• Главная <
  • Галерея
  • Карта сайта
  • Наши контакты
  • Обратная связь

Посадові обов'язки головного бухгалтера

Головного бухгалтера називають «другою особою» організації Головного бухгалтера називають «другою особою» організації. Адже без узгодження з ним не проходить жодної серйозної угоди, а в багатьох компаніях без його підпису не здійснюється жодного платежу. Головний бухгалтер - людина, наділена великими повноваженнями і виконує масу серйозних обов'язків в компанії. Які саме обов'язки лежать на його плечах?

Основні посадові обов'язки головного бухгалтера

Розберемо по пунктах, що ж зазвичай зобов'язаний робити головбух в організації.

1. Якісно організувати роботу по постановці і здійсненню облікового процесу в компанії. Основна мета цієї роботи - забезпечити надання всім зацікавленим особам повної і достовірної інформації про фінансово-господарської діяльності та загальному фінансово-майновий стан організації.

2. Грамотно сформувати облікову політику, що відповідає всім сучасним вимогам законодавства з питань оподаткування та бухгалтерський облік. Облікова політика - основний документ організації. При її складанні повинні враховуватися: специфіка умов здійснення діяльності компанії, структура організації, її масштаб, галузева приналежність і інші особливості. Грамотно складена облікова політика дозволяє вчасно отримати важливу інформацію для планування, контролю, аналізу, а також для оцінки фінансового становища компанії і результатів її діяльності.

3. Головний бухгалтер очолює роботу щодо розроблення та затвердження робочого плану рахунків для організації бухгалтерського обліку, а також по підготовці форм первинних документів і внутрішньої бухгалтерської звітності. Він забезпечує порядок проведення інвентаризації, стежить за організацією системи внутрішнього контролю над правильністю оформлення документів, а також контролює дотримання технології обробки облікової інформації та її захист від вільного доступу.

4. Головбух керує формуванням інформаційної системи бухгалтерського обліку і призводить її в повну відповідність з вимогами, що пред'являються законодавством до всіх видів обліку на підприємстві.

5. Саме на головного бухгалтера лежить обов'язок по організації ведення облікових регістрів, з дотриманням сучасних методів обліку і контролю.

6. Також він забезпечує своєчасне і точне відображення на робочих рахунках бухгалтерського обліку вироблених господарських операцій, руху активів, формування доходів і витрат, виконання зобов'язань організації.

7. На головного бухгалтера також лежить обов'язок по контролю над дотриманням порядку оформлення первинної документації.

8. Головний бухгалтер повинен забезпечити інформацією управлінський облік. Він формує внутрішню управлінську звітність, забезпечує керівництво актуальними відомостями, необхідними для прийняття управлінських рішень.

9. Керівник бухгалтерії також зобов'язаний забезпечити своєчасне і повне перерахування всіх податків, зборів, внесків та інших обов'язкових платежів до бюджету і в позабюджетні соціальні фонди, а також сум повернення позик і кредитів, погашення заборгованості по позиках та іншим кредитним зобов'язанням. Він стежить за правильністю нарахування та виплати заробітної плати співробітникам, здійснює документальні ревізії в підрозділах компанії.

10. Головний бухгалтер бере безпосередню участь у фінансовому аналізі і в розробці податкової політики компанії на основі даних бухгалтерського обліку. Він готує пропозиції для поліпшення фінансового стану організації, ліквідації втрат і непродуктивних витрат.

11. На ньому лежить обов'язок по дотриманню фінансової і касової дисципліни, дотримання кошторисів витрат і контролю над законністю списання нестач, заборгованості та інших втрат.

12. Головбух бере участь в документальному оформленні нестач, незаконного витрачання грошових коштів і цінностей, здійснює контроль над передачею матеріалів до слідчих і судових органів.

13. Головний бухгалтер відповідає за складання звітів про виконання бюджетів та кошторисів, а також за підготовку бухгалтерської, податкової та статистичної звітності і подання її в затвердженому порядку до контролюючих органів.

14. Він відповідальний за зберігання бухгалтерських документів і здачу їх в архів.

15. Головний бухгалтер надає інформаційну та методичну підтримку керівникам відділів та іншим працівникам компанії з усіх питань бухгалтерського обліку, звітності, контролю та аналізу діяльності.

16. Головбух керує співробітниками бухгалтерії і організовує їх роботу, а також стежить за підвищенням їх кваліфікації.

Якщо головний бухгалтер не виконує свої зобов'язання, згідно із законом для нього настає досить серйозна відповідальність. Як видно з вищесказаного, обов'язків у головбуха - «віз і маленький візок». Саме тому ця посада вважається по-справжньому відповідальною і складною.

Головний бухгалтер відповідає за легітимність і оптимальність створеної ним системи обліку на підприємстві, а також за його фінансове здоров'я. Саме на досягнення цих цілей і направлено виконання всіх його основних обов'язків. А найголовніше - виконання посадових обов'язків головбухом дозволить компанії уникнути багатьох неприємностей, пов'язаних з дотриманням законних вимог державних контролюючих органів.

Василиса Мезенцева

дивіться статтю За що відповідає головний бухгалтер?

(Поки оцінок немає)
(Поки оцінок немає)   Завантаження Завантаження ...

Які саме обов'язки лежать на його плечах?
Новости