• Главная <
 • Галерея
 • Карта сайта
 • Наши контакты
 • Обратная связь

Заповнення графи 44 ДТ. Інструкція щодо заповнення митної декларації

 1. як заповнювати
 2. Зверніть увагу
 3. поширені помилки

У графі 44 ДТ зазначаються відомості про документи, на підставі яких заповнена ДТ, що підтверджують заявлені відомості про кожен товар, зазначеному в графі 31 ДТ. У графі 44 ДТ зазначаються відомості про документи, на підставі яких заповнена ДТ, що підтверджують заявлені відомості про кожен товар, зазначеному в  графі 31  ДТ

як заповнювати

Документи, що підтверджують відомості, заявлені у митній декларації, повинні бути у декларанта на момент подання митної декларації, за винятком випадків, коли виходячи з особливостей митного декларування товарів, встановлених законодавством про митне регулювання держав - членів Союзу відповідно до пункту 8 статті 104 ТК ЄАЕС або певних статтями 114 - 117 ТК ЄАЕС, такі документи можуть бути відсутніми на момент подачі митної декларації.

Відомості про кожний документ вказуються з нового рядка з проставленням його коду відповідно до класифікатором видів документів і відомостей і через знак роздільник «/» - ознаки, що підтверджує подання або неподання документа при подачі ДТ (далі - ознака):

 • «0» - відповідно до пункту 7 статті 109 ТК ЄАЕС подача декларації на товари не супроводжується поданням митному органу документів, що підтверджують відомості, заявлені в декларації на товари, за винятком випадків, передбачених абзацом другим пункту 7 статті 109. Але при цьому необхідно врахувати пункт 1 статті 325 ТК ЄАЕС .

Приклади 01193/0 750 005 283 852 ВІД 11.02.2014 ПО 11.03.2014
02017/0 172MAD00118241 ВІД 03.03.2014
03011/0 4187-65 ВІД 25.01.2014 55102/110314/0000123
01999/0 зобов'язується подати ДО 24.04.2014

У графі вказуються з нового рядка під відповідним кодом згідно класифікатором видів документів і відомостей для кожного (окремого) документа:

 • номер, дата і термін дії (в разі якщо термін дії обмежений) документа, що підтверджує дотримання заборон і обмежень;
 • при декларуванні товарів, щодо яких встановлено ліцензування (у разі якщо ліцензія містить додаток) - номер ліцензії і через знак роздільник «/» порядковий номер товару з цього додатку, а при наявності генеральної ліцензії після номера генеральної ліцензії через знак роздільник «/» - порядковий номер переліку товарів до генеральної ліцензії і далі через знак роздільник «/» порядковий номер товару за вказаною переліку;
 • номера (реєстраційні номери) і дати (при наявності дат) транспортних (перевізних) документів, за якими здійснювалася міжнародне перевезення або перевезення під митним контролем із застосуванням митної процедури митного транзиту, якщо стосовно товарів, що декларуються перед їх приміщенням під заявлену митну процедуру або завершенням дії раніше заявленої митної процедури здійснювалася міжнародне перевезення або товари перевозилися за митною процедурою митного транзиту;
 • реєстраційний номер декларації на товари щодо раніше ввезених ідентичних товарів у випадку, передбаченому пунктом 6 Положення про особливості контролю митної вартості товарів, затвердженого Рішенням ЄЕК від 27.03.2018 № 42 ;
 • номер і дата документа, що підтверджує цільове призначення товарів;
 • номер і дата видачі сертифіката про походження товарів, код країни відповідно до класифікатором країн світу , В якій видано сертифікат, якщо відповідно до міжнародних договорів та актами, складовими право Союзу, вимагається надання документа, що підтверджує країну походження товарів, у вигляді сертифіката про походження товарів;
 • найменування документа, номер (при його наявності), дата і термін дії (в разі, якщо термін дії обмежений), що підтверджує наявність пільг або особливостей зі сплати митних платежів, а також код виду платежу відповідно до класифікатором видів податків, зборів та інших платежів, справляння яких покладено на митні органи ;
 • номер, дата і термін дії (при його наявності) документа, що засвідчує реєстрацію особи як резидента (учасника) вільної (спеціальної, особливої) економічної зони (далі - СЕЗ (ОЕЗ));
 • номер і дата документа, що свідчить про включення до Реєстру уповноважених економічних операторів, і через знак роздільник «/» вказується код виду спеціальних спрощень відповідно до класифікатором видів спеціальних спрощень ;
 • при розміщенні товарів у митні процедури переробки на митній території, переробки для внутрішнього споживання або переробки за межами митної території, а також при декларуванні продуктів переробки, товарів, що не зазнали операцій з переробки, відходів і залишків товарів - номер і дата видачі документа про умови переробки товарів на митній території, переробки товарів для внутрішнього споживання або переробки за межами митної території, а в Республіці Білорусь додатково вказуються термін д йствія зазначеного документа і заявляється термін переробки товарів (XX.XX.XXXX - день, місяць, рік);
 • номера і дати інших документів і (або) відомості про зобов'язання, надання яких передбачено відповідно до умов митних процедур, а також номери і дати інших документів і (або) інші відомості, які підлягають вказівкою в ДТ.

Зверніть увагу

1. При декларуванні товарів, що переміщуються в незібраному або розібраному вигляді, в тому числі некомплектному або незавершеному вигляді, протягом встановленого періоду часу, з поданням митному органу повідомлення про плановані поставках (дозволу на декларування) зазначених товарів в графу 44 вносяться номер і дата такого документа.

2. У Російській Федерації при декларуванні лісоматеріалів в графі 44 додатково вказуються номер і дата подання декларації про угоди з деревиною.

(Абзац введений Рішенням ЄЕК від 24.04.2017 № 35 )

3. У Російській Федерації при декларуванні товарів у митній процедурі СТЗ в графі 44 додатково вказуються:

 • номер і дата федерального закону, відповідно до якого створена і функціонує ВЕЗ (ОЕЗ);
 • номер, дата і термін дії угоди про здійснення діяльності на території СЕЗ (ОЕЗ) або для резидентів ВЕЗ (ОЕЗ) в Калінінградській області номер, дата і термін дії інвестиційної декларації;
 • номер і дата підтвердження про фіксації відомостей в Єдиній державній автоматизованій системі обліку обсягу виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції.

3. У Російській Федерації при приміщенні під митні процедури випуску для внутрішнього споживання або переробки для внутрішнього споживання товарів, які є предметом укладених Міністерством економічного розвитку Російської Федерації і російським юридичною особою угод про ввезення товарів, призначених для промислового складання моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705 ТН ЗЕД ЄАЕС, їх вузлів і агрегатів, щодо яких застосовуються тарифні пільги, в графі 44 додатково зазначаються відомості про підтверджуючі документи відповідно до класифікатором видів документів і відомостей .

поширені помилки

Згідно з пунктом 7 статті 109 ТК ЄАЕС , Подача декларації на товари не супроводжується поданням митному органу документів, що підтверджують відомості, заявлені в декларації на товари, за винятком випадків, коли ДТ подається на паперовому носії. Увага! При подачі ДТ в електронному вигляді в підграфі «Ознака» вказується «0».

При цьому, згідно з пунктом 1 статті 325 ТК ЄАЕС , Якщо подача митної декларації не супроводжувалася поданням документів, що підтверджують відомості, заявлені у митній декларації, митний орган має право щодо перевіряються відомостей вимагати від декларанта документи, відомості про яких вказані в митній декларації.

Відповідно документи, що підтверджують відомості, заявлені у митній декларації, повинні бути у декларанта на момент подання митної декларації.


Новости