• Главная <
  • Галерея
  • Карта сайта
  • Наши контакты
  • Обратная связь

Показники, що характеризують стан і структуру основних засобів

Аналіз стану, структури і руху основних засобів доповнює аналіз стану і складу необоротних активів. Даний аналіз необхідний для виявлення обсягу, динаміки, структури, ступеня придатності, темпів оновлення та ефективності використання основних засобів. Основні засоби є найбільш великим елементом необоротних активів. Їх стан визначають обсяг, склад і структура, надлишок і недолік, ступінь придатності, рівень зносу тощо. Метою аналізу є утримання частки пасивної частини в певних рамках або її зниження. Йдеться про коефіцієнт забезпеченості основних засобів їх активною частиною. Підвищення коефіцієнта означає поліпшення структури основних засобів. У складі основних засобів також виділяються основні невиробничі фонди, вивчаються їх питома вага і динаміка в загальному складі основних фондів. Далі визначається ступінь придатності основних засобів. Для цього розраховується коефіцієнт придатності основних засобів. Дані коефіцієнти можуть розраховуватися як в цілому по основних засобів, так і в розрізі їх окремих елементів. Коефіцієнт зносу показує, наскільки амортизовані основні засоби, тобто в якій мірі профінансована їх можлива майбутня заміна у міру зносу. Діапазон коливань коефіцієнта становить від нуля до одиниці. Чим він ближче до нуля, тим менше ступінь фізичного зносу основних засобів, і навпаки. Якщо коефіцієнт дорівнює одиниці, то це означає, що основні засоби амортизовані повністю.

P. Яблyкoвa

Фінансовий менеджмент...

Фінансовий менеджмент

Контакти

Зворотній зв'язок

Пошук по сайту

Всі розташовані на сервері матеріали є власністю їх авторів. Будь-яке відтворення, копіювання з метою комерційного використання цих матеріалів має узгоджуватися з авторами матеріалів.

© 1999-2019 www.inventech.ru
Москва

Новости