• Главная <
  • Галерея
  • Карта сайта
  • Наши контакты
  • Обратная связь

Диплом Бухгалтерський і податковий облік страхових внесків на прикладі. Замовлення диплома, курсової чи реферату. Написання дипломної роботи.Каталог готових робіт -> Бухгалтерський облік і аудит -> Диплом Бухгалтерський і податковий облік страхових внесків на прикладі


Вступ
Актуальність дослідження обумовлена ​​тим, що з 2010 р компанії замість ЄСП сплачують страхові внески у позабюджетні фонди. Відносини, пов'язані з обчисленням і сплатою страхових внесків, з 01.01.2010 регулюються Федеральним законом від 24.07.2009 № 212-ФЗ \\\\\\\ "Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування \\\\\\\ ". Федеральний закон № 212-ФЗ до страхових внесків відносить: страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації на обов'язкове пенсійне страхування; внески до Фонду соціального страхування Російської Федерації на обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством; внески в Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування.
Хоча порядок оподаткування такими внесками в основному збігається з порядком оподаткування скасованим ЄСП, є принципові положення, які діють тільки в цілях застосування страхових внесків та введені з 2010 р вперше. Природно, що у бухгалтерів виникло безліч питань, пов'язаних з оподаткуванням виплат на користь працівників цими внесками.
Метою дипломної роботи є аналіз та вдосконалення бухгалтерського і податкового обліку страхових внесків.
Завдання дипломної роботи:
- розкрити поняття, значення і порядок нарахування страхових внесків;
- розглянути нормативно-правову базу організації обліку страхових внесків;
- розглянути порядок бухгалтерського і податкового обліку страхових внесків;
- провести аналіз системи бухгалтерського та податкового обліку страхових внесків на підприємстві;
- розробити рекомендації щодо вдосконалення бухгалтерського і податкового обліку страхових внесків на підприємстві.
Об'єктом дослідження дипломної роботи є мережа магазинів.
Предметом дослідження є бухгалтерський і податковий облік страхових внесків на підприємстві.
Методологічною основою роботи є нормативна, законодавча, спеціальна, періодична література з питань обліку страхових внесків.
У роботі застосовувалися такі методи дослідження: спостереження, узагальнення інформації, методи бухгалтерського обліку (подвійний запис, балансове узагальнення, рахунки), методи економічного аналізу і т.д.
Практична значимість дослідження полягає в тому, що воно містить розробки рекомендацій щодо вдосконалення бухгалтерського і податкового обліку страхових внесків на підприємстві.


Детальний опис диплома курсової чи реферату

Мої партнери:
Новости