• Главная <
 • Галерея
 • Карта сайта
 • Наши контакты
 • Обратная связь

Індекс прибутковості: правила розрахунку і принципи практичного застосування

 1. Ви дізнаєтеся:
 2. Визначення та призначення індексу прибутковості
 3. Практичне застосування показника ІД
 4. Як за допомогою Excel прогнозувати попит і рівень прибутковості
 5. Складнощі в розрахунку індексу прибутковості
 6. Формула індексу прибутковості і приклад її практичного застосування
 7. Формула розрахунку
 8. приклад розрахунку
 9. Розрахунок ВД за допомогою спеціалізованих програм
 10. Область практичного використання індексу прибутковості
 11. Плюси і мінуси використання ВД при оцінці інвестиційного проекту

Розрахунок індексу прибутковості дозволяє зрозуміти співвідношення майбутніх доходів до понесених при реалізації проекту витрат. Важливим плюсом показника є можливість введення в обчислення дисконтування, що дозволяє врахувати зміну вартості фінансових ресурсів.

Ви дізнаєтеся:

 • Що таке індекс прибутковості і де цей параметр застосовується на практиці.
 • Які існують складності в обчисленні індексу інвестиційної дохідності.
 • Які рішення приймаються на основі індексу прибутковості.
 • Які плюси і мінуси практичного використання індексу прибутковості проекту.

Головною метою фінансових вкладень виступає одержання прибутку. Тому при оцінці привабливості проекту серйозну увагу завжди приділяється таким параметром, як індекс прибутковості інвестицій (ВД).

Цей параметр заслужено вважається одним з ключових критеріїв рішення про початок реалізації будь-якого проекту, особливо в ситуації, якщо розглядаються серйозні за обсягами фінансові вкладення.

Визначення та призначення індексу прибутковості

В якості синонімів індексу прибутковості інвестицій застосовуються такі поняття, як індекс прибутковості або індекс рентабельності.

У спеціалізованій літературі також наводяться кілька англомовних позначень - PI (Profitability Index), PVI (Present value index), benefit cost ratio і безліч інших.

Що стосується визначень даного поняття, їх теж використовується кілька. Самий традиційний варіант звучить так: під індексом прибутковості проекту розуміється показник, що визначає ефективність інвестицій шляхом зіставлення планованого доходу і вкладених фінансових коштів.

Більш складне визначення передбачає присутність тимчасового чинника. У подібній ситуації індекс прибутковості і рентабельності інвестицій означає співвідношення дисконтованої величини доходів до розміру вкладеного в проект капіталу.

«Ніколи не інвестуйте гроші в ідею, якщо не можете пояснити її на пальцях».

Пітер Лінч, керуючий ІФ Fidelity Magelan

Даний показник дозволяє зрозуміти, наскільки ефективними виявилися вкладення, причому при більш точній оцінці враховується і фактор часу. Це дозволяє отримати об'єктивну картину, не спотворене інфляційними процесами та іншими факторами зовнішнього впливу.

Практичне застосування показника ІД

Найчастіше розрахунок індексу прибутковості набагато складніше його інтерпретації.

Виходячи з отриманого значення параметра, інвестиційному проекту дається така оцінка:

 • ВД <1. Проект є безперспективним і не повинен розглядатися з точки зору отримання прибутку. Його запуск можливий виключно з неекономічних міркувань, так як планований обсяг надходжень менше величини вкладень.
 • ВД = 1. Плановані доходи дорівнюють вкладеного капіталу. Як наслідок, розглянутий проект не приносить ні прибутку, ні збитків. Для прийняття рішення про реалізацію він вимагає доопрацювання шляхом внесення будь-яких змін, здатних підвищити прибутковість інвестицій.
 • ІД> 1. Доходи перевищують витрати, що дозволяє говорити про отримання прибутку. Від її величини залежить рішення про запуск інвестиційного проекту .
 • ІД1> ІД2. Індекс прибутковості першого проекту перевищує аналогічний параметр другого, тому з економічної точки зору доцільніше віддати перевагу більш вигідним варіантом інвестицій.

У кожному конкретному випадку оцінка інвестиційної привабливості проекту враховує не тільки індекс прибутковості, але і ряд інших показників, наприклад, величину вкладень, термін окупності і т. Д.

Індекс прибутковості виступає одним з найбільш наочних і об'єктивних параметрів, що дозволяють порівняти проекти один з одним з урахуванням їх економічної спроможності. Тому розрахунок індексу прибутковості є обов'язковою складовою будь-якого бізнес-плану.

Як за допомогою Excel прогнозувати попит і рівень прибутковості

Замість громіздких формул для прогнозу попиту можна використовувати один графік в Excel, який будується виходячи з даних про продажі компанії. За допомогою графіка прогнозуються продажу на місяць, кілька місяців або рік. Щоб реалізувати цей метод, вам буде потрібно Excel, кілька хвилин і стаття електронного журналу «Комерційний директор».

Складнощі в розрахунку індексу прибутковості

Обчислення індексу прибутковості або рентабельності проекту є розрахунок співвідношення двох параметрів - величини доходів і розміру фінансових вкладень. Визначити суму інвестицій простіше, ніж передбачуваний в майбутньому дохід, як в частині термінів його надходження, так і розміру.

На стабільність майбутніх грошових потоків істотно впливає велика кількість чинників, як макро-, так і мікроекономічних. Серед найбільш значущих і складно передбачуваних можна виділити наступні:

 • коливання попиту і пропозиції, викликані сезонністю,
 • зміна рівня доходів населення;
 • рівень інфляції, безпосередньо зачіпає як вартість продажів, так і ціну придбання сировини і матеріалів, необхідних для виробництва продукції;
 • ставка рефінансування Центробанку РФ, що впливає на умови і доступність кредитних фінансових ресурсів.

«Коли справа стосується прибутку, час завжди на вашому боці. Але якщо мова йде про витрати, воно - головний ваш ворог ».

Джон Богл, творець The Vanguard Group

Для обліку параметрів в формулу розрахунку ІД вводиться фактор часу. Існує чимало способів розрахунку ставки дисконтування, що дозволяє врахувати зміну вартості фінансових ресурсів з плином часу. В результаті всі використовувані в обчисленнях показники приводяться до порівнянної ціною грошових коштів, яка склалася на момент розрахунку.

Формула індексу прибутковості і приклад її практичного застосування

В економічній літературі і на тематичних інтернет-ресурсах наводиться кілька формул, що дозволяють зробити обчислення індексу прибутковості інвестицій.

Розглянути найпростішу з них.

Формула розрахунку

ВД = ЧДД / ІР, де:

 • ЧДД - величина чистого дисконтованого доходу (при менш точних обчисленнях допускається використання звичайного доходу), розрахованого за конкретний період часу;
 • ІР - сума інвестиційних витрат, яка обчислюється за цей же проміжок часу.

приклад розрахунку

Як приклад використання цієї формули можна з її допомогою визначити ВД для таких вихідних умов:

 • величина інвестиційних вкладень - 300 тис. руб .;
 • час реалізації проекту - 2 роки;
 • розмір щорічно одержуваного доходу - 220 тис. руб .;
 • ставка дисконтування, що враховує зниження вартості грошей - 12%.

Розрахунок індексу прибутковості, виконаний із застосуванням стартових даних, виглядає наступним чином:

ВД = (220 000 / (1 + 0,12) + 220 000 / (1 + 0,12) 2) / 300 000 = (196 429 + 175 383) / 300 000 = 1,24.

Виходячи з отриманого значення індексу прибутковості інвестицій, рівного 1,24, проект є прибутковим навіть з урахуванням високої ставки дисконтування, закладеної в розрахунок. Тому рішення про його реалізації економічно виправдано, якщо відсутні інші проекти, що мають ще більш високий ВД.

«Інвестування не повинно бути інтригуючим і захоплюючим. Воно повинно бути нудним ».

Пол Самуельсон, лауреат Нобелівської премії

Розрахунок ВД за допомогою спеціалізованих програм

Наведений вище приклад розрахунку індексу прибутковості можна віднести до гранично простим, так як він враховує мінімальну кількість параметрів при невеликому терміні реалізації проекту. Тому всі необхідні обчислення можуть бути виконані за допомогою звичайного калькулятора або Excel.

У ситуації, коли мова йде про складні інвестиційних проектах, які передбачають багаторічну реалізацію і облік більшої кількості параметрів, доцільно використовувати для обчислень спеціалізовані сервіси. Їх кількість сьогодні величезна, причому завантажити майже будь-яку програму можна безкоштовно.

Це дозволить оперативно проводити складні розрахунки, отримуючи на виході масив даних для подальшого аналізу. За бажанням користувача результати обчислень відображаються як в таблиці, так і у вигляді наочних графіків або діаграм.

Однак необхідно розуміти принцип роботи подібних програм, акуратно дотримуватися інструкцій щодо їх застосування і пам'ятати, що точність обчислень і подальшої інтерпретації значення ІД в серйозній мірі залежить від правильності вихідних даних. Причому до їх числа відносяться і складно прогнозовані параметри, описані вище.

Причому до їх числа відносяться і складно прогнозовані параметри, описані вище

Область практичного використання індексу прибутковості

Індекс прибутковості активно використовується не тільки керівниками компаній, але і відповідальними за певні напрямки роботи підприємства співробітниками, наприклад, аналітиками, юристами, бухгалтерами та економістами.

Як правило, індекс прибутковості стає одним з ключових показників при прийнятті рішень щодо наступних питань:

 • Вибір самого привабливого з фінансової точки зору проекту з кількох розроблених для практичної реалізації.
 • Аналіз рентабельності проекту, що знаходиться в процесі реалізації або вже завершеного. При цьому планові значення ІД порівнюються з фактичними, що дозволяє дати оцінку виконаного при підготовці проекту планування і прогнозування.
 • Аналіз перспективності певних сегментів ринку з точки зору виходу на них з новим продуктом.
 • Прогноз економічної доцільності ідей подальшого розвитку бізнесу.
 • Визначення величини бюджету, необхідного для реалізації того чи іншого проекту.
 • Збір інформації для подальшого аналізу ефективності реалізованого проекту і прийняття рішення про подальші інвестиції в нього.
 • Підготовка бізнес-плану і обчислення мінімально можливого рівня прибутковості і рентабельності проекту.
 • Розрахунок вартості товару, роботи або послуги, виходячи з встановленої норми прибутковості по проекту.

Настільки широке застосування індексу інвестиційної дохідності пов'язано з тим, що даний параметр наочно показує ефективність вкладень. Додаткову привабливість використання ВД для інвестора надає можливість враховувати зміну вартості грошових коштів у часі, для чого достатньо ввести в розрахунок ставку дисконтування.

Плюси і мінуси використання ВД при оцінці інвестиційного проекту

Популярність індексу прибутковості і його повсюдне застосування пояснюється очевидними перевагами цього показника. До їх числа відносяться:

 • можливість зручного і наочного порівняння фінансової привабливості інвестиційних проектів , Що розрізняються за масштабом, величиною необхідних вкладень, терміну реалізації та іншим параметрам;
 • застосування ставки дисконтування, що дозволяє враховувати тимчасові зміни вартості грошових коштів, вкладених в проект;
 • наявність великої кількість сервісів, що дозволяють виконувати різноманітні розрахунки швидко, точно і з можливістю наочного зіставлення отриманих результатів.

Але є і деякі недоліки і складності практичного застосування індексу прибутковості. Вони знаходять своє вираження в наступних проблемах:

 • трудність прогнозування впливу на вартість грошей численних макро- і мікроекономічних чинників;
 • складність визначення ключового вихідного параметра для різних за сумою вкладень і строків здійснення проектів;
 • проблеми при оцінці ступеня впливу на прогнозовані грошові потоки і, як наслідок, успішність проекту нематеріальних чинників.

Перераховані складності практичного застосування індексу інвестиційної дохідності не скасовують необхідності використання параметра при оцінці фінансової привабливості проектів.

Однак вони вимагають більш серйозного ставлення до визначення вихідних даних для розрахунку та інтерпретації отриманих результатів. В цьому випадку вироблені обчислення і значення індексу прибутковості допоможуть керівнику прийняти економічно виправдане рішення.

Новости