• Главная <
 • Галерея
 • Карта сайта
 • Наши контакты
 • Обратная связь

Education in Great Britain - Освіта в Великобританії (5), усна тема з англійської мови з перекладом. Топіки. - docbaza.ru

[ переклад даного тексту ]
[ вивести тему і переклад паралельно на одній сторінці ]
[ переклад тексту за версією GOOGLE-перекладача ]

Twelve million children attend about 40.000 schools in Britain. Education in Great Britain is compulsory and free for all children between the ages of 5 and 16. There are many children who attend a nursery school from the age of 3, but it is not compulsory. In nursery schools they learn some elementary things such as numbers, colours, and letters. Apart from that, babies play, have lunch and sleep there. Whatever they do, there is always someone keeping an eye on them.

Compulsory education begins at the age of 5 when children go to primary school. Primary education lasts for 6 years. It is divided into two periods: infant schools (pupils from 5 to 7 years old) and junior schools (pupils from 7 to 11 years old). In infant schools children do not have real classes. They mostly play and learn through playing. It is the time when children just get acquainted with the classroom, the blackboard, desks and the teacher. But when pupils are 7, real studying begins. They do not already play so much as they did it in infant school. Now they have real classes, when they sit at desks, read, write and answer the teacher's questions.

Compulsory secondary education begins when children are 11 or 12 and lasts for 5 years. Secondary school is traditionally divided into 5 forms: a form to each year. Children study English, Mathematics, Science, History, Art, Geography, Music, a Foreign language and have lessons of Physical training. Religious education is also provided. English, Mathematics and Science are called "core" subjects. At the age of 7,11 and 14 pupils take examinations in the core subjects.

There are 3 types of state secondary schools in Great Britain. They are:

1) comprehensive schools, which take pupils of all abilities without exams. In such schools pupils are often put into certain sets or groups, which are formed according to their abilities for technical or humanitarian subjects. Almost all senior pupils (around 90 per cent) go there;

2) grammar schools, which give secondary education of a very high standard. Entrance is based on the test of ability, usually at 11. Grammar schools are single sexed schools;

3) modern schools, which do not prepare pupils for universities. Education in such schools gives good prospects for practical jobs.

After five years of secondary education, at the age of 16, pupils take the General Certificate of Secondary Education (GCSE) examination. When they are in the third or in the forth form, they begin to choose their exam subjects and prepare for them.

After finishing the fifth form pupils can make their choice: they may either leave school and go to a Further Education College or continue their education in the sixth form. Those who stay at school after GCSE, study for 2 more years for "A '(Advanced) Level Exams in two or three subjects which is necessary to get a place at one of British universities.

There are also about 500 private schools in Great Britain. Most of these schools are boarding ones, where children live as well as study. Education in such schools is very expensive, that's why only 5 per cent of schoolchildren attend them. Private schools are also called preparatory (for children up to 13 years old) and public schools (for pupils from 13 to 18 years old). Any pupil can enter the best university of the country after leaving this school. The most famous British public schools are Eton, Harrow and Winchester.

After leaving secondary school young people can apply to a university, a polytechnic or a college of further education.

There are 126 universities in Britain. They are divided into 5 types:

The Old ones, which were founded before the 19th century, such as Oxford and Cambridge;

The Red Brick, which were founded in the 19th or 20th century;

The Plate Glass, which were founded in 1960s;

The Open University It is the only university offering extramural education. Students learn subjects at home and then post ready exercises off to their tutors for marking;

The New ones. They are former polytechnic academies and colleges.

The best universities, in view of "The Times" and "The Guardian", are The University of Oxford, The University of Cambridge, London School of Economics, London Imperial College, London University College.

Universities usually select students basing on their A-level results and an interview.

After three years of study a university graduate get the Degree of a Bachelor of Arts, Science or Engineering. Many students then continue their studies for a Master's Degree and then a Doctor's Degree (PhD).

У Великобританії 12 мільйонів дітей відвідують близько 40 тисяч шкіл. Освіта тут обов'язкове і безкоштовне для дітей від 5 до 16 років. Багато дітей йдуть в дитячий сад, коли їм виповнюється 3 роки, але це не обов'язково. У дитячих садках діти пізнають елементарні основи, такі як цифри, кольори і букви. Крім цього, вони там же грають, їдять і сплять. Що б вони не робили, за ними завжди хтось доглядає.

Обов'язкова освіта починається з 5 років, коли діти йдуть в початкову школу. Початкова освіта триває 6 років. Воно поділяється на 2 періоди: школа для малюків (з 5 до 7 років) і початкова школа (з 7 до 11 років). У молодшій школі у дітей немає уроків. Вони в основному грають і вчаться через гру. Це час, коли діти ще тільки знайомляться з класною кімнатою, дошкою, партами і вчителем. Але коли дітям виповнюється 7 років, для них починається справжня навчання. Вони вже не приділяють стільки часу грі, як це було в молодшій школі. Тепер у них справжні уроки: вони сидять за партами, читають, пишуть і відповідають на запитання вчителя.

Обов'язкова середня освіта починається, коли дітям виповнюється 11 або 12 років, і триває 5 років. Середня школа за традицією ділиться на 5 класів - по класу на рік навчання. Діти вивчають рідну мову, математику, природознавство, історію, образотворче мистецтво, географію, музику, яку-небудь іноземну мову і займаються фізкультурою. Передбачено і викладання релігії. Англійська мова, математика та природознавство є основними предметами. У віці 7, 11 і 14 років школярі здають іспити з основних предметів.

Існує 3 види державних шкіл середньої освіти:

1) Загальноосвітні школи. Вони приймають учнів з будь-якими здібностями без вступних іспитів. У таких школах діти зазвичай розподіляються по різних групах - в залежності від їх рівня володіння технічними або гуманітарними предметами. Практично всі старшокласники (близько 90%) йдуть в ці школи.

2) Граматичні школи. Вони дають середню освіту на дуже високому рівні. Надходження в таку школу залежить від результатів письмового іспиту, який діти здають в віці 11 років. В граматичних школах практикується роздільне навчання хлопчиків і дівчаток.

3) Сучасні школи. Вони не готують дітей до вступу в університет. Навчання в таких школах дає перспективи тільки в робочій сфері діяльності.

Після п'яти років навчання в середній школі, у віці 16 років, учні здають іспит на отримання сертифікату про закінчення середньої школи. Уже в 3-м або 4-му класі вони починають вибирати предмети для здачі іспитів і займаються підготовкою до них.

Після закінчення 5-го класу хлопцям надається вибір: вони можуть або закінчити школу і продовжити навчання в коледжі, або перейти в 6-й клас. Ті, хто залишається в школі після іспиту на отримання сертифіката про закінчення середньої школи, вчаться ще 2 роки, після чого здають іспити рівня «А» за двома або трьох предметів, що необхідно для вступу в один з британських університетів.

У Великобританії також існує близько 500 приватних, або незалежних, шкіл. Більшість з них є школами-інтернатами, де діти не тільки вчаться, а й живуть. Навчання в таких школах коштує дуже дорого, тому їх відвідує тільки 5% всіх школярів. Існують підготовчі приватні школи (для дітей до 13 років) і привілейовані приватні школи (для дітей від 13 до 18 років). Найбільш відомі приватні школи Великобританії: Ітон, Харроу, Вінчестер.

Після того як учень закінчив школу, він має право подати заяву до університету, технікум або коледж для подальшої освіти.

У Великобританії 126 університетів. Вони діляться на 5 типів:

- стародавні. Засновані до XIX в., До їх числа відносяться Оксфорд і Кембридж;

- «Червоного цегли» (Red Brick). Засновані в XIX або XX ст .;

- «Скляні» (Plate Glass). Засновані в 1960-х рр .;

- Відкритий університет (Open University). Це єдиний університет, що пропонує заочну освіту. Студенти вивчають предмети будинку, а потім посилають готові завдання викладачам на перевірку;

- нові. До них відносяться колишні політехнічні академії і коледжі.

На думку журналів Таймі і Гардіан, кращими університетами є: Оксфорд, Кембридж, Лондонська школа економіки, Імперський коледж Лондона, Університетський коледж Лондона.

Отримання місця в університеті залежить від результату іспитів рівня «А».

Після трьох років навчання випускник університету отримує ступінь бакалавра гуманітарних, природничих або технічних наук. Багато студентів продовжують навчання, щоб отримати ступінь магістра, а потім і доктора наук.

[  переклад даного тексту  ]  [  вивести тему і переклад паралельно на одній сторінці  ]  [  переклад тексту за версією GOOGLE-перекладача  ]  Twelve million children attend about 40 Всі топіки по темі "Великобританія (Great Britain)"
Всі розділи:
 • Про себе (сім'я, школа, хобі, друзі)
 • Білорусь (історія, міста, традиції)
 • Майбутня професія
 • Великобританія (історія, міста, традиції)
 • Пори року
 • здоров'я
 • наука
 • Освіта, школи
 • свята
 • Подорожі та пригоди
 • Різні країни (історія, міста, традиції)
 • Росія (історія, міста, традиції)
 • США (історія, міста, традиції)
 • Англійська мова (історія, причина вивчення)
 • Знамениті люди
 • Міжнародні організації
 • Глобальні проблеми і небезпеки
 • Відносини, зовнішність, характер
 • Спорт, здоровий спосіб життя

Новости