• Главная <
 • Галерея
 • Карта сайта
 • Наши контакты
 • Обратная связь

Дебет-Кредит № 09 :: Продаємо акції ЗАТ

Дебет-Кредит № 09 (27.2.2006)
Суть справи :: Податковий облік

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

Про продаж часток в статутному капіталі ТОВ ми писали неодноразово1. Сьогодні розкриємо основні аспекти продажу акцій закритих акціонерних товариств (ЗАТ), наведемо алгоритм дій від моменту прийняття рішення про продаж і до оформлення всіх необхідних документів.

Особливості відчуження акцій ЗАТ

1. Акції не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі (п. 3 ст. 81 ГК, ст. 25 Закону про госптовариства). Така особливість відчуження акцій ЗАТ істотно відрізняє їх від акціонерних товариств відкритого типу. Акції ЗАТ може продати їх власник (уповноважена особа) шляхом укладення відповідних угод.

2. Закрите акціонерне товариство має право випускати лише іменні акції (ст. 27 Закону про госптовариства).

3. Акціонери ЗАТ мають переважне право на придбання акцій (п. 3 ст. 81 ГК). Це означає, що акціонер, який має намір продати свої акції, зобов'язаний спочатку запропонувати їх за бажаною ціною продажу іншим акціонерам і тільки в разі їх відмови продати третім особам. Порядок реалізації права на переважне придбання акцій повинен бути обговорений в статуті ЗАТ. Якщо статут товариства таких положень не містить, можна направити всім акціонерам рекомендовані листи з пропозицією придбати акції за певною ціною. У пропозиції слід обов'язково встановити термін для відповіді2.

4. Право власності покупець зможе реалізувати тільки після внесення змін до реєстру. Права на участь в управлінні, одержання доходу, що випливають з іменних цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів. (П. 1. ст. 5 Закону №710). Право власності на цінні папери, випущені в бездокументарній формі, переходить до нового власника з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача (п. 3 ст. 5 Закону №710).

Висновок: щоб бути повноцінним власником придбаних простих іменних акцій, недостатньо укласти договір купівлі-продажу і сплатити встановлену ціну. Необхідно також заповнити передавальне розпорядження (для акцій, випущених у документарній формі) і подати відповідні документи реєстратору (зберігачу). Перелік документів наведемо нижче.

Укладаємо договір купівлі-продажу

Повернемося до того моменту, коли у акціонера з'явилася мета продати акції. Як ми вже говорили, він пропонує іншим акціонерам придбати ці акції. Якщо протягом встановленого в реченні терміну відповідь взагалі не надійшов або надійшов з відмовою від придбання акцій, вважається, що акціонери не скористалися своїм правом на переважне придбання акцій. Тоді акціонер може продати акції третім особам.

Наступний етап - укладання договору купівлі-продажу. Він може бути укладений в простій письмовій форме3.

Якщо акції випущені в документарній формі, після підписання договору заповнюється передавальне розпорядження 4.

Як правило, зразок такого передавального розпорядження можна отримати у реєстратора. При цьому, якщо продавцем акцій є фізична особа і загальна номінальна вартість акцій, перевищує 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550 грн), справжність підпису власника (його уповноваженої особи) на передавальному розпорядженні повинен бути нотаріально посвідчений.

Подаємо документи реєстратору (зберігачу)

Згідно п. 7.16 Рішення ДКЦПФР від 26.05.98 р №60, для внесення до реєстру запису про перехід права власності на іменні цінні папери, випущені в документарній формі, необхідно подати реєстратору наступні документи:

- передавальне розпорядження, складене від імені зареєстрованої особи (продавця акцій);

- сертифікат цінних паперів продавця;

- оригінал або нотаріально завірену копію договору купівлі-продажу.

Протягом 5 робочих днів з моменту подачі всіх належним чином оформлених документів реєстратор повинен внести зміни в реєстру1.

Відповідно до Рішення ДКЦПФР від 26.05.98 р №61, операції з купівлі-продажу акцій, випущених у бездокументарній формі, обслуговуються зберігачем на підставі письмового розпорядження власника на протязі 3 робочих днів.

Реєструємо зміни до установчих документів

В результаті продажу акцій відбуваються певні зміни, які необхідно відобразити в установчих документах товариства2.

Так, у разі продажу акцій третім особам (НЕ акціонерам товариства) зміниться склад акціонерів товариства. Для реєстрації змін до установчих документів, в першу чергу, потрібно прийняти рішення. Оформляється воно протоколом загальних зборів акціонерів (А). У протоколі необхідно затвердити наступні питання:

1) про зміну складу акціонерів товариства (якщо таке відбувається);

2) про інші зміни до установчих документів товариства (якщо такі відбулися);

3) про затвердження нової редакції статуту товариства.

Протокол зборів підписують голова і секретар зборів. Для державної реєстрації змін необхідно подати нотаріально завірену копію такого протоколу. Також слід підготувати установчі документи з відображенням змін, що відбулися. Оскільки єдиним установчим документом ЗАТ є статут, то саме цей документ потрібно викласти в новій редакції (В).

Ще одним документом, без якого неможлива державна реєстрація змін до установчих документів, є документ, що засвідчує бажання особи, що продав всі свої акції, вийти зі складу акціонерів товариства (С).

Таким документом для юридичної особи - продавця акцій є копія рішення (протокол зборів) про вихід зі складу акціонерів або нотаріально завірений договір купівлі-продажу акцій. Для фізичної особи - нотаріально завірена копія заяви про вихід або нотаріально завірений договір купівлі-продажу акцій.

Продаж акцій в обліку

Згідно п. 7.6 Закону про прибуток, при продажу акцій у продавця виникають доходи, а у покупця - витрати на суму продажу в окремому обліку за операціями з цінними паперами в розрізі акцій. Відповідно до умов цього пункту, облік операцій з акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами. Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання акцій, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) акцій протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з акціями та іншими корпоративними правами; а якщо доходи перевищують видатки звітного періоду (з урахуванням від'ємного фінансового результату операцій з акціями та іншими корпоративними правами попередніх періодів), прибуток включається до складу валових доходів.

Для відображення податкових результатів від здійснення операцій з акціями необхідно заповнити відповідні рядки 1.1 - 1.3 (що стосуються операцій з акціями та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами) додатка К3 до рядка 01.4 декларації з податку на прибуток, форма і порядок заповнення якої затверджено наказом ДПАУ від 29.03.2003 р №143.

Цей додаток пов'язано з рядком 01.4 декларації і складається з однієї таблиці: «Розрахунок ФІНАНСОВИХ результатів операцій з цінними паперами, корпоративними правами та деривативами». Облік і заповнення таблиці додатка ведуться в розрізі окремих видів цінних паперів, фондових і товарних деривативів розгорнуто, тобто результатом є зменшення суми доходів звітного періоду на суму витрат звітного періоду і на суму від'ємного фінансового результату попереднього звітного року.

Нагадаємо, що починаючи з 2006 року додаток доповнено новими рядками, в яких визначається прибуток або збиток від операцій з іпотечними сертифікатами та сертифікатами фондів операцій з нерухомістю. Шляхом підсумовування сум прибутку від операцій за кожним із видів цінних паперів в додатку визначається загальний фінансовий результат від операцій з цінними паперами (рядок 01.4). Збитки, що виникли під час проведення операцій по кожному з видів цінних паперів, зменшують доходи наступних періодів до повного погашення.

Що стосується оподаткування ПДВ операцій купівлі-продажу акцій, то в разі продажу акцій за кошти або обміну їх на інші цінні папери такі операції не є об'єктами оподаткування згідно з пп. 3.2.1 Закону про ПДВ. А в разі відчуження акцій з розрахунками іншими, ніж оплата коштами (наприклад в обмін на товари або при безоплатній передачі) така операція буде обкладатися податком на додану вартість 1 на загальних підставах за ставкою 20%. При цьому база оподаткування визначається відповідно до п. 4.1 та п. 4.2 Закону про ПДВ - тобто виходячи з договірної вартості, але не нижче за звичайні ціни на такі акції.

Приклад Підприємство в звітному періоді здійснило дві операції з продажу цінних паперів:

1) один пакет акцій, який раніше був придбаний як поточних фінансових інвестицій за 10 тис. Грн, реалізований за договором 1 за 12 тис. Грн (розрахунки проведені грошовими коштами);

2) інший пакет акцій, який враховувався в якості довгострокових інвестицій (ці акції були отримані в результаті викупу при відкритій підписці у емітента в розмірі 20 тис. Грн), за договором міни (договір 2) був переданий в обмін на основні фонди загальною договірною вартістю 12,5 тис. грн, крім того ПДВ - 2,5 тис. грн.

Обидві операції здійснені з підприємствами - торговцями цінними паперами, інших операцій з цінними паперами підприємство не проводило. Відображення операцій у бухгалтерському і податковому обліку наведено в таблиці на с. 33.

Оподаткування у фізичних осіб

Як вже було зазначено, операції з акціями можуть здійснювати і фізичні особи - платники податку з доходів. Згідно з пп. 4.2.13 Закону про доходи, до складу загального місячного оподатковуваного доходу включається, зокрема, інвестиційний прибуток від здійснення платником податку операцій з цінними паперами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах. А в пп. 9.6.7 Закону про доходи під інвестиційним активом розуміється пакет цінних паперів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом, а також банківські метали, придбані у банку, незалежно від місця їх подальшого продажу.

Порядок визначення інвестиційного прибутку регулюється п. 9.6 Закону про доходи, в якому сказано, що при придбанні акцій у фізичної особи формуються витрати на придбання інвестиційного активу, понесені у зв'язку з таким придбанням. Акції, подаровані фізичній особі або придбані в результаті успадкування, вважаються придбаними за нульовою вартістю.

При продажу (обміні) акцій у фізичної особи виникає дохід від продажу інвестиційного активу. Інвестиційний прибуток, що підлягає оподаткуванню, розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що розраховується виходячи з суми витрат, понесених у зв'язку з придбанням такого активу (пп. 9.6.2 Закону про доходи) 1 .

Загальна інвестиційний прибуток від операцій з акціями, що підлягає обкладенню податком з доходів фізичних осіб, фізична особа відображає самостійно в річній декларації про доходи, форма якої затверджена наказом ГДПІУ від 21.04.93 р №12. Якщо платник податку здійснює операції з інвестиційними активами, вдаючись до послуг професійного торговця цінними паперами, то він має право укласти договір з таким торговцем щодо виконання ним функцій податкового агента, тобто функцій по утриманню у джерела виплати зазначених доходів податку з доходів фізичних осіб відповідно до положень пп . 9.6.9 Закону про доходи.

І ще: в 2006 році в розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами платник податку не включає дохід, отриманий протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує 680 грн.

Відображення в обліку господарськихоперацій (за умовами прикладу 1)

п / п

Зміст операціїСумаБухгалтерський облікПодатковий облікД-тК-т

1. Продано акції за договором 1 12000 377 741 Дохід в окремому обліку за акціями 12 тис. Грн 2. Відображено собівартість реалізованих фінансових інвестицій 10000 971 352 3. Отримано кошти за договором 1 12000 311 377 4. Отримано основні фонди за договором 2 12500 152 685 Відображено податковий кредит 2500 641 685 Податковий кредит при отриманні податкової накладної 5. Передано акції в розрахунок за отримані раніше основні фонди за договором 2 15000 377 741 Дохід в окремому обліку за акціями 12,5 тис. грн (без ПДВ) Нараховано и податкові зобов'язання 2500 741 641 Податкові зобов'язання за ставкою 20% 6. Відображено собівартість реалізованих фінансових інвестицій 20000 971 14 7. Здійснено зарахування в бухобліку за договором 2 15000 685 377 8. Визначено фінансовий результат в бухобліку 24500 30000 741 79 79 971 9. Відображено результат від операцій з акціями в декларації про прибуток (додаток К3) -5500 - - Негативний результат складався з витрат попередніх періодів (по операції 1 - 10,0 тис. грн, по операції 2 - 20,0 тис. грн) і доходу звітного періоду в загальній сумі 24,5 тис. грн. Зазначений збиток відображається в рядку 1 і переноситься в наступних звітних періодах в рядок 1.3 додатка К3 Акція

Акцією є цінний папір, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь в розподілі майна при ліквідації акціонерного суспільства

Ст. 4 Закону України від 03.06.99 р №1201-ХІІ «Про цінні папери і фондову біржу»

Перелік документів

Для державної реєстрації змін до установчих документів слід подати державному реєстратору за місцезнаходженням товариства:

 • заповнену реєстраційну картку (форма №3);
 • нотаріально завірену копію рішення (протокол зборів акціонерів), яким затверджено статут (А);
 • оригінали старих установчих документів;
 • два примірники нової редакції статуту товариства (В);
 • документ, що засвідчує бажання особи вийти зі складу акціонерів (С);
 • документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору (51 грн).

Нормативна база

 • Закон про хозобществах- Закон України від 19.09.91 р №1576-ХІІ «Про господарські товариства».
 • Закон про прибуток - Закон України від 28.12.94 р №334 / 94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств».
 • Закон про ПДВ - Закон України від 03.04.97 р №168 / 97-ВР «Про податок на додану вартість».
 • Закон №710 - Закон України від 10.12.97 р №710 / 97-ВР «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні».
 • Закон про доходи - Закон України від 22.05.2003 р №889-ІV «Про податок з доходів фізичних осіб».

1 Див. Статті в «ДК» №42 / 2004, №03-04 / 2005, №36 / 2005.

2 Про переважне право на придбання акцій ЗАТ додатково див. Статтю В. Боровця «Акції ЗАТ - спершу акціонерам» в «ДК» №23 / 2005.

3 Певні суперечки викликає питання про можливість продажу акцій без участі торговця цінними паперами. На нашу думку, фізичні особи можуть продавати свої акції без будь-яких обмежень. Юридичні особи повинні скористатися послугами торговця цінними паперами.

4 Передавальне розпорядження - це документ, який заповнюється і підписується продавцем акцій, в якому визначається емітент акцій, кількість акцій, їх номінал, ціна продажу, П.І.Б. покупця і т. п.

1 З урахуванням обмежень, встановлених пп. 9.6.4 Закону про доходи (стосується обмежень при здійсненні кількох операцій з ідентичними акціями протягом 30 календарних днів) і пп. 9.6.5 (обмеження для операцій із зворотним викупом, ідентичними акціями, продажем пов'язаним особам, дарування або передачі в спадщину).

Тетяна Донець, юрист Костянтин Єрохін, к.е.н., бухгалтер

Насамперед  Життя :: Податковий облік  Звіт до Фонду соцстраху з тимчасової  втрати працездатності за I квартал  подаємо за новою формою  Наказ виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати  працездатності від 03 Насамперед
Життя :: Податковий облік
Звіт до Фонду соцстраху з тимчасової
втрати працездатності за I квартал
подаємо за новою формою
Наказ виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності від 03.02.2006 р №22-ос «Про внесення змін і ...

ПДВ з мінусом: подальша доля  № 20 (18 ПДВ з мінусом: подальша доля
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
Лютий 2015 року було важким звітним періодом для тих платників ПДВ,
які мали за станом на 01.02.2015 р від'ємне значення по
цього податку. Але навіть після здачі звітності з ПДВ за лютий у багатьох
платників податку залишається ...

Комунальні платежі у «єдиноподатника»  № 20 (18 Комунальні платежі у «єдиноподатника»
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
ФОП - платник єдиного податку другої групи (в свідоцтві платника
єдиного податку зазначено вид діяльності з кодом 68.20 «надання в
оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна »)
отримує дохід по до ...

Новости