• Главная <
 • Галерея
 • Карта сайта
 • Наши контакты
 • Обратная связь

Як в «1С» відобразити продаж основних засобів та МНМА

Нам часто задають питання щодо коректного проведення документів в програмних продуктах «1С». Один з найбільш поширених питань: як відобразити в програмі «1С: Бухгалтерія 8.2» продаж основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів (далі - МНМА), які вже введені в експлуатацію? Пропонуємо найбільш оптимальний хід вирішення поставленого завдання

Продаж основних засобів

Операція продажу ОС може оформлятися в один або два етапи. Якщо прийнято рішення про продаж, а момент виведення ОЗ з експлуатації і момент продажу припадають на різні періоди (місяць), то операція оформляється двома документами «Підготовка до передачі ОС» і «Передача ОС». Якщо прийняття рішення про продаж основних засобів та сама операція продажу здійснюються в одному місяці, продаж відображається одним документом «Передача ОС».

Розглянемо продаж ОС в два етапи.

1. Підготовка до передачі ОС

Знаходиться: Головне меню → ОС → Підготовка до передачі ОС.

Даним документом оформляються операції нарахування амортизації за поточний місяць, списання накопиченої амортизації на рахунки обліку ОС, перенесення залишкової вартості на рахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» і встановлюється ознака не нараховувати амортизації в регістрах відомостей «Нараховувати амортизацію ОС (Бухгалтерський облік) »,« Нараховувати амортизацію ОС (Податковий облік) ».

У табличній частині з довідника «Основні засоби» вибрати об'єкт основного засобу, призначеного для продажу. За кнопці «Заповнити» вибрати вид заповнення табличній частини «Для списку ОС». Автоматично заповняться дані обліку за обраним основному засобу.

Рис. 1

1

Документ «Підготовка до передачі ОС» формує проводки:

 • Дт 92 Кт 131 - нарахування амортизації за місяць вибуття, якщо вона не була нарахована раніше;
 • Дт 131 Кт 106 - списання суми нарахованої амортизації;
 • Дт 286 Кт 106 - списання залишкової вартості;
 • Дт 09 - накопичення амортизаційних відрахувань.

2. Передача ОС

Знаходиться: Головне меню → ОС → Передача ОС.

Даним документом оформляються операції нарахування доходу від продажу, суми податкового зобов'язання з ПДВ, списання залишкової вартості ОС.

Документ можна створювати введенням на підставі сформованого документа «Підготовка до передачі ОС» або шляхом додавання нового документа «Передача ОС» з посиланням на документ «Підготовка до передачі ОС».

Заповнюються незаповнені поля шапки і табличної частини (сума реалізації, схема реалізації - «Необоротні активи», рахунок продажу ОС - 286, податкового призначення доходів і витрат).

Рис. 2

2

Документ «Передача ОС» формує проводки:

Дт 3771 Кт 712 - нарахування доходу;

Дт 712 Кт 6432 - нарахування податкового зобов'язання з ПДВ;

Дт 943 Кт 286 - списання залишкової вартості ОС.

Продаж ОС в один етап:

В цьому випадку в документі «Передача ОС» оформляються операції нарахування амортизації за поточний місяць, списання накопиченої амортизації на рахунки обліку ОС, перенесення залишкової вартості на рахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу», нарахування доходу від продажу, суми податкового зобов'язання по ПДВ, списання залишкової вартості ОС і встановлюється ознака не нараховувати амортизації в регістрах відомостей «нараховувати амортизацію ОС (Бухгалтерський облік)», «нараховувати амортизацію ОС (Податковий облік)».

Документ створюється шляхом додавання нового документа.

Рис. 3

Після проведення формує проводки:

 • Дт 92 Кт 131 - нарахування амортизації за місяць вибуття, якщо вона не була нарахована раніше;
 • Дт 131 Кт 106 - списання суми нарахованої амортизації;
 • Дт286 Кт 106 - списання залишкової вартості;
 • Дт 09 - накопичення амортизаційних відрахувань;
 • Дт 3771 Кт 712 - нарахування доходу;
 • Дт 712 Кт 6432 - нарахування податкового зобов'язання з ПДВ;
 • Дт 943 Кт 286 - списання залишкової вартості ОС.

У податковому обліку сума перевищення доходів від продажу або над залишковою вартістю основного засобу включається до доходів підприємства, а сума перевищення залишкової вартості над нечисленними доходом від такого продажу - потрапляє до витрат.

продаж МНМА

Для обліку МНМА в конфігурації надається можливість двох варіантів відображення в обліку:

 • пооб'єктний облік через підсистему основних засобів, використовуючи рахунки 1111, тисяча сто двадцять один (для обліку МНМА), тисячі триста двадцять одна (для обліку амортизації);
 • кількісний облік через підсистему малоцінних активів, використовуючи рахунки 1112, 1122.

При пооб'єктний облік схеми продажу аналогічні схемам продажу ОС.

Для об'єктів МНМА, які обліковуються за методом кількісного обліку, реалізація не передбачена.

«Перший БІТ»

Довідка про компанію:

«Перший БІТ» - міжнародна ІТ-компанія, відомий розробник і постачальник програмних рішень для автоматизації процесів обліку та управління на підприємствах будь-якого масштабу і виду діяльності. Компанія працює 15 років на ринку і пропонує своїм клієнтам кращі світові практики по автоматизації бізнес-процесів.

Ключовий напрям діяльності компанії - розробка і впровадження систем управління бізнес-процесами з урахуванням галузевих особливостей підприємств.

У продуктовій лінійці компанії понад 50 власних галузевих програмних розробок.

Філіальна мережа «першого біта» постійно розширюється і на сьогодні налічує вже понад 70 офісів в 41 місті 7 країн світу - Росії, України, Казахстану, Гонконгу, ОАЕ, США і Канади. Це забезпечує ефективний обмін досвідом та доступність якісних послуг і сервісів широкому колу користувачів. На рахунку наших фахівців понад 120000 успішно реалізованих проектів по автоматизації обліку і управління.

Серед клієнтів компанії «Перший БІТ»: SkyMall, OceanPlaza, LG, «Індезіт Україна», «АВК», «Житомирські Ласощі», «Миколаївгаз», «Слов'яночка» та багато інших.

» продаж основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів (далі - МНМА), які вже введені в експлуатацію?
Новости