• Главная <
  • Галерея
  • Карта сайта
  • Наши контакты
  • Обратная связь

Благоустрій населених місць

Благоустрою про йство населених місць, сукупність робіт і заходів, здійснюваних для створення здорових, зручних і культурних умов життя населення на території міст, селищ міського типу, сільських населених місць, курортів і місць масового відпочинку. Б. н. м. охоплює частину питань, що об'єднуються поняттям «містобудування», і характеризує насамперед рівень інженерного обладнання території населених місць, санітарно-гігієнічний стан їх повітряних басейнів , Водойм і грунту. Б. н. м. включає роботи по інженерної підготовки території; пристрою доріг; розвитку міського транспорту; будівництва головних споруд та прокладання комунальних мереж водопостачання, каналізації, енергопостачання та ін .; окремі заходи з озеленення, поліпшенню мікроклімату, оздоровленню й охороні від забруднення повітряного басейну, відкритих водойм і грунту, санітарного очищення, зниження рівня міського шуму, зменшенню можливості вуличного травматизму та ін.

Дореволюційна Росія мала вкрай низький рівень Б. н. м. Наприклад, за станом водопостачання вона займала одне з останніх місць в Європі, системи каналізації були лише в 18 містах, центральних теплофікаційних систем не було взагалі. За роки Радянської влади досягнуті великі успіхи в області Б. н. м. Держава виділяє для цієї мети значні капіталовкладення. Високий ступінь Б. н. м. обумовлена ​​їх раціональним плануванням, комплексною організацією промислових і житлових районів, системою міського і районних центрів, що визначають мережі громадських і культурно-побутових установ і створюють найбільш сприятливі умови для праці, побуту, суспільної діяльності і відпочинку населення (див. Містобудування ). Велика роль в Б. н. м. належить комунальному господарству , Яке забезпечує безперебійну роботу комунальних мереж і підприємств (міських котелень, ТЕЦ, газових підстанцій, газових заводів, сміттєпереробних заводів і ін.), Міського транспорту, комунально-побутових установ (лазень, пралень, комбінатів побутового обслуговування і ін.), Здійснює найбільш доцільну експлуатацію житлових і громадських будівель, спортивних споруд, парків і т.д.

У Радянському Союзі заходи з благоустрою визначаються генеральними планами розвитку міст . Для нових міст і новостворюваних житлових районів старих міст особливе значення має вибір території, що відповідає основним містобудівним вимогам. Вирішення питань Б. н. м. істотно полегшується, якщо на обраній території перебувають ліси й водойми, що зберігаються для пристрою парків і місць відпочинку, відсутні заболочені ділянки, яри, зсуви та ін. Несприятливі особливості місцевості можуть бути усунуті методами інженерної підготовки території, що включають пристрій дренажів, обвалування, підсипання і намивання грунту, вертикальне планування, відведення поверхневих атмосферних вод тощо. При реконструкції міст в роботи по їх благоустрою входять: зміцнення берегів міських водойм (див. Берегоукріплювальні споруди), пристрій набережних (рис. 1), транспортних розв'язок і тунелів (рис. 2, 3), удосконалених дорожніх покриттів (рис. 4), прокладка підземних комунікацій (рис. 5) і ін.

Для оздоровлення зовнішнього середовища передбачаються поступовий винос з житлових районів промислових підприємств, що виділяють шкідливі викиди, а також зміна на них технологічних процесів, герметизація апаратури і впровадження ефективних знешкоджуючих пристроїв; ТЕЦ і котельні переводяться з многозольного палива на газ, споруджуються високі, ефективно розсіюють димарі й т.д. Знову споруджувані промислові підприємства, ж.-д. станції і вузли, ТЕЦ розташовуються на відстанях, що визначаються чинними санітарними нормами, їх будівництво ведеться за технологічними схемами, які забезпечують максимальну ступінь утилізації відходів для попередження забруднення атмосферного повітря шкідливими домішками і водойм неочищеними стоками. Важливе значення для промислових районів мають озеленення території промислових підприємств, організація безпечного, зручного і швидкохідного транспорту від місця проживання до місця роботи, створення системи стоянок громадського та індивідуального транспорту та ін. Прикладами високої культури благоустрою місць праці є території Дніпровської ГЕС імені В. І. Леніна (рис. 6), Волзької ГЕС імені 22-го з'їзду КПРС, заводів імені Лихачова і «Калібр» в Москві, металургійного комбінату в Руставі, заводу «Запоріжсталь» та багато інших. ін.

У житлових районах комплексно впорядковуються території мікрорайонів , Де поряд із зведенням будівель культурно-побутового призначення здійснюється озеленення, прокладаються пішохідні доріжки, автомобільні проїзди, влаштовуються ігрові та спортивні майданчики (рис. 7, 8). Вдалий приклад комплексного планування, забудови та благоустрою - новий житловий район Жірмунай в м Вільнюсі. Велика увага приділяється благоустрою загальноміського (селищного, сільського) і інших громадських центрів. Зі збільшенням інтенсивності міського руху зростають масштаби робіт з благоустрою вулиць, поліпшенню покриттів і поперечного профілю міських доріг, спорудження підземних переходів для пішоходів, освітленню вулиць, площ, набережних, садів, парків, скверів на території всього населеного місця.

Велике значення для Б. н. м. має комунальна енергетика, що включає теплофікацію, електро- і газопостачання. Раціональна організація теплофікаційних, електричних і газових мереж, комунальних котелень, електричних підстанцій, міських газових заводів - один з істотних чинників підвищення рівня Б. н. м. і поліпшення їх санітарного стану. Перспективний напрямок в Б. н. м. - використання електроенергії для опалення і приготування їжі. У населених місцях, розташованих в жарких кліматичних районах СРСР, впроваджуються централізовані тепло-, холодо- і електропостачання, а також кондиціонування повітря в громадських і житлових будівлях.

Важлива частина благоустрою - санітарна очистка населених місць (збір сміття і покидьків, їх утилізація і знищення, дотримання чистоти на міській території, раціональне використання парку комунальних машин ).

Один з істотних питань радянського містобудування, рішення якого тісно пов'язане з підвищенням рівня Б. н. м., - озеленення міст і селищ. Система зелених насаджень поряд з її архітектурно-художнім значенням сприяє оздоровленню умов життя населення (покращує мікроклімат населеного місця, знижує рівень міського шуму, виконує вітрозахисну і снігозахисні функції, є одним з найважливіших факторів захисту ґрунту). Особливо важлива роль зелених насаджень у благоустрої курортних міст і районів (наприклад, міста-курорти Сочі, Кисловодськ і ін.). За межами міста впорядковуються приміська і зелена зони (див. Приміська зона ), Які служать для розширення міст, організації місць масового відпочинку населення, будівництва споруд, пов'язаних з Б. н. м. (водоприймачі, електропідстанції, лінії електропередачі, очисні споруди водопроводу і каналізації), а також для розміщення зелених насаджень, що виконують захисні та санітарно-гігієнічні функції.

Благоустрій сільських населених місць включає електрифікацію, дорожні роботи, будівництво водорозбірної мережі, озеленення, санітарну очистку та ін., В першу чергу в центральних селищах радгоспів і колгоспів, які поступово перетворюються в укрупнені населені пункти міського типу.

Для зарубіжної містобудівної практики характерна вкрай нерівномірний ступінь благоустрою окремих міст і населених місць. У США, наприклад, є багато досягнень у благоустрої міських доріг, стоянок автотранспорту, національних парків, місць відпочинку та ін .; разом з тим в деяких великих містах (Нью-Йорк і ін.) залишаються невирішеними проблеми оздоровлення повітряного басейну, необхідного освітлення і ін. У багатьох містах капіталістичних країн поряд з добре упорядкованими районами нерідко зустрічаються цілі квартали нетрів, позбавлені елементарного благоустрою, - свідоцтво глибоких протиріч капіталістичних міст, джерелом яких є приватна власність на землю і засоби виробництва.

В СРСР сучасні вимоги до розвитку населених місць визначають все більших масштабів їх благоустрою. У Програмі КПРС сказано: «У майбутній період здійсниться широка програма комунального будівництва та благоустрою всіх міст і робітничих селищ, що зажадає завершення їх електрифікації, в необхідній мірі газифікації, телефонізації, забезпечення комунальним транспортом, водопроводом і каналізацією, проведення системи заходів щодо подальшого оздоровлення умов життя в містах і інших населених пунктах, включаючи їх озеленення, обводнення, рішучу боротьбу із забрудненням повітря, грунту і води »(1965, с. 94).

Літ .: Основи радянського містобудування, т. 1 4, М., 1966-69; Страментов А. Е., Бутягин В. А., Планування і благоустрій міст, 2 видавництва., М., 1962; Абрамов Н. Н., Водопостачання, М., 1967; Питання електрифікації промисловості та побуту, М., 1964; Найфельд Л. P., Тарасов Н. А., Освоєння незручних земель під міську забудову, М., 1968; Бакутіс В. Е., Санітарний благоустрій міст, М., 1956; Малі форми в забудові та благоустрій міст, М., 1964.

І. М. Смоляр.

Смоляр

Благоустрій території Дніпровської ГЕС ім. В. І. Леніна. Запоріжжя.

Запоріжжя

Єреван. Озеленення та благоустрій житлового району.

Озеленення та благоустрій житлового району

Транспортна розв'язка на площі Гагаріна в Москві.

Транспортна розв'язка на площі Гагаріна в Москві

Московська кільцева автомобільна дорога з цементнобетонних покриттям.

Московська кільцева автомобільна дорога з цементнобетонних покриттям

Москва. Транспортний тунель на Садовому кільці.

Транспортний тунель на Садовому кільці

Благоустрій набережної в м Волгограді.

Благоустрій набережної в м Волгограді

Прокладка магістральних підземних комунікацій із залізобетонних труб.

Прокладка магістральних підземних комунікацій із залізобетонних труб

Ленінград. Благоустрій житлового мікрорайону. На передньому плані - дитячі ігрові майданчики.

Новости