• Главная <
 • Галерея
 • Карта сайта
 • Наши контакты
 • Обратная связь

Державне і муніципальне управління - Інститут державного управління та підприємництва

 1. Опис освітньої програми
 2. Міжнародна акредитація
 3. Індивідуальні освітні траєкторії
 4. Переваги навчання на програмі

НАПРЯМОК // 38.03.04 Державне і муніципальне управління

ФОРМА НАВЧАННЯ // Очна, заочна, заочна прискорена (СПО, ВО)

КВАЛІФІКАЦІЯ // Бакалавр

ДИСЦИПЛІНИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ // Математика, Російська мова, Суспільствознавство

КІЛЬКІСТЬ БЮДЖЕТНИХ МІСЦЬ // 8 місць - очна форма

КІЛЬКІСТЬ БЮДЖЕТНИХ МІСЦЬ // 8 місць - очна форма

Опис освітньої програми

Область професійної діяльності бакалаврів включає професійну службову діяльність громадян Російської Федерації на посадах державної цивільної служби РФ щодо забезпечення виконання повноважень федеральних державних органів, державних органів суб'єктів РФ, осіб, що заміщають державні посади Російської Федерації, та осіб, що заміщають державні посади суб'єктів Російської Федерації на посадах державної цивільної служби Російської Федерації (муніципальної служби), на дол жності в державних і муніципальних установах і закладах, на адміністративних посадах в державних і муніципальних підприємствах, в науково-дослідних і освітніх організаціях в сфері державного та муніципального управління, в політичних партіях, суспільно-політичних і некомерційних організаціях.

Об'єктами професійної діяльності бакалаврів є:

 • федеральні державні органи, органи влади суб'єктів Російської Федерації;
 • органи місцевого самоврядування;
 • державні та муніципальні установи, підприємства та бюджетні організації;
 • інститути громадянського суспільства;
 • громадські організації;
 • некомерційні організації;
 • міжнародні організації і міжнародні органи управління;
 • науково-дослідні та освітні організації і установи.

Бакалавр за напрямом підготовки «Державне і муніципальне управління» готується до наступних видів професійної діяльності:

 • організаційно-управлінська;
 • інформаційно-методична;
 • комунікативна;
 • проектна;
 • допоміжне-технологічна (виконавська).

Міжнародна акредитація

Міжнародна акредитація

ІГУП УрФУ з 2017 року має міжнародну інституційну акредитацію CEEMAN International Quality Accreditation (IQA) - знак міжнародного визнання як освітньої організації, яка має ресурсами, програмами, структурою і здійснює свою діяльність відповідно до загальноприйнятих міжнародних критеріїв і стандартів організації вищої освіти.

Індивідуальні освітні траєкторії

Відповідно до прийнятої в УрФУ освітньої політики в частині реалізації освітніх програм бакалаврату, специалітети і магістратури студенти мають можливість самі визначати свою траєкторію навчання. Вибір траєкторій студентами бакалаврату та специалітети відбувається в кінці 2 курсу навчання.

ІОТ Соціальна політика

 • публічна політика
  • Основи соціальної політики
  • молодіжна політика
  • Основи демографічної політики
  • Політика в сфері освіти
  • Основи екологічної політики
 • Технології сервісної діяльності
  • менеджмент послуг
  • маркетинг послуг
  • Проекти впровадження і просування послуг
  • Проектування нових послуг
 • Організація і надання державних і муніципальних послуг
  • Державні послуги
  • Електронний уряд і електронні послуги
  • муніципальні послуги
  • Соціальний захист

ІОТ Проектні технології в сфері державного та муніципального управління

 • Дослідницькі практики проектного управління
  • економічний аналіз
  • маркетинговий аналіз
  • Організаційно-управлінський аналіз
  • Дослідження соціально-політичних процесів
 • Управління інституційними підсистемами проекту
  • Керування часом
  • управління командою
  • управління вартістю
  • Управління ризиками
 • Проектний практикум. Проектні технології в системі публічного управління
  • Галузеве проектне управління
  • Проекти впровадження і просування державних і муніципальних послуг
  • Організаційні проекти в ДМУ
  • Проекти розвитку територій

ІОТ Місцеве самоврядування і державна служба

 • Організація місцевого самоврядування
  • Організаційно-правові основи місцевого самоврядування
  • Основи стратегії розвитку муніципального освіти
  • Муніципальне самоврядування і громадянське суспільство
  • Зарубіжний досвід організації місцевого самоврядування
 • муніципальна служба
  • Муніципальна кадрова політика
  • Регулювання конфлікту інтересів на муніципальну службу
  • Професійна адаптація муніципальних службовців
  • Сучасні кадрові технології в управлінні муніципальної службою
 • Дослідження соціально-економічних процесів муніципального освіти
  • Теорія і практика наукової діяльності
  • Методи досліджень в системі державного і муніципального управління
  • Дослідження взаємодії органів державного та муніципального управління
  • Дослідницький проект соціально-економічного розвитку муніципального освіти

ІОТ Управління кадровим потенціалом державного і муніципального управління

 • Організація і реалізація кадрової політики
  • Кадрова політика-механізм реалізації кадрового потенціалу
  • Зарубіжний досвід в організації кадрової роботи
  • Мотивація і стимулювання трудової діяльності
  • Економіка і соціологія праці
 • Реалізація кадрової політики в органах державного управління та місцевого самоврядування
  • Професійна культура і етика державних і муніципальних службовців
  • Регулювання конфлікту інтересів на державній та муніципальній службі
  • Управління кар'єрою державних і муніципальних службовців
  • Кадрова політика в державному і муніципальному управлінні
 • Дослідження ефективності кадрових технологій в державному і муніципальному управлінні
  • Основи аналітичної діяльності
  • Методи досліджень в сфері кадрової політики
  • Міжвідомча взаємодія в кадровій роботі державного і муніципального управління
  • Дослідницький проект вдосконалення кадрової політики в системі державного і муніципального управління

ІОТ Організація соціокультурного розвитку дітей і молоді в системі державного і муніципального управління

 • Громадянська ідентичність і громадянська самосвідомість
  • Теорія патріотичного виховання та громадянської освіти
  • Громадянська соціалізація особистості
  • Технології цивільно-патріотичного виховання та освіти
  • Громадянська культура
 • Безпека держави і громадянська відповідальність особистості
  • Громадянське суспільство і правова держава
  • Управління міжконфесійними і міжнаціональними відносинами
  • Трехсекторальное соціальне партнерство
  • Профілактика екстремістських і радикальних явищ в молодіжному середовищі
  • НКО в цивільно-патріотичному вихованні
 • Інституційне управління цивільно-патріотичним вихованням дітей та молоді
  • Цивільно-патріотичне виховання в сфері культури
  • Цивільно-патріотичне виховання в сфері молодіжної політики
  • Цивільно-патріотичне виховання в сфері освіти
  • Система патріотичного виховання та громадянської освіти в Російській Федерації

Переваги навчання на програмі

 • Профільна спеціалізована підготовка за вашим вибором - шість індивідуальних траєкторій навчання
 • Престижність працевлаштування - надійні партнери в міністерствах, відомствах, адміністраціях
 • Стабільність працевлаштування - можливість роботи в державних і муніципальних установах
 • Можливість розкрити свої таланти - бурхлива позанавчальна життя
 • Зручність і комфорт - навчання в самому центрі Єкатеринбурга
 • Перспективи навчання - можливість продовжити освіту в магістратурі і аспірантурі
 • Інститут має угоду з Вищою школою державного адміністрування МДУ ім. М.В. Ломоносова про реалізацію спільних мережевих курсів

Можливості працевлаштування випускників

 • Органи державної влади Російської Федерації
 • Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації
 • Органу місцевого самоврядування
 • Державні і муніципальні установи
 • Некомерційні організації
 • комерційні організації

Партнери з надання місць для проходження практики

 • Апарат Губернатора Свердловської області
 • Уряд Свердловської області
 • Органи місцевого самоврядування
 • Підвідомчі державні та муніципальні установи
 • Громадські організації

керівник програми

Базові кафедри, які реалізують освітню програму

документи програми

Новости