• Главная <
  • Галерея
  • Карта сайта
  • Наши контакты
  • Обратная связь

«Зелена економіка» - безальтернативна модель майбутнього

«Зелена економіка» - безальтернативна модель майбутнього

Автор: Артем Кір'янов ,

30 жовтня в Цюріху завершив свою роботу Російсько-швейцарський екологічний форум «Чисте місто», співорганізаторами якого від російської сторони виступили благодійний фонд соціальних ініціатив «Мир і гармонія», Загальноросійський екологічного громадський рух "Зелена Росія", фестиваль «Російські культурні сезони».
Роботу Форуму відкрив Перший заступник голови Комітету Державної Думи по промисловості, Координатор Депутатської групи зі зв'язків з Парламентом Швейцарської Конфедерації, віце-президент Союзу Машинобудівників Росії Володимир Гутен.
Основне завдання форуму - вивчення можливостей просування передового швейцарського досвіду в області чистих технологій з урахуванням особливостей муніципальної інфраструктури - була виконана в повному обсязі. Презентації швейцарських партнерів, ознайомлення з практичним досвідом роботи сміттєспалювальних заводів дали серйозну поживу для роздумів учасникам форуму.
Поточна парадигма економічного розвитку країни, заснована на експортно-сировинної моделі, знаходиться в кризі. При цьому до цих пір не запропоновано реальних альтернатив економічного зростання, здатних забезпечити істотний ривок і зняти залежність російської економіки від ресурсного сектора. Разом з тим, у світі набирає обертів новий «мейнстрім» економічного зростання - «зелена економіка», в стороні від якого поки ще перебуває Росії. Дана модель заснована на підвищенні ефективності використання природних ресурсів, енергоефективності, використання відновлюваних джерел енергії, екологічної стійкості, а також інноваційності та розвитку економіки знань. В результаті в розвинених країнах створюється абсолютно нова економічна концепція, яка сприяє поступальному зростанню національного добробуту при зниженні навантаження на навколишнє середовище.
Розуміння цього спонукало в рамках роботи Громадської палати сформувати Робочу групу з питань «зеленої економіки»; члени ОП РФ, які брали участь в роботі Форуму, підтримали курс на розвиток екологічно орієнтованих економічних відносин, активну участь населення в обговоренні і вирішенні екологічних питань, участь громадян в профілактиці екологічних злочинів. У тому числі йшлося і про механізми громадського контролю в рамках боротьба з екологічними злочинами.
Відповідно до Федерального закону «Про основи соціального контролю в Російській Федерації», загальним політичним трендом участі представників громадськості в контролі реалізації державної політики по галузях, вбачається за необхідне створення механізмів громадського контролю в сфері охорони навколишнього середовища. Громадські палати всіх рівнів, як законодавчо визначені суб'єкти громадського контролю, покликані стати основою широкої коаліції громадських і некомерційних об'єднань, представників експертного співтовариства з метою виявлення і боротьби з екологічними злочинами.
У тому числі одним з найважливіших напрямків застосування механізмів громадського контролю (в тому числі громадського моніторингу правозастосовчої практики) є реалізація державної політики у сфері поводження з твердими комунальними відходами. Федеральним законом від 29 грудня 2014 р №458-ФЗ були внесені поправки в Федеральний закон від 24 червня 1998 р №89-ФЗ "Про відходи виробництва і споживання", що заклали основу нової системи державного регулювання в сфері поводження з твердими комунальними відходами. Основні положення Закону в частині поводження з твердими комунальними відходами вступають в силу з 1 січня 2016 р З 2016 суб'єктами Російської Федерації затверджуються схеми поводження з відходами та регіональні програми в галузі поводження з відходами, будуть визначені регіональні оператори, що організують роботу по збору, транспортуванню , оброблення, утилізації та розміщення твердих комунальних відходів.
Вибір регіональних операторів, здійснення ними ефективної діяльності на території регіону вимагає формування нової якості відносин між органами державної влади суб'єктів федерації, представниками бізнес-спільноти та інститутами громадянського суспільства в інтересах непогіршення екологічної обстановки та забезпечення екологічної безпеки.
Відповідно до метою державної політики в сфері поводження з твердими комунальними відходами, визначеної як зниження антропогенного впливу на навколишнє середовище, для забезпечення високих показників ефективності реалізації державної політики і врахування інтересів суб'єктів підприємництва, представляється доцільним створення і розвиток підтримують механізмів реалізації державної політики в сфері поводження з твердими комунальними відходами. Створення і використання таких механізмів соціальної взаємодії і контролю дозволить моделювати як регіональну, так і федеральну повістку в сфері поводження з твердими комунальними відходами, забезпечити режим ефективного вирішення соціальних конфліктів, сформувати сприятливу суспільне середовище в інтересах громадян.
Охорона навколишнього середовища - одна з найбільш актуальних проблем сучасності. Удосконалення діяльності щодо забезпечення екологічної безпеки, запобігання негативного техногенного впливу на навколишнє середовище і ліквідації екологічних збитків, пов'язаного з господарською діяльністю, - один із пріоритетних напрямків діяльності російської держави.
В цілому, завданням загальнодержавної ваги є створення в країні налагодженої, ефективної системи екологічної освіти і виховання, функціонування якої має сприяти формуванню у населення дбайливого ставлення до рослинного і тваринного світу, природного комплексу в цілому. При цьому не треба забувати і про те, що будь-яка екологічна проблема повинна вирішуватися з урахуванням даностей наявної інфраструктури і реальних можливостей економіки країни, регіону, муніципалітету.

Рубрика: Екологія

Новости