• Главная <
 • Галерея
 • Карта сайта
 • Наши контакты
 • Обратная связь

Критерії банкрутства - ознаки неспроможності підприємства

 1. Умови визначення факту банкрутства
 2. Фактори визнання банкрутства в зарубіжних країнах
 3. Передумови неспроможності компанії і фіктивне банкрутство
 4. Структура ознак банкрутства
 5. Документарні критерії банкрутства
 6. Непрямі ознаки неспроможності компанії

Банкрутство - це нездатність боржника виплатити кредитору належні за грошовими зобов'язаннями суми і (або) провести обов'язкові платежі. Відсутність можливості розрахунку боржника з кредитором повинна бути визнана арбітражним судом.

Відсутність можливості розрахунку боржника з кредитором повинна бути визнана арбітражним судом

Грошовим зобов'язанням є обов'язок боржника виплатити кредитору певну суму відповідно до цивільно-правової угоди або іншій підставі, передбаченій ГК РФ. До обов'язкових платежів відносяться податки, збори та інші передбачені внески в бюджет певного рівня і в позабюджетні державні фонди в порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації.

Умови визначення факту банкрутства

Боржник, який є юридичною особою, може подати заяву про факт банкрутства, якщо сумарна заборгованість перевищила 100 тисяч рублів Боржник, який є юридичною особою, може подати заяву про факт банкрутства, якщо сумарна заборгованість перевищила 100 тисяч рублів. Для індивідуальних підприємців (громадян) ця сума повинна дорівнювати 10 тисячам рублів. Боржник-громадянин може бути визнаний банкрутом при перевищенні суми його заборгованості за зобов'язаннями над вартістю належного йому майна. З дати, призначеної для виплати заборгованості, має пройти більше 3 місяців.

Для природних монополій причиною для оголошення банкрутства може стати сумарна заборгованість в 500 тисяч рублів, якщо з моменту дати, визначеної для виплати, пройшло більше 6 місяців. Правом звернення до суду з подібною заявою мають також кредитор і уповноважений орган.

Однак існують і інші критерії неспроможності (банкрутства), за якими визначається нерентабельність діяльності підприємства. Історично в теорії права існує два основних критерії визначення факту банкрутства:

 • неплатоспроможність - відсутність можливості у боржника виплатити заборгованість кредиторам;
 • неоплатному - факт перевищення пасиву над активом організації.

До активів підприємства належать оборотні кошти, довгострокові вкладення, майно і т До активів підприємства належать оборотні кошти, довгострокові вкладення, майно і т. Д. Під пасивами мається на увазі заборгованість по кредитах і залучені кошти. неплатоспроможність боржника може проявлятися у припиненні платежів як партнерам-контрагентам, так і співробітникам організації. Факт неплатоспроможності може тільки припускати перевищення активів підприємства над пасивами.

ознаки банкрутства визначаються з урахуванням розмірів наступних грошових зобов'язань:

 • величина заборгованості за виконані роботи, передані товари та надані послуги;
 • суми позик з урахуванням відсотків;
 • розмір заборгованості, що утворилася в результаті безпідставного збагачення;
 • сума заборгованості, що виникла через нанесення шкоди майну кредитора і т. д.

При визначенні критеріїв банкрутства не враховуються такі показники:

 • неустойки (пені, штрафи), відсотки за затримку платежів;
 • підлягають відшкодуванню збитки при невиконанні зобов'язань;
 • фінансові санкції за невиконання або неналежне виконання зобов'язань.

Фактори визнання банкрутства в зарубіжних країнах

У різних країнах неспроможність компанії визначають такі критерії:

 • в Німеччині - факт несплати після 1 місяця суми, що перевищує ліквідні активи;
 • в Великобританії для проведення процедури банкрутства суб'єкт господарювання повинен мати заборгованість 750 фунтів стерлінгів за одним або кількома боргах;
 • за законодавством США для визнання підприємця банкрутом у нього повинна бути заборгованість в 5 000 доларів.

Основний упор при визначенні формальної ознаки банкрутства робиться на тимчасовому аспекті.

Оголошена неспроможною в Болгарії може бути компанія, що не виконує платіжні зобов'язання через відсутність коштів протягом двох місяців.
В Угорщині банкрутом визнається боржник, який не сплатив визнаний борг в строк, що перевищує 60 днів або не виклав протягом 30 днів причини, що перешкодили це зробити після пред'явлення вимог.
У Румунії критичний термін несплати становить 30 календарних днів.
У Польщі та Чехії інститут неспроможності існує кілька довше, ніж у вищезгаданих країнах. У законодавствах цих держав формальні ознаки банкрутства формулюються менш конкретно. Неспроможність суб'єкта господарювання визначається нездатністю виконувати свої зобов'язання по платежах кредиторів протягом тривалого часу.

Передумови неспроможності компанії і фіктивне банкрутство

Вивчаючи критерії та ознаки неспроможності (банкрутства), слід мати на увазі, що початкові ознаки економічної нестабільності підприємства проявляються ще за 1,5-2 роки до виникнення більш очевидних причин. Кризова ситуація може бути спровокована низькою якістю послуг (продукції), некомпетентними діями керівництва або несприятливою обстановкою всередині самої організації ( «текучка» кадрів і т. П.).

До ознак, що веде до банкрутства, можуть ставитися як глобальні чинники (зміна політичної та економічної ситуації в країні), так і менш масштабні явища. Це може бути втрата конкурентної переваги, викликана необхідністю підвищення вартості реалізованих товарів, або відмова ключових клієнтів від покупок. У список критеріїв неспроможності можна включити і зниження обсягу продажів в поєднанні з дисбалансом дебіторської і кредиторської заборгованості.

Недобросовісний боржник може спробувати імітувати банкрутство з метою позбутися від необхідності виплатити кредиторську заборгованість Недобросовісний боржник може спробувати імітувати банкрутство з метою позбутися від необхідності виплатити кредиторську заборгованість. Як правило, власність організації реалізується через мережу фірм-одноденок. В першу чергу в рахунок боргу збувається ліквідне майно, в той час як неліквідне підтримує ілюзію функціонуючого підприємства.

Якщо у арбітражного керуючого, який аналізує критерії та ознаки неспроможності компанії, виникають підозри організації фіктивного банкрутства , Він може подати заяву в суд про притягнення винних осіб до відповідальності. При доведеність винуватості представникам керівництва загрожує кримінальна відповідальність в залежності від ступеня завданих збитків.

Структура ознак банкрутства

Ознаки, за якими можна оцінити неспроможність того чи іншого підприємства, поділяються на формальні і неформальні.

Концентрованим формальною ознакою є неплатоспроможність Концентрованим формальною ознакою є неплатоспроможність. Неформальні ознаки, що визначають можливу передбанкрутному ситуацію компанії, повинні розглядатися в комплексі і не мають абсолютної сили. Такі критерії передбачуваного банкрутства є приводом для більш скрупульозного аналізу ситуації як з боку керівництва компанією, так і з боку аудиторських і фінансових структур.

Суб'єктами, зацікавленими в оцінці фінансово-господарського стану підприємства є його акціонери, клієнти, кредитори і найманий персонал.

Множинні неформальні критерії банкрутства можна розділити на дві групи - документарні і непрямі.

Документарні критерії банкрутства

До документарній групи належать ознаки, що відбиваються в документації компанії (конкретно в бухгалтерському балансі). Вони повинні бути більш-менш детально вивчені і підрозділяються на п'ять ознак предбанкротного стану компанії:

Невиконання термінів або низьку якість надання документації. Затримки такого роду можуть свідчити про неефективну роботу інформаційної системи і фінансових служб компанії, що є сигналом для вжиття заходів керівництвом.
Передумовами нестабільного положення компанії можуть стати різкі зміни в статтях балансу як з боку активів, так і щодо пасивів. Негативним фактом є не тільки зменшення ліквідних коштів компанії, але і їх різке зростання, який може свідчити про відсутність ефективних інвестицій і перспектив зростання. Оптимальним є стан підприємства, коли у вільному розпорядженні є не більше 10% грошових коштів.

Тривожним знаком є ​​і збільшення в активах підприємства відносної частки дебіторської заборгованості. Це означає або нерозумність кредитної політики у ставленні до споживачам, або затримку останніми платежів. Зміни статей дебіторської заборгованості можуть викликати зменшення ємності ринку або банкрутство клієнтів компанії.
До критеріїв оцінки тенденцій банкрутства підприємства відносяться і дані про матеріальні запаси, тобто запаси сировини, матеріалів і готової продукції. Приводом для підозри може служити не тільки різке збільшення запасів, нерідко веде до затоварювання, а й різке їх зниження. Останнє може бути наслідком невиконаних зобов'язань по поставкам.
Негативною тенденцією може стати і збільшення частки заборгованості із зарплати співробітникам, по виплаті дивідендів акціонерам і обов'язкових платежів до бюджету.

Непрямі ознаки неспроможності компанії

До другої групи критеріїв банкрутства входять ознаки передкризового стану підприємства, які не відбиваються у фінансових документах. Вони дозволяють провести більш раннє прогнозування ситуації в компанії. Своєчасне реагування на їх виникнення ефективно для попередження кризового становища.

Передумови такого роду досить відомі з літературних джерел по бізнесу. Багато компаній зазнавали краху в результаті розбіжностей у вищому керівництві, трудових конфліктів і втрати найбільш серйозних кредиторів або клієнтів.

Більш скрупульозний аналіз дозволить виявити такі помилки в практиці управління, невиявлені при поверхневій оцінці стану підприємства:

 • керівництво компанії практикує зайву фрагментацію функцій або, навпаки, делегує їх вузькому колу осіб;
 • неодноразово вирішує проблеми, вирішення яких планувалося раніше;
 • несвоєчасно реагує на зміну умов ринку;
 • встановлення компанією нереальних цін на свої послуги і товари;
 • ризиковані впровадження нових ідей;
 • непродумане приєднання нових фірм і вихід на нові ринки;
 • нетрадиційна закупівля матеріалів та сировини;
 • розвиток діяльності на спекулятивних ринках.

Особливо слід відзначити неприйнятність різкої зміни стратегії компанії. Для клієнтів підприємства, заздалегідь не повідомлених, нововведення такого роду можуть викликати втрату інтересу до даної компанії.

Новости