• Главная <
 • Галерея
 • Карта сайта
 • Наши контакты
 • Обратная связь

САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА-ДОЛЖНИКА ЯК СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА

В сучасних умовах ведення підприємницької діяльності ніхто не застрахований від ризиків. Одним з найважливіших ризиків можна вважати банкрутство підприємства. Саме в зв'язку з неможливістю дати гарантію на відсутність неспроможності підприємства в майбутньому, були винайдені і узаконені заходи, спрямовані на попередження банкрутства, а так само методи щодо виходу з цього стану.

Такі процедури передбачені чинним законодавством, зокрема Законом Російської Федерації №127-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)» від 26 жовтня 2002 року (у останній редакції), а так само 65 статтею Цивільного кодексу Російської Федерації «Неспроможність (банкрутство) юридичної особи »від 30.11. 1994 №51-ФЗ (в останній редакції) [1, 2].

Однією з таких систем заходів є санація. Її метою є саме запобігання можливому банкрутства підприємства або збільшення його конкурентоспроможності та спрямована вона на поліпшення фінансового стану компанії [1]. Більш наочно мети представлені на наступній схемі (рис. 1).

Малюнок 1. Мета санації

У комплексі заходів першочерговими є:

 • скорочення величини кредиторської та дебіторської заборгованості;
 • оптимізація витрат на виробництво продукції;
 • припинення діяльності нерентабельних виробництв.

У деяких випадках можливі такі заходи:

 • державна допомога у вигляді субсидій, зниження ряду податкових ставок, надань позик на вигідних умовах;
 • використання прикладного законодавства, зокрема - застосування антимонопольних законів і т.п .;
 • зменшення обсягу акціонерного капіталу, за допомогою скорочення кількості випущених акцій і т.п .;

Типи заходів, що проводяться при санації підприємства-боржника, представлені на малюнку 2.

Типи заходів, що проводяться при санації підприємства-боржника, представлені на малюнку 2

Малюнок 2. Типи заходів, що проводяться при санації

Всі перераховані вище заходи спрямовані на досягнення чи відновлення платоспроможності підприємства, а також його прибутковості і конкурентоспроможності на довгий термін [4]. Особливу увагу при проведенні санування приділяється заходи з фінансової та економічної спрямованістю. Саме вони показують характер фінансових відносин, що виникають при мобілізації і залученні як внутрішніх, так і зовнішніх джерел санації компанії. Зазвичай, такими є кошти, отримані з умовами позик і власності не поворотному або безповоротній основі [3].

Процес санації підприємства означає, що підприємство-боржник отримує в ході проведеної процедури фінансові кошти, які підприємство повинно направити на погашення заборгованості перед контрагентами, оплату податкових заборгованостей і, якщо це можливо, відновлення платоспроможності підприємства-боржника.

Однак за підсумком проведення санації на підприємстві повинні бути певні результати, на які вона спрямована (рис. 3).

Малюнок 3. Очікувані результати від санації

Також не варто забувати про те, що підприємству-боржнику необхідно виконувати певний список вимог, таких як:

 • запобігання витрат, які не спрямованих на вихід із кризового стану;
 • прийняття таких заходів, які приведуть до максимального задоволення вимог кредиторів;
 • мати потенціал в подальшому, на який націлені процедури санування.

Крім того, в залежності від масштабу неспроможності підприємства та типу допомоги, що надається йому ззовні, існує два види санування:

 1. Санації, спрямовані на реорганізацію боргових зобов'язань підприємства (не відбувається зміна статусу юридичної особи, заходи проводяться тільки якщо характер проблем тимчасовий). Допомогти в такому випадку може кредит, виданий як державою (за умови того, що підприємство державне), так і комерційним банком або іншою юридичною особою.
 2. Санації зі зміною поточного статусу юридичної особи (здійснюються при більш усугублённом кризовому стані компанії).

У другому випадку форм проведення санації досить багато і вони по-своєму різноманітні (рис. 4).

4)

Малюнок 4. Форми санації зі зміною статусу юр. особи.

Також в будь-якому випадку здійснення санування необхідний бізнес-план і прогнозування економічної ситуації, як в довгостроковому, так і в короткостроковому періоді. Завершеним процес буде вважатися в разі, якщо були досягнуті цілі щодо поліпшення фінансової ситуації підприємства-боржника або в разі оголошення його банкрутом, при цьому процес санування не повинен перевищувати 18 місяців (крім випадків продовження з боку арбітражного суду на термін до 6 місяців).

Ефективність санації розраховується в ході співвідношення результатів (або ефекту санації) з витратами на її здійснення в звичайно обраної формі, а також шляхом оцінки доцільності як всього процесу, так і оцінки альтернативних форм санування.

Підсумувавши все вищеперелічене, можна зробити висновок про те, що, незважаючи на складність даних процедур, санування залишається одним з головних інструментів з попередження неспроможності підприємств, особливо в разі системоутворюючих підприємств.

Список літератури:

 1. Федеральний закон "Про неспроможність (банкрутство)" від 26.10.2002 N 127-ФЗ (остання редакція) // КонсультантПлюс [Електронний ресурс] - Режим доступу. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (Дата звернення 31.01.2018)
 2. Цивільний Кодекс РФ. Частина перша. // КонсультантПлюс [Електронний ресурс] - Режим доступу. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (Дата звернення 31.01.2018)
 3. Крижановський В.Г., Лапенков В.І. Антикризове управління. - М .: ІВЦ «Рассіана», 2007.
 4. Коротченко А.М. Санація підприємства в галузі: навч. посібник. - М .: Проспект, 2016. - 164 с.

Новости