• Главная <
  • Галерея
  • Карта сайта
  • Наши контакты
  • Обратная связь

банківські інновації

1. Флігінскіх Т.Н., Тарасова Т.Ю.
Фактори, що визначають розвиток інновацій у вигляді нових банківських продуктів // Креативна економіка. (№ 10/2016).
У статті обговорюються актуальні питання розвитку нових банківських продуктів. В результаті порівняння і узагальнення різних думок провідних вчених-економістів виділено основні чинники, що впливають на появу і поширення даного виду банківських інновацій. Аналізуються причини, що стримують впровадження нових банківських продуктів в Росії. За матеріалами проведеного дослідження автори пропонують власний перелік факторів, які банкам слід враховувати ще на етапі розробки нових банківських продуктів для подальшого прогнозування кінцевого результату інноваційної діяльності.

Флігінскіх Т.Н., Тарасова Т.Ю. Фактори, що визначають розвиток інновацій у вигляді нових банківських продуктів // Креативна економіка. - 2016. - Том 10. - № 10. - с. 1157-1168. - doi: 10.18334 / ce.10.10.36906 .

2. Кондрашов В.А.
Тенденції розвитку банківських інновацій в сучасній Росії // Російське підприємництво. (№ 8/2012).
У статті пропонується поділ процесу розвитку інноваційної діяльності банків в Росії на чотири етапи, аналізуються тенденції інноваційного процесу в даний момент. Виявлено, що зараз основні зусилля російських банків зосереджені на вдосконаленні процесів роздрібного обслуговування з використанням різних каналів дистанційного сервісу, а також на оптимізації внутрішніх процесів під ці завдання.

Кондрашов В.А. Тенденції розвитку банківських інновацій в сучасній Росії // Російське підприємництво. - 2012. - Том 13. - № 8. - с. 101-105. - url: https://creativeconomy.ru/lib/7450 .

3. Цой Ю.В.
До питання стратегічного управління інноваціями і реинжинирингом в комерційному банку // Креативна економіка. (№ 10/2010).
У статті розглянуті основні аспекти розробки та впровадження інноваційних банківських продуктів як ключові фактори успіху в розвитку російських банків. Уточнена структура стратегії розвитку банку і посилення інноваційної складової в ній. Запропоновано методики для підвищення інноваційного потенціалу банку. Також обґрунтовано необхідність реінжинірингу діючих банківських продуктів на основі процесного підходу в цілях підвищення прибутковості бізнесу банку і збільшення клієнтської бази.

Цой Ю.В. До питання стратегічного управління інноваціями і реинжинирингом в комерційному банку // Креативна економіка. - 2010. - Том 4. - № 10. - с. 3-8. - url: https://creativeconomy.ru/lib/4346 .

4. Оробінскій С.С.
Банківська інноваційна діяльність як один із напрямів фінансового підприємництва // Креативна економіка. (№ 12/2008).
Гостра конкуренція в банківській галузі обумовлює пошук кредитними організаціями способів збільшення власної конкурентоспроможності та збереження частки на ринку. Одним із зазначених способів є створення банками нових продуктів. Метою даного дослідження є інтерпретація банківської інноваційної діяльності як одного з напрямків фінансового підприємництва, а також виявлення її специфічних рис. Використання даних характеристик банківської інноваційної діяльності може сприяти збільшенню її ефективності, а також вдосконалення діяльності кредитних організацій в загальному.

Оробінскій С.С. Банківська інноваційна діяльність як один із напрямів фінансового підприємництва // Креативна економіка. - 2008. - Том 2. - № 12. - с. 18-22. - url: https://creativeconomy.ru/lib/3768 .

5. Вагізова В.І.
Інноваційність банківського капіталу і її реалізація в конкурентному середовищі // Креативна економіка. (№ 10/2008).
Інноваційність банківського капіталу являє собою якісно новий його стан, що забезпечує як динамічний розвиток банку, що дозволяє отримувати ефект в ресурсонесущих середовищі, так і зберігає створені традиції, що характеризують унікальність організації і її економічний потенціал.

Вагізова В.І. Інноваційність банківського капіталу і її реалізація в конкурентному середовищі // Креативна економіка. - 2008. - Том 2. - № 10. - с. 68-72. - url: https://creativeconomy.ru/lib/3713 .

6. Скробот Е.С.
До питання сучасного розвитку банківських інновацій // Російське підприємництво. (№ 7/2007).
Конкуренція, що посилюється у всіх секторах економіки, в тому числі в банківській системі, змушує банківських менеджерів постійно розширювати спектр пропонованих послуг. Мінливий асортимент пропонованих продуктів обумовлений постійним розвитком потреб клієнтів, що, в свою чергу, викликано загальноекономічними тенденціями, а також постійним розвитком науково-технічного прогресу.

Скробот Е.С. До питання сучасного розвитку банківських інновацій // Російське підприємництво. - 2007. - Том 8. - № 7. - с. 14-18. - url: https://creativeconomy.ru/lib/2246 .

7. Шевченко А.Л.
Шляхи підвищення фінансово-інноваційного потенціалу комерційного банку (на прикладі «Сургутнефтегазбанк») // Російське підприємництво. (№ 2/2007).
Найважливішим і перспективним напрямком розвитку банківських інновацій виступає впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на фінансових ринках. Однак дану стрімко розвивається тенденцію слід розглядати в сукупності з рядом інших інноваційних напрямків у вітчизняному банківському секторі, до числа яких слід віднести процеси фінансової глобалізації: злиття, поглинання та об'єднання банків, а також допуску іноземного капіталу в національну банківську систему. В основі цього лежить міжбанківська конкуренція як мотиваційний механізм інноваційної активності в сфері банківської діяльності.

Шевченко А.Л. Шляхи підвищення фінансово-інноваційного потенціалу комерційного банку (на прикладі «Сургутнефтегазбанк») // Російське підприємництво. - 2007. - Том 8. - № 2. - с. 71-74. - url: https://creativeconomy.ru/lib/2004 .

ru/lib/2004

Видання наукових монографій від 15 т.р.!

Видайте свою монографію в хорошій якості всього за 15 т.р.!
У базову вартість входить коректура тексту, ISBN, DOI, УДК, ББК, обов'язкові екземпляри, завантаження в РИНЦ, 10 авторських примірників з доставкою по Росії.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241

Продовжити пошук в бібліотеці за запитом « банківські інновації »?

Новости