проходять окремі семінари:

Участь можливо окремо в кожному семінарі.

Місце проведення

м.Санкт-Петербург, бізнес-центр «Маріїнський», набережна річки Мийки, д. 58А, офіс 507, 5-й поверх. Всім учасникам надсилається детальна схема проїзду на семінар.
Показати на мапі

Іногороднім клієнтам надається допомога у бронюванні готелю на період проходження навчання.

Дата і час проведення

24-27 Сентября 2019 з 10:00 до 17:00

формат навчання

Курс підвищення кваліфікації, очна форма.

Документ по закінченні навчання

Для учасників передбачено

Методичний матеріал, обіди, кава-паузи.

Екскурсійна програма по Санкт-Петербургу як необов'язкова частина.

Мета семінару / курсу

 • Підвищити кваліфікацію співробітників бухгалтерії на виробничих підприємствах, розглянути складні питання обліку необоротних активів, таких як основні засоби, нематеріальні активи та витрати на НДДКР і ТР, а також необоротних активів: і частини оборотних активів, задіяних в житті виробничого підприємства: матеріально-виробничих запасів, включаючи сировину, матеріали та готову продукцію, і особливості продажу готової продукції в податковому обліку.
 • Познайомиться з новим поглядом на методики формування собівартості, що дозволяють підвищити ефективність діяльності виробничого підприємства; набути практичних навичок вибору калькуляційної політики; узагальнити практичний досвід постатейного обліку витрат в залежності від галузевих особливостей виробничого підприємства і тривалості виробничого циклу, а також торкнутися найважливіший елемент в роботі бухгалтерії щодо правових, бухгалтерських та податкових питань оплати праці 2017-2018 рр.

особливості програми

Курс носить виключно практичну спрямованість.

В результаті навчання учасники:

 • ознайомляться з особливостями оподаткування в 2019 р
 • вивчать бухгалтерський облік активів на виробничому підприємстві (ОС, НМА, НДДКР і ТР і МПЗ),
 • розглянуть тенденції змін обліку на виробничому підприємстві в світлі прийняття нових нормативних документів,
 • набудуть навичок визначення собівартості продукції,
 • вивчать особливості розрахунку заробітної плати на виробничому підприємстві,
 • ознайомляться зі складними питаннями оподаткування виробничого підприємства,
 • отримають всі необхідні для повсякденної роботи інформаційно-довідкові матеріали.

Для кого призначений

Головних бухгалтерів, бухгалтерів, керівників фінансово-економічних служб.

Цей захід відноситься до тем

Офіційні документи Навчального центру

День 1.

Бухгалтерський облік необоротних активів - основних засобів, нематеріальних активів (НМА) і витрат на НДДКР і ТР на підприємстві, що здійснює виробничу діяльність:

 • облік об'єктів нерухомості: своєчасна постановка на облік, формування первісної вартості об'єкта, облік об'єктів, що складаються з декількох частин;
 • виникнення оціночних зобов'язань при прийнятті до обліку основних засобів;
 • амортизаційна політика при використанні основних засобів;
 • облік орендованих основних засобів, перспектива нових тенденцій;
 • особливості бухгалтерського обліку капітального ремонту, реконструкції та модернізації;
 • відмінності обліку основних засобів і нематеріальних активів по РСБУ і МСФО і тенденції зближення обліку з появою проекту федеральних стандартів «Основні засоби» і «Нематеріальні активи». Рекомендації БМЦ,
 • документальне оформлення господарських операцій з обліку основних засобів;
 • облік рухомих основних засобів: складні і спірні питання в бухгалтерському облік;
 • облік нематеріальних активів (НМА) і витрат на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (НДДКР); Ділова репутація; оцінка і тестування на знецінення НМА;
 • амортизація та строки корисного використання НМА, їх зміна;
 • права використання об'єктів НМА - виняткові і невиключні;
 • особливості відображення необоротних активів в звітності: матеріально-виробничі запаси, придбані для будівництва і відновлення основних засобів, і аванси постачальникам за поставку довгострокових активів.

Облік матеріально-виробничих запасів на виробничому підприємстві:

 • Бухгалтерський облік надходження, в тому числі і безоплатного, відображення в обліку списання матеріалів, облік відходів, документальне оформлення операцій; Облік МПЗ в організаціях, що мають права на ведення спрощеного обліку та звітності в 2019 р .;
 • оцінка придбаних МПЗ, особливості формування первісної вартості запасів, які зазнали переробки, а також придбаних у іноземного продавця (авансовані імпортні поставки, митні збори, ПДВ, транспортні витрати);
 • облік малоцінних предметів: обладнання, спецодягу та інших;
 • облік давальницької сировини;
 • зміна ціни придбаних раніше МПЗ у бухгалтерському обліку;
 • невідфактуровані поставки і матеріальні цінності в дорозі.

День 2.

Податковий облік основних засобів, нематеріальних активів та НДДКР:

 • Особливості прийняття ПДВ до відрахування.
 • Визначення вартісного критерію основних засобів і нематеріальних активів у відповідності зі змінами, внесеними з 2016 року до статті 256 НК РФ.
 • Капітальний ремонт, модернізація та реконструкція основних засобів в податковому обліку (ПДВ і податок на прибуток).

Податковий облік МПЗ.

 • Формування первісної вартості в податковому обліку;
 • Зміна оцінки раніше придбаних запасів: коректувальні рахунки-фактури, первинні документи;
 • Матеріали, використовувані для реклами: спірні питання оподаткування (ПДВ, податок на прибуток);
 • особливості обліку транспортних витрат з доставки матеріалів, вимоги до документального підтвердження, обгрунтування. Ризики продажу МПЗ за ціною нижче придбання, питання застосування ринкових цін до МПЗ;
 • Особливості податкового обліку при формуванні собівартості готової продукції;

Особливості податкового обліку різних видів витрат:

 • особливості договірних відносин;
 • особливості документального оформлення для цілей оподаткування, обліку, складні питання, вирішені в арбітражній практиці;
 • витрати н а рекламу, маркетинг і навчання в податковому обліку;
 • інші витрати.

Особливості продажу готової продукції в податковому обліку:

 • договори купівлі-продажу з особливостями переходу права власності в податковому обліку;
 • особливості експорту, застосування ставки «0», порядок документального підтвердження;
 • продаж через комісіонера (агента): порядок документообігу, особливості оподаткування (ПДВ, податок на прибуток;
 • облік стимулюючих знижок; зміна вартості готової продукції: документообіг, порядок бухгалтерського та податкового обліку.

Питання оподаткування, складні питання, вирішені в арбітражній практиці:

 • особливості обчислення і прийняття до відрахування ПДВ при реалізації, отримання та сплати авансів, перенесення відрахувань на більш пізній період (право чи обов'язок), операції, неоподатковувані ПДВ, методика роздільного обліку;
 • особливості розрахунку податку на прибуток: визнання необгрунтованої податкової вигоди в арбітражній практиці, як попередити і уникнути помилок, визнання витрат минулих років, виправлення помилок при розрахунку податку на прибуток;
 • Податок на майно в 2019 р .: поняття рухомого та нерухомого майна, формування податкової бази; особливості бухгалтерського обліку для розрахунку податку на майно, розрахунок податкової бази на основі кадастрової вартості об'єктів нерухомості.

День 3.

Собівартість і концепції обліку, бюджетування витрат, обгрунтування управлінських рішень:

 • Способи класифікації витрат і їх практичне застосування (витрати на пройдуть і на період; прямі і непрямі; елементи витрат; релевантні, нерелевантні; змінні і постійні; інкрементні, альтернативні; контрольовані і не контрольовані);
 • Сучасне розуміння видів собівартості і цільового застосування (в бухгалтерському (фінансовому) обліку, в управлінському обліку для обґрунтування рішень з управління ціноутворенням, асортиментом, ін.).
 • Характеристика відмінностей в регулюванні оцінки запасів і обліку витрат по МСФЗ і РСБУ (МСФЗ 2 «Запаси», Положення по веденню обліку в РФ, ПБУ 5, проект ПБУ5).

Методична база калькулювання собівартості продукції і процесів:

 • Загальний огляд систем калькулювання собівартості з позначенням області застосування (метод повної собівартості, нормативний облік і стандарт-костинг, нормальне калькулювання, Тагет-костинг і кайдзен-костинг, методи калькулювання по життєвому циклу, калькулювання в системі управління точно в строк, АВС-костинг) ;
 • Облік витрат на виробництво. Зведений облік витрат (в системах позаказного калькулювання, попередільного калькулювання. За бажанням слухачів розкриваються питання відображення операцій на бухгалтерських рахунках в системах калькулювання стандарт-костинг і в системі управління точно в строк);
 • Методики розподілу витрат (групи непрямих витрат, типові методи на основі єдиної бази розподілу; методика розподілу витрат на основі АВС-костинг);
 • Типові методики формування собівартості (виробничої собівартості, повної собівартості, скороченою собівартості на основі змінних витрат).

Політика калькулювання собівартості для бухгалтерського обліку, бюджетування, оцінки діяльності:

 • Для бухгалтерського обліку (методи калькулювання собівартості, бази розподілу витрат, розробка класифікаторів місць виникнення витрат, центрів фінансової відповідальності, об'єктів калькулювання, ін.);
 • для ціноутворення
 • Для різних моделей управління витратами (оперативного управління за відхиленнями, калькулювання собівартості операцій і процесів для обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів, ін.).

Типові помилки, що ведуть до спотворення інформації про витрати і фінансові результати. Формування системи внутрішнього контролю в частині калькулювання собівартості.

День 4.

Облік і оцінка незавершеного виробництва і готової продукції:

 • різні методи обліку готової продукції в бухгалтерському обліку: вибір методик обліку в обліковій політиці;
 • витрати, що включаються до собівартості готової продукції: витрати на оренду приміщень, обладнання та іншого майна, інші витрати, в тому числі витрати на відрядження, з урахуванням змін нормативних документів;
 • відмінності обліку запасів по РСБУ і МСФО - тенденції до зближення в зв'язку з розробкою проекту федерального стандарту «Запаси»;
 • облік передачі і повернення орендованого об'єкта рухомого майна;
 • реалізація готової продукції з урахуванням моменту переходу права власності в бухгалтерському обліку;
 • реалізація на експорт - визначення рублевого еквівалента продажної вартості;
 • надання знижок в бухгалтерському обліку;
 • особливості відображення запасів в бухгалтерській (фінансової) звітності.

Правові питання оплати праці.

 • Трудовий договір. Основні принципи організації систем оплати праці. Порядок укладення, зміни, розірвання. Сумісництво і суміщення.
 • Особливості укладення договорів цивільно-правового характеру, предметом яких є виконання робіт (надання послуг). Відмінності від трудового договору. Особливості оподаткування виплат за вказаними договорами.
 • Зміни в трудовому законодавстві: введення профстандартів; гарантії і пільги щодо вагітних співробітниць; видача трудової книжки; відпустки; відмова при прийомі на роботу; лізинг персоналу). Нове в оформлення відряджень.
 • Виплати на користь працівників. Особливості кожної категорії виплат з позицій ТК РФ і НК РФ.
 • Облік робочого часу для цілей оплати праці: види обліку, особливості застосування.
 • Складові частини заробітної плати: базова (оклад і часові ставки), стимулююча (преміювання), компенсаційна частина заробітної плати: доплати за умови праці, що відхиляються від нормальних; оплата понаднормової роботи і роботи у вихідні та святкові дні; особливості обліку понаднормових годин (при підсумованому обліку робочого часу, при вахтовому методі роботи); грошова компенсація за збільшену тривалість робочого часу працівникам з шкідливими і чи небезпечними умовами праці (ст. 92, 94, 117 ТК РФ).
 • Гарантії: поняття, види, випадки надання. Гарантії в рамках трудових відносин та інші.
 • Компенсації, які не є елементом системи оплати праці: види, розміри, умови виплати, порядок оподаткування.
 • Відпустка. Відпускні та компенсація за невикористану відпустку. Основний, додатковий, навчальний відпустку: порядок надання, тривалість, перенесення відпусток, розподіл відпусток на частини, заміна грошовою компенсацією.
 • Розрахунки з працівником при звільненні. Інші гарантії і компенсації.

Бухгалтерські питання оплати праці.

 • Середній заробіток: порядок обчислення в різних ситуаціях, облік премій і винагород.
 • Підсумований облік робочого часу. Середній заробіток працівників, яким установлено підсумований облік робочого часу.
 • Виплати: працівникові, направленому у службове відрядження; в зв'язку з відпустками; при розірванні трудового договору.
 • Допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, щомісячна допомога по догляду за дитиною: останні зміни, порядок призначення. Алгоритми розрахунку посібників, порядок обчислення середнього денного заробітку. Особливості призначення допомог працівникам-сумісникам.
 • Типові помилки при встановленні і нарахуванні виплат працівникам.
 • Страхові внески у позабюджетні фонди в 2018 році.
 • Застраховані особи (в т. Ч. Тимчасово перебувають в РФ іноземні громадяни).
 • Об'єкт оподаткування внесками: виплати в рамках трудових відносин (роз'яснення, судова практика).
 • Суми, які не обкладаються внесками. Зміна та уточнення переліку звільнених від оподаткування виплат в 2019 році.
 • Порядок формування бази для нарахування внесків. Гранична величина бази.
 • Тарифи страхових внесків. Додаткові тарифи.
 • Внески на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань (види, порядок сплати, тарифи.
 • Додаткові вихідні дні по догляду за дитиною-інвалідом. Донори. Перерви для годування.

Податкові питання оплати праці.

 • ПДФО в 2019 році: особливості обчислення та сплати. Порядок подання звітності в 2019 році.
 • Правила обчислення та утримання ПДФО у іноземних громадян.
 • Податковий статус фізичної особи.
 • Обов'язки податкових агентів з обліку доходів фізичних осіб, утримання та перерахування ПДФО.
 • Оподаткування доходів осіб, які не є податковими резидентами РФ.
 • Податкова база за доходами, оподатковуваним по ставці 13%.
 • Доходи, що не обкладаються ПДФО.
 • Податкові відрахування (стандартні, майнові, соціальні).
 • Ведення регістрів податкового обліку і надання звітності по ПДФО.
 • Програма курсу поєднує всі питання, найбільш актуальні для діяльності бухгалтера на виробничому підприємстві ПЕСОЦЬКИЙ Андрій Олексійович

  Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки праці СПбГЕУ. Спеціаліст з бізнес-планування, керівник проекту по нормуванню праці в ФГБУ "Ленінградська міжобласна ветеринарна лабораторія".

 • Плавінскій Галина Олексіївна

  К.е.н., професор кафедри «Оподаткування та бухгалтерського обліку» ГУМРФ імені адмірала С. О. Макарова, радник податкової служби РФ 2 рангу, експерт з ЗЕД.

 • ДЕНИСОВА Олена Іванівна

  Доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Санкт-Петербурзького державного університету промислових технологій і дизайну. Має атестати аудитора, головного бухгалтера, викладача ІПБ Росії.

  Дізнатися більше

  Досвід роботи:

  Досвід роботи більше 40 років, в тому числі головним бухгалтером. Практикуючий атестований аудитор з 1999 року по теперішній час.

 • Каверіна Ольга Дмитрівна

  Директор з управлінського консалтингу аудиторської компанії, доктор економічних наук, професор СПбДУ.

  Дізнатися більше

  Досвід роботи:

  Практичний досвід роботи головного бухгалтера, аудитора, директора філії аудиторської компанії, керівника відділу з управлінського консалтингу. Атестати професійного бухгалтера, аудитора. Стажування: програма Британської Ради «Бухгалтерський облік в ринковій економіці (1993р., СПб); - програма «Training of Trainers» (1998р. Великобританія) (Сертифікат Institute of Chartered Accountants of Scotland).

  публікації:

  Автор книг і статей з управлінського обліку.

Види знижок Розмір знижки * При заповненні заявки на навчання на сайті 6% Одноразово участю двох і більше співробітників в одному заході 7% Програма для постійних клієнтів
У залік йде історія відвідувань починаючи з 01.01.2018 року і діє до 31.12.2019 року 2-5 відвідування будь-якого співробітника компанії
(1-й партнерський рівень) 7% 6-10 відвідування будь-якого співробітника компанії
(2-й партнерський рівень) 10% з 11 відвідування будь-якого співробітника компанії
(3-й партнерський рівень) 15%

* Знижки не підсумовуються.


 • Протопопова Н.Є., Головний бухгалтер, ЗАТ "Авіакомпозіт"

 • Двоеглазова І.І., Бухгалтер за розрахунками з покупцями, ВАТ "Ірбітський молочний завод"

 • Толченова І.С., Головний бухгалтер, ТОВ «Гірничо-хімічна компанія« Ультра Сі »

 • Горячко Є.В.

 • Тастемірова Г.І., Головний бухгалтер, ТОВ «Тау-Кен Алтин»

 • Корнєєва О.С., Головний бухгалтер, ТОВ «Меркатор Калуга»

 • Сухачевське М.М., Начальник відділу зведеного планування, ВАТ холдингова компанія «Коломенський завод»

Додати відгук

Додати відгук

Артикул: СП05822

Вартість участі:

37 400 .-

35 156 .-

При реєстрації на сайті

ПДВ не обкладається

Пн-Пт з 9 до 19 Мск

зараз працюємо

Новости